Dokument & lagar (2 819 träffar)

Kommittéberättelse U 2012:F

Vissa frågor rörande folkhögskollärarexamen U 2012:F Beteckning U 2012:F Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-03-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-19 Direktiv för Lokal Sammansättning

2012-11-19

Statens offentliga utredningar 2012:87

Ny PBL på rätt sätt Slutrapport av Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag Stockholm 2012 SOU 2012:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-01-01

Statens offentliga utredningar 2012:87 (pdf, 3505 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:72

Folkbildningens samhällsvärden En ny modell för statlig utvärdering Betänkande av Folkbildningsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-01-01

Statens offentliga utredningar 2012:72 (pdf, 1093 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:70

sou 2012 70 d1 Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Betänkande av Cyklingsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:70 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2013-01-01

Statens offentliga utredningar 2012:70 (pdf, 2668 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:36

Registerdata för forskning Delbetänkande av Statistikutredningen 2012 Stockholm 2012 SOU 2012:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2013-01-01

Statens offentliga utredningar 2012:36 (pdf, 2244 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:29

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid Betänkande av Utredningen om internationellt stöd vid kriser Stockholm 2012 SOU 2012:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

2013-01-01

Statens offentliga utredningar 2012:29 (pdf, 2742 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:02 utredningen, se dir. 2012:17 och dir. 2013:13

Migrationsspråkutredningen Ju 2012:02 Beteckning Ju 2012:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-03-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:17 och dir. 2013:13 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-03-15

Kommittéberättelse Fi 2012:09 utredningen, se dir. 2012:116

Skatteförenklingsutredningen Fi 2012:09 Beteckning Fi 2012:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:116 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2012-11-15

Kommittéberättelse Fi 2012:08 utredningen, se dir. 2012:108, dir. 2013:91 och dir. 2014:19

2012 års marknadsmissbruksutredning Fi 2012:08 Beteckning Fi 2012:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:108, dir. 2013:91 och dir. 2014:19 Lokal Uppdraget är därmed

2012-10-18

Kommittéberättelse Fi 2012:04 utredningen, se dir. 2012:32 och dir. 2013:45

Bostadsbeskattningskommittén Fi 2012:04 Beteckning Fi 2012:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:32 och dir. 2013:45 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-04-12

Kommittéberättelse Ju 2012:14 utredningen, se dir. 2012:98 och dir. 2013:90

Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning Ju 2012:14 Beteckning Ju 2012:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:98 och dir. 2013:90 Lokal Uppdraget är därmed

2012-09-27

Kommittéberättelse Ju 2012:13 utredningen, se dir. 2012:106

Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer Ju 2012:13 Beteckning Ju 2012:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:106 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-10-18

Kommittéberättelse Ju 2012:10 utredningen, se dir. 2012:73

Egendomsskyddsutredningen Ju 2012:10 Beteckning Ju 2012:10 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:73 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2012-06-28

Kommittéberättelse Ju 2012:07 utredningen, se dir. 2012:44

2012 års ägarlägenhetsutredning Ju 2012:07 Beteckning Ju 2012:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:44 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2012-05-24

Kommittéberättelse Ju 2012:05 utredningen, se dir. 2012:38

Utredningen En nationell samordnare mot våld i nära relationer Ju 2012:05 Beteckning Ju 2012:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:38 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-04-26

Kommittéberättelse UD 2012:01 utredningen, se dir. 2012:50, 2014:148 och 2015:32

Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX UD 2012:01 Beteckning UD 2012:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:50, 2014:148 och 2015:32 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-06-01

Kommittéberättelse S 2012:07 utredningen, se dir. 2012:79, dir. 2013:74 och dir. 2014:87

Utredningen om tvångsvård för barn och unga S 2012:07 Beteckning S 2012:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:79, dir. 2013:74 och dir. 2014:87 Lokal Uppdraget är därmed

2012-07-12

Kommittéberättelse S 2012:06 utredningen, se dir. 2012:72, dir. 2013:96 och dir. 2014:119

Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning S 2012:06 Beteckning S 2012:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:72, dir. 2013:96 och

2012-06-20

Kommittéberättelse N 2012:01 utredningen, se dir. 2012:35, dir. 2013:51, dir. 2013:111 och dir. 2014:78

Uppgiftlämnarutredningen N 2012:01 Beteckning N 2012:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:35, dir. 2013:51, dir. 2013:111 och dir. 2014:78 Lokal Uppdraget är därmed

2012-04-26

Kommittéberättelse L 2012:01 utredningen, se dir. 2012:77 och dir. 2013:66

Jaktlagsutredningen L 2012:01 Beteckning L 2012:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:77 och dir. 2013:66 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2012-07-19