Dokument & lagar (194 träffar)

Föredragningslista 2007/08:121

2007/08:121 Tisdagen den 3 juni 2008 Kl. 09.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 maj Avsägelse 2  Sven-Erik Österberg s som vice ordförande och ledamot i arbetsmarknadsutskottet Anmälan om särskild företrädare för

2008-06-03

Föredragningslista 2007/08:121 (doc, 139 kB) Föredragningslista 2007/08:121 (pdf, 29 kB)

Föredragningslista 2007/08:120

2007/08:120 Måndagen den 2 juni 2008 Kl. 10.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 maj Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. 2  Pernilla Zethraeus v fr.o.m. idag t.o.m. den 30 juni Ersättare Amineh Kakabaveh v Anmälan om kompletteringsval 3  Amineh Kakabaveh

2008-06-02

Föredragningslista 2007/08:120 (doc, 139 kB) Föredragningslista 2007/08:120 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2007/08:119

2007/08:119 Onsdagen den 28 maj 2008 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 19, tisdagen den 20, onsdagen den 21 och torsdagen den 22 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Torsdagen den 29 maj 2  Interpellationssvar kl. 9.00 utgår

2008-05-28

Föredragningslista 2007/08:119 (doc, 99 kB) Föredragningslista 2007/08:119 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2007/08:118

2007/08:118 Fredagen den 23 maj 2008 Kl. 09.00 Val Interpellationssvar Val Konstitutionsutskottet har föreslagit: 1  Val av ordförande i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2  Val av ledamot i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna Meddelande om ändring i kammarens

2008-05-23

Föredragningslista 2007/08:118 (doc, 102 kB) Föredragningslista 2007/08:118 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:117

2007/08:117 Torsdagen den 22 maj 2008 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 16 maj Avsägelser 2  F.d. riksdagsdirektören Gunnar Grenfors som ledamot och ordförande i Statsrådsarvodesnämnden samt Nämnden för lön till

2008-05-22

Föredragningslista 2007/08:117 (doc, 102 kB) Föredragningslista 2007/08:117 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:116

2007/08:116 Onsdagen den 21 maj 2008 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 15 maj Ansökan om ledighet, m.m. 2  Gustav Blix m fr.o.m. den 8 september t.o.m. den 7 december 2008 Ersättare Curt Linderoth m 3  Meddelande om ändringar

2008-05-21

Föredragningslista 2007/08:116 (doc, 106 kB) Föredragningslista 2007/08:116 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:115

2007/08:115 Tisdagen den 20 maj 2008 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 15.30 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 14 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2007/08:664 av Jasenko Omanovic s Försäkringskassans nya organisation

2008-05-20

Föredragningslista 2007/08:115 (doc, 113 kB) Föredragningslista 2007/08:115 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2007/08:114

2007/08:114 Måndagen den 19 maj 2008 Kl. 10.00 Interpellationssvar 15.00 Arbetsplenum ingen votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 12 och tisdagen den 13 maj Meddelande om frågestund Torsdagen den 22 maj kl. 14.00 2  Frågor besvaras av Socialminister Göran Hägglund kd

2008-05-19

Föredragningslista 2007/08:114 (doc, 105 kB) Föredragningslista 2007/08:114 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2007/08:113

2007/08:113 Fredagen den 16 maj 2008 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Esabelle Dingizian mp som suppleant i justitieutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Helena Leander mp som suppleant i justitieutskottet Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2007/08:635 av Carina Adolfsson Elgestam

2008-05-16

Föredragningslista 2007/08:113 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2007/08:113 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2007/08:112

2007/08:112 Torsdagen den 15 maj 2008 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 9 maj Avsägelse 2  Sten Bergheden m som suppleant i trafikutskottet Anmälan om kompletteringsval 3  Sten Bergheden m som ledamot

2008-05-15

Föredragningslista 2007/08:112 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2007/08:112 (pdf, 19 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS30

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2007/08:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om antaganden om arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet redovisats i de ekonomiska propositioner


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS30 (doc, 84 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS20

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS20 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av årsredovisningen för staten 2007 Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att Riksrevisionens granskning av årsredovisningen för staten 2007 ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse.

2008-05-14

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS20 (doc, 303 kB)

Föredragningslista 2007/08:111

2007/08:111 Onsdagen den 14 maj 2008 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 8 maj Avsägelse 2  Britt Bohlin Olsson s som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 juni 2008 Anmälan om deputerad i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 3  Utrikesutskottet

2008-05-14

Föredragningslista 2007/08:111 (doc, 108 kB) Föredragningslista 2007/08:111 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:110

2007/08:110 Tisdagen den 13 maj 2008 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 7 maj Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Arbetsmarknadsminister Sven Otto

2008-05-13

Föredragningslista 2007/08:110 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2007/08:110 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2007/08:109

2007/08:109 Måndagen den 12 maj 2008 Kl. 12.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 5 och tisdagen den 6 maj Meddelande om statsministerns frågestund 2  Torsdagen den 15 maj kl. 14.00 Aktuell debatt 3  Aktuell debatt om de fackliga rättigheterna

2008-05-12

Föredragningslista 2007/08:109 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2007/08:109 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2007/08:108

2007/08:108 Fredagen den 9 maj 2008 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om kompletteringsval 1  Hillevi Engström m som ledamot i krigsdelegationen Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Utrikesminister Carl Bildt m 2  2007/08:555 av Bodil Ceballos mp Sveriges

2008-05-09

Föredragningslista 2007/08:108 (doc, 112 kB) Föredragningslista 2007/08:108 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:107

2007/08:107 Torsdagen den 8 maj 2008 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Berättelse från Valprövningsnämnden 1  Reza Khelili Dylami m som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 7 maj 2008 Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2  2007/08:621 av Fredrik Olovsson s Tonnageskatt för sjöfarten

2008-05-08

Föredragningslista 2007/08:107 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2007/08:107 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:106

2007/08:106 Onsdagen den 7 maj 2008 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Avsägelse 1  Sten Nordin m som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag Anmälan om ersättare för statsråd 2  Margareta Cederfelt m som ersättare för statsminister Fredrik Reinfeldt m fr.o.m. i dag tills vidare 3  Marianne Watz m som ersättare

2008-05-07

Föredragningslista 2007/08:106 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2007/08:106 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:105

2007/08:105 Tisdagen den 6 maj 2008 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2007/08:594 av Eva Olofsson v Värdig äldreomsorg för homo- och bisexuella 2  2007/08:604 av Morgan Johansson s Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

2008-05-06

Föredragningslista 2007/08:105 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2007/08:105 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2007/08:104

2007/08:104 Måndagen den 5 maj 2008 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 21, tisdagen den 22, onsdagen den 23, torsdagen den 24 och fredagen den 25 april Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Torsdagen den 8 maj 2  Votering kl. 12.00

2008-05-05

Föredragningslista 2007/08:104 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2007/08:104 (pdf, 24 kB)