Dokument & lagar (3 träffar)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter under åren 19962006. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten


Utskottsberedning: ---2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25 (doc, 135 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17

Förslag till riksdagen 2002/03:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank 2002/03 RR17 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat upphandlingen vid Sve-riges riksbank. Syftet har varit att undersöka om Riksbanken har följt bestämmelserna i lagen 1992:1528


Utskottsberedning: -2003/04:FiU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17 (doc, 292 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13

Förslag till riksdagen 2002/03:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående radiokommunikation för trygghet och säkerhet 2002/03 RR13 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat regeringens och olika myndigheters hantering av ärendet om ett gemensamt radiokommunikations-system för polisen,


Utskottsberedning: ---2002/03:FiU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13 (doc, 265 kB)