Dokument & lagar (3 träffar)

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR13

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående arbets-linjens tillämpning för de äldre 1999/2000 RR13 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av arbetslinjens tillämpning för de äldre. 1 Revisorernas granskning I februari 1999 fattade Riksdagens revisorer på eget initiativ beslut


Utskottsberedning: ---2000/01:AU1
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1995/96:RR8

Förslag till riksdagen 1995/96:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet 1995/96 RR8 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av statliga insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet. Granskningen har initierats av revisorerna. Dess upplägning


Utskottsberedning: ---1995/96:AU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Framställning / redogörelse 1995/96:RR8 (pdf, 748 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR7

Förslag till riksdagen 1995/96:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående den stat- liga personalpolitiken 1995/96 RR7 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av den statliga personalpolitiken. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat den personalpolitiska reform för staten som riksdagen


Utskottsberedning: --------1995/96:AU10
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1995/96:RR7 (pdf, 917 kB)