Dokument & lagar (2 406 träffar)

Föredragningslista 2012/13:72

Föredragningslista 2012/13:72 Tisdagen den 5 mars 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2012/13:260 av Ann-Christin Ahlberg S En bra och tillgänglig förskola 2 2012/13:262 av Gunilla Svantorp S Omskolning till kommande bristyrke

2013-03-05

Föredragningslista 2012/13:72 (pdf, 262 kB)

Föredragningslista 2012/13:71

Föredragningslista 2012/13:71 Måndagen den 4 mars 2013 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena tisdagen den 19, onsdagen den 20, torsdagen den 21 och fredagen den 22 februari Meddelande om frågestund Torsdagen den 7 mars kl. 14.00 2 Frågor besvaras av: Landsbygdsminister

2013-03-04

Föredragningslista 2012/13:71 (pdf, 131 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RS2

Redogörelse till riksdagen 2012/13:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 20 februari 2013 fastställt årsredovisningen för 2012 års verksamhet. Per Westerberg M Mikael Damberg S Anna Kinberg Batra M talman ordförande Berit Högman S Ewa Thalén Finné

2013-03-01

Framställning / redogörelse 2012/13:RS2 (doc, 1854 kB) Framställning / redogörelse 2012/13:RS2 (pdf, 645 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RR3

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen 2012/13:RR3 2000-08-11 16.42 2012/13:RR3 2000-08-11 16.42 2012/13:RR3 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022

2013-02-22

Framställning / redogörelse 2012/13:RR3 (doc, 6758 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RR2

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen FEL INGEN TEXT MED ANGIVET FORMAT I DOKUMENTET. 2012/13:RR2 2000-08-11 16.42 2012/13:RR2 FEL INGEN TEXT MED ANGIVET FORMAT I DOKUMENTET. 2000-08-11 16.42 2012/13:RR2 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges

2013-02-22

Framställning / redogörelse 2012/13:RR2 (doc, 6644 kB)

Föredragningslista 2012/13:70

2012/13:70 Fredagen den 22 februari 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Berättelse från Valprövningsnämnden 1  Anna Hagwall SD som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 21 februari 2013 Anmälan om ny ersättare 2  Olle Larsson SD som ersättare för Julia Kronlid SD fr.o.m. den 11 mars t.o.m. den 24 september 3  Anmälan

2013-02-22

Föredragningslista 2012/13:70 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2012/13:70 (pdf, 20 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:28 EU-nämndens sammanträde 2013-02-22

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-22 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 28 januari Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Föredragningslista 2012/13:69

2012/13:69 Torsdagen den 21 februari 2013 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 15 februari Avsägelser 2  Erik Almqvist SD som ledamot i riksdagen 3  Carina Herrstedt SD som ledamot i civilutskottet och som

2013-02-21

Föredragningslista 2012/13:69 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2012/13:69 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:68

2012/13:68 Onsdagen den 20 februari 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 14 februari Avsägelse 2  Roland Utbult KD som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 22 februari Anmälan om kompletteringsval 3  Roland Utbult KD som ledamot

2013-02-20

Föredragningslista 2012/13:68 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2012/13:68 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:67

2012/13:67 Tisdagen den 19 februari 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 12 och onsdagen den 13 februari Avsägelse 2  Sedat Dogru M som suppleant i kulturutskottet Meddelande om statsministerns frågestund

2013-02-19

Föredragningslista 2012/13:67 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2012/13:67 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:66

2012/13:66 Fredagen den 15 februari 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Ansvarigt utskott 1  RiR 2013:1 Svensk rymdverksamhet en strategisk tillgång UbU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:233 av Jonas Sjöstedt V Ett svenskt erkännande

2013-02-15

Föredragningslista 2012/13:66 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2012/13:66 (pdf, 19 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:27 EU-nämndens sammanträde 2013-02-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2012/13:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 31 januari Information och samråd inför möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Föredragningslista 2012/13:65

2012/13:65 Torsdagen den 14 februari 2013 Kl. 12.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 14.00 Frågestund Aktuell debatt 1  Debatt om reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring Avsägelser 2  Fredrik Malm FP som ledamot i utrikesutskottet fr.o.m. den 16 februari 3  Ismail Kamil FP som suppleant

2013-02-14

Föredragningslista 2012/13:65 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2012/13:65 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:64

2012/13:64 Onsdagen den 13 februari 2013 Kl. 09.00 Utrikespolitisk debatt Ansökan om ledighet 1  Josefin Brink V fr.o.m. i dag t.o.m. den 15 mars Ersättare Ali Esbati V Anmälan om kompletteringsval 2  Ali Esbati V som suppleant i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 15 mars under Josefin Brinks V

2013-02-13

Föredragningslista 2012/13:64 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2012/13:64 (pdf, 22 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RS3

Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ett delvis nytt regelverk för Parti-bidragsnämnden. Förslaget innebär att Partibidragsnämnden får en instruktion i form av lag. Regler om verksamhetsansvar, att nämnden ska ha en arbets-ordning och att nämnden ska lämna en verksamhetsredogörelse till riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:KU24
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Framställning / redogörelse 2012/13:RS3 (doc, 355 kB)

Föredragningslista 2012/13:63

2012/13:63 Tisdagen den 12 februari 2013 Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 1  Statsminister Fredrik Reinfeldt M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 7-8 februari Justering av

2013-02-12

Föredragningslista 2012/13:63 (doc, 94 kB) Föredragningslista 2012/13:63 (pdf, 26 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RB2

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2012/13:RB2 2000-08-11 16.42 2012/13:RB2 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2012/13:RB2 2000-08-11 16.42 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2012 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2012 Sammanfattning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2012/13:RB2 (doc, 135 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RB1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen 2012/13:RB1 2000-08-11 16.42 2012/13:RB1 2000-08-11 16.42 2012/13:RB1 2000-08-11 16.42 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2012 Sammanfattning Under 2012 hade följande ekonomiska utfall och händelser stor betydelse för Riksbankens


Utskottsberedning: 2012/13:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2012/13:RB1 (doc, 7784 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RS4

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen REDOGöRELSENS HUVUDSAKLIGA INNEHåLL 2012/13:RS4 2000-08-11 16.42 2012/13:RS4 REDOGöRELSENS HUVUDSAKLIGA INNEHåLL 2000-08-11 16.42 2012/13:RS4 2000-08-11 16.42 Redogörelse för behandlingen under 2012 av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

2013-02-01

Framställning / redogörelse 2012/13:RS4 (doc, 79 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RJ1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen INNEHåLLSFöRTECKNING 2012/13:RJ1 2000-08-11 16.42 2012/13:RJ1 INNEHåLLSFöRTECKNING 2000-08-11 16.42 2012/13:RJ1 2000-08-11 16.42 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2012 Innehållsförteckning

2013-02-01

Framställning / redogörelse 2012/13:RJ1 (doc, 1720 kB)