Dokument & lagar (918 träffar)

Föredragningslista 2009/10:68

2009/10:68 Onsdagen den 3 februari 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet från torsdagen den 28 januari 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning 3  Anmälan om ersättare för statsråd Gulan Avci fp som ersättare för statsrådet Birgitta Ohlsson

2010-02-03

Föredragningslista 2009/10:68 (doc, 114 kB) Föredragningslista 2009/10:68 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:67

2009/10:67 Tisdagen den 2 februari 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 25, tisdagen den 26 och onsdagen den 27 januari Meddelande om statsministerns frågestund 2  Torsdagen den 4 februari kl. 14.00-14.45

2010-02-02

Föredragningslista 2009/10:67 (doc, 123 kB) Föredragningslista 2009/10:67 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:66

2009/10:66 Fredagen den 29 januari 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. 1  Liza-Maria Norlin kd fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 28 februari Ersättare Jan Erik Ågren kd Anmälan om kompletteringsval 2  Jan Erik Ågren kd som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet

2010-01-29

Föredragningslista 2009/10:66 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2009/10:66 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2009/10:65

2009/10:65 Torsdagen den 28 januari 2010 Kl. 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 22 januari Frågestund 2  Frågor besvaras av: Statsrådet Mats Odell kd Justitieminister Beatrice Ask m Miljöminister Andreas Carlgren c Statsrådet Ewa Björling m Statsrådet Tobias Krantz

2010-01-28

Föredragningslista 2009/10:65 (doc, 91 kB) Föredragningslista 2009/10:65 (pdf, 16 kB)

Föredragningslista 2009/10:64

2009/10:64 Onsdagen den 27 januari 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 21 januari Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Torsdagen den 28 januari 2  Interpellationssvar kl. 12.00 utgår Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2010-01-27

Föredragningslista 2009/10:64 (doc, 121 kB) Föredragningslista 2009/10:64 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:63

2009/10:63 Tisdagen den 26 januari 2010 Kl. 15.30 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 20 januari 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Motioner med anledning av prop. 2009/10:68 Svenskundervisning

2010-01-26

Föredragningslista 2009/10:63 (doc, 132 kB) Föredragningslista 2009/10:63 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:62

2009/10:62 Måndagen den 25 januari 2010 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 18 och tisdagen den 19 januari Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 26 januari 2  Interpellationssvar kl. 13.00 utgår. Bordläggningsplenum kl. 15.30

2010-01-25

Föredragningslista 2009/10:62 (doc, 103 kB) Föredragningslista 2009/10:62 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2009/10:61

2009/10:61 Fredagen den 22 januari 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om frågestund Torsdagen den 28 januari kl. 14.00 1  Följande statsråd kommer att delta: Statsrådet Mats Odell kd Justitieminister Beatrice Ask m Miljöminister Andreas Carlgren c Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

2010-01-22

Föredragningslista 2009/10:61 (doc, 128 kB) Föredragningslista 2009/10:61 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:60

2009/10:60 Torsdagen den 21 januari 2010 Kl. 14.00 Frågestund Frågestund 1  Frågor besvaras av: Utrikesminister Carl Bildt m Jordbruksminister Eskil Erlandsson c Statsrådet Tobias Billström m Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Statsrådet Tobias Krantz fp Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2009/10:167

2010-01-21

Föredragningslista 2009/10:60 (doc, 100 kB) Föredragningslista 2009/10:60 (pdf, 18 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS17

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobb- och utvecklingsgarantin Sammanfattning Riksrevisionen har granskat styrningen och hanteringen av jobb- och utvecklingsgarantin. Granskningen undersöker även om och hur garantin har följts upp och utvärderats av regeringen

2010-01-20

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS17 (doc, 143 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS16

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och ansvariga myndigheters rapportering och hantering av Sveriges nationella innehav och kommande överskott av utsläppsrätter. Resultatet av granskningen

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS16 (doc, 160 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS15

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobbskatteavdraget Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om jobbskatteavdraget har förutsättningar att vara en effektiv reform för att öka arbetskraftsutbudet. I granskningen har också ingått att undersöka om regeringens

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS15 (doc, 131 kB)

Föredragningslista 2009/10:59

2009/10:59 Onsdagen den 20 januari 2010 Kl. 09.00 Partiledardebatt ca 12.15 Arbetsplenum 16.00 Votering 1  Partiledardebatt Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan 2  Torsdagen den 21 januari Interpellationssvar kl. 12.00 utgår 3  Tisdagen den 16 mars Interpellationssvar senareläggs och börjar

2010-01-20

Föredragningslista 2009/10:59 (doc, 114 kB) Föredragningslista 2009/10:59 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:58

2009/10:58 Tisdagen den 19 januari 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Ansökan om ledighet, m.m. 1  Jörgen Johansson c fr.o.m. i dag t.o.m. den 28 februari Ersättare Christer Eriksson Anmälan om kompletteringsval 2  Christer Eriksson c som suppleant i finansutskottet och

2010-01-19

Föredragningslista 2009/10:58 (doc, 127 kB) Föredragningslista 2009/10:58 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:57

2009/10:57 Måndagen den 18 januari 2010 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena torsdagen den 17, fredagen den 18, måndagen den 21 samt tisdagen den 22 december Anmälan om kompletteringsval 2  Gunnel Söderberg m som suppleant i civilutskottet och utbildningsutskottet

2010-01-18

Föredragningslista 2009/10:57 (doc, 118 kB) Föredragningslista 2009/10:57 (pdf, 20 kB)

Framställning 2009/10:RS6

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2009/10:RS6 2009/10:RS6 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2009/10:RS6 Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Sammanfattning Bakgrund Lagen 2006:999 med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen,


Utskottsberedning: 2010/11:KU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2009/10:RS6 (doc, 403 kB)

Framställning 2009/10:RS5

1 Riksdagsstyrelsens framställning SAMMANFATTNING 2009/10:RS5 2000-08-11 16.42 2009/10:RS5 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2009/10:RS5 Delegationsbeslut inom JO-ämbetet Sammanfattning Utredningen föreslår att det införs en möjlighet för Riksdagens ombudsmän att delegera befogenheten att avgöra klagoärenden till


Utskottsberedning: 2010/11:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2009/10:RS5 (doc, 291 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RS2

Redogörelse till riksdagen 2009/10:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 Riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen har vid sammanträde den 17 februari 2010 fastställt årsredovisningen avseende 2009 års verksamhet. Riksdagsstyrelsens ledamöter 2009 Per Westerberg m Sven-Erik Österberg s Lars Lindblad

2010-01-01

Framställning / redogörelse 2009/10:RS2 (pdf, 459 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS27

1 2009/10 RRS 27 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING 2009/10 RRS 27 Redogörelse till riksdagen 2009/10 RRS 27 Riksrevisionens styrelses redogörelse om omlokalisering av myndigheter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat effekterna av de omlokaliseringar av myndigheter som genomfördes för att kompensera regioner

2010-01-01

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS27 (doc, 310 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS25

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2009/10:RRS25 2000-08-11 16.42 2009/10:RRS25 RIKSREVISIONENS GRANSKNING 2000-08-11 16.42 2009/10:RRS25 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2009 Sammanfattning

2010-01-01

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS25 (doc, 297 kB)