Dokument & lagar (2 träffar)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter under åren 19962006. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten


Utskottsberedning: ---2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25 (doc, 135 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RR9

Förslag till riksdagen 1996/97:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Årsredovisning för staten 1996/97 RR9 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av årsredovisningen för staten. Inledning I mars 1995 publicerade Riksrevisionsverket för första gången en samlad årsredovisning för staten. Årsredovisningen,


Utskottsberedning: -1997/98:FiU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1996/97:RR9 (pdf, 299 kB)