Dokument & lagar (567 träffar)

Framställning / redogörelse 2009/10:RB7

Framställning till riksdagen 2009/10:RB1 2009/10:RB7 Godkännande av ett utökat åtagande under Internationalla valutafondens modifierade nya lånearrangemang NAB Sammanfattning I denna framställning föreslår Riksbanken att riksdagen antar Riksbankens förslag att riksdagen med stöd av 7 kap. 4 andra stycket lagen 1988:1385


Utskottsberedning: 2010/11:FiU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2009/10:RB7 (doc, 98 kB)

Föredragningslista 2009/10:147

2009/10:147 Fredagen den 6 augusti 2010 Kl. 11.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 juli Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2  2009/10:47 Måndagen den 12 juli Ärenden för omedelbar hänvisning till utskott Förslag EU-dokument 3  KOM2010331

2010-08-06

Föredragningslista 2009/10:147 (doc, 106 kB) Föredragningslista 2009/10:147 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2009/10:146

2009/10:146 Fredagen den 23 juli 2010 Kl. 11.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena onsdagen den 23, måndagen den 28 och tisdagen den 29 juni 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om ändrad partibeteckning 3  Solveig Ternström har anmält att hon

2010-07-23

Föredragningslista 2009/10:146 (doc, 134 kB) Föredragningslista 2009/10:146 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:145

2009/10:145 Tisdagen den 29 juni 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar inget uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 22 juni Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2009/10:34 Onsdagen den 23 juni UU Anmälan om inkomna faktapromemorior

2010-06-29

Föredragningslista 2009/10:145 (doc, 154 kB) Föredragningslista 2009/10:145 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:144

2009/10:144 Måndagen den 28 juni 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 18 och måndagen den 21 juni Anmälan om kompletteringsval 2  Christer Eriksson c som ledamot i skatteutskottet och suppleant i finansutskottet Meddelande om skriftliga frågor

2010-06-28

Föredragningslista 2009/10:144 (doc, 127 kB) Föredragningslista 2009/10:144 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2009/10:143

2009/10:143 Onsdagen den 23 juni 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 17 juni Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. 2  Mikael Sandström m fr.o.m. den 16 september t.o.m. den 4 oktober Ersättare Malin Löfsjögård

2010-06-23

Föredragningslista 2009/10:143 (doc, 138 kB) Föredragningslista 2009/10:143 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2009/10:142

2009/10:142 Tisdagen den 22 juni 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum Inget uppehåll för gruppmöten kl. 16.00 18.00 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 15.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 16 juni Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Framställning

2010-06-22

Föredragningslista 2009/10:142 (doc, 159 kB) Föredragningslista 2009/10:142 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:141

2009/10:141 Måndagen den 21 juni 2010 Kl. 11.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 14 och tisdagen den 15 juni Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 22 juni 2  Kammaren gör inget uppehåll för gruppmöten kl. 16.00 18.00

2010-06-21

Föredragningslista 2009/10:141 (doc, 156 kB) Föredragningslista 2009/10:141 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:140

2009/10:140 Fredagen den 18 juni 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Justitieminister Beatrice Ask m 1  2009/10:439 av Eva-Lena Jansson s Prioritering av brott mot arbetsmiljölagen Utrikesminister Carl Bildt m 2  2009/10:359

2010-06-18

Föredragningslista 2009/10:140 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2009/10:140 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:139

2009/10:139 Torsdagen den 17 juni 2010 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund Votering efter debattens slut i CU29, dock tidigast kl. 16.00 Berättelse från Valprövningsnämnden 1  Christer Eriksson c som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 14 juni Ärenden för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterade

2010-06-17

Föredragningslista 2009/10:139 (doc, 135 kB) Föredragningslista 2009/10:139 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2009/10:138

2009/10:138 Onsdagen den 16 juni 2010 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1  Partiledardebatt Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Skrivelse 2  2009/10:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2009 SoU Redogörelse 3  2009/10:RRS33 Riksrevisionens

2010-06-16

Föredragningslista 2009/10:138 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2009/10:138 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2009/10:137

2009/10:137 Tisdagen den 15 juni 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 15.00 Parentation Votering Parentation kl. 15.00 1  För att hedra minnet av riksdagsledamoten Jörgen Johansson Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 9 juni Ärenden för hänvisning

2010-06-15

Föredragningslista 2009/10:137 (doc, 148 kB) Föredragningslista 2009/10:137 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:136

2009/10:136 Måndagen den 14 juni 2010 Kl. 11.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 4, måndagen den 7 och tisdagen den 8 juni Meddelande om frågestund Torsdagen den 17 juni kl. 14.00 2  Följande statsråd kommer att delta: Justitieminister Beatrice Ask m Statsrådet

2010-06-14

Föredragningslista 2009/10:136 (doc, 142 kB) Föredragningslista 2009/10:136 (pdf, 24 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS33

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS33 Riksrevisionens styrelses redogörelse om programmet Arbetspraktik Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har funnit att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen redovisat i rapporten Arbetspraktik RiR 2010:5 bör överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse.

2010-06-09

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS33 (doc, 124 kB)

Föredragningslista 2009/10:135

2009/10:135 Onsdagen den 9 juni 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar 11.00 Aktuell debatt Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 juni Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Måndagen den 14 juni 2  Arbetsplenum senareläggs och börjar kl. 11.00 Svar på interpellationer

2010-06-09

Föredragningslista 2009/10:135 (doc, 137 kB) Föredragningslista 2009/10:135 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2009/10:134

2009/10:134 Tisdagen den 8 juni 2010 Kl. 12.00 Interpellationssvar Inget uppehåll för gruppmöten kl. 16-18 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 2 juni Ansökan om ledighet, m.m. 2  Jörgen Johansson c fr.o.m. i dag t.o.m. den 9 juli Ersättare Christer Eriksson c Anmälan om kompletteringsval

2010-06-08

Föredragningslista 2009/10:134 (doc, 140 kB) Föredragningslista 2009/10:134 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:133

2009/10:133 Måndagen den 7 juni 2010 Kl. 11.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Aktuell debatt 1  Debatt om blockaden av Gaza Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet den 1 juni Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 3  2009/10:39 Fredagen den 21 maj Anmälan om protokollsutdrag

2010-06-07

Föredragningslista 2009/10:133 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2009/10:133 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2009/10:132

2009/10:132 Fredagen den 4 juni 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om aktuell debatt om arbetslösheten 1  Onsdagen den 9 juni kl. 11.00 Anmälan om protokollsutdrag från utskott CU 2  2009/10:32 Torsdagen den 3 juni Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2009/10:398 av Leif Jakobsson s Nytt

2010-06-04

Föredragningslista 2009/10:132 (doc, 153 kB) Föredragningslista 2009/10:132 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2009/10:131

2009/10:131 Torsdagen den 3 juni 2010 Kl. 12.00 Val Votering Arbetsplenum 18.00 Votering Val Konstitutionsutskottet har föreslagit: 1  Val av justitieombudsman Lilian Wiklund Ansvaret för Riksrevisionens administrativa ledning 2  Utseende av riksrevisor Claes Norgren Ärenden för avgörande Reservationer Tidigare

2010-06-03

Föredragningslista 2009/10:131 (doc, 137 kB) Föredragningslista 2009/10:131 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2009/10:130

2009/10:130 Onsdagen den 2 juni 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 27 maj Meddelande om val 2  Vid morgondagens sammanträde företas val av justitieombudsman Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2009/10:381 av Monica Green

2010-06-02

Föredragningslista 2009/10:130 (doc, 156 kB) Föredragningslista 2009/10:130 (pdf, 23 kB)