Dokument & lagar (3 träffar)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter under åren 19962006. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten


Utskottsberedning: ---2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25 (doc, 135 kB)

RR8

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR8

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående statliga kreditgarantier 1999/2000 RR8 1. Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ genomfört en granskning av risktagande och informationsgivning i samband med statliga kreditgarantier. Granskningen behandlar framför


Utskottsberedning: -----1999/2000:FiU24
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR8 (doc, 716 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 1999/2000:RB2

Förslag till riksdagen 1999/2000:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1999 m.m. 1999/2000 RB2 Dnr 2000-268-DIR Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1999 Fullmäktige i Sveriges riksbank har i enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1999/2000:RB2 (doc, 82 kB)