Dokument & lagar (5 träffar)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter under åren 19962006. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten


Utskottsberedning: ---2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25 (doc, 135 kB)

RR3

Framställning / redogörelse 2000/01:RR3

Förslag till riksdagen 2000/01:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående regeringens redovisning av resurser inom olika politikområden 2000/01 RR3 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har genomfört en granskning av regeringens redovisning av resurser. Granskningen initierades av revisorerna själva. Riksdagens


Utskottsberedning: -----2000/01:FiU16
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

RB4

Framställning / redogörelse 2000/01:RB4

Förslag till riksdagen 2000/01:RB4 Framställan om medgivande för Riksbanken att delta i finansiering av Internationella valutafondens IMF:s mjuka utlåning 2000/01 RB4 Dnr 01-761-DIR Sammanfattning IMF:s mjuka utlåning avser endast de fattigaste medlemsländerna. Finansieringen sker via frivilliga lån och gåvor till IMF


Utskottsberedning: -2001/02:FiU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2000/01:RB4 (doc, 84 kB)

RB3

Framställning / redogörelse 2000/01:RB3

Förslag till riksdagen 2000/01:RB3 Fullmäktiges i Riksbanken förslag om ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank 2000/01 RB3 Sammanfattning Den nya lagstiftningen för Riksbanken har nu varit i kraft i snart två år. Bland annat regleras i denna att direktionen i Riksbanken skall bestå av sex ledamöter. Fullmäktige


Utskottsberedning: -2000/01:FiU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Framställning / redogörelse 2000/01:RB3 (doc, 81 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 2000/01:RB2

Förslag till riksdagen 2000/01:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2000 m.m. 2000/01 RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2000 Inför fullmäktiges beslut om förslag till vinstdisposition våren 2000 genomförde direktionen en utredning


Utskottsberedning: -2000/01:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2