Dokument & lagar (1 249 träffar)

Motion 2012/13:A22 av Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska ges på lika villkor oavsett födelseland. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagande och sysselsättning som instrument


Utskottsberedning: 2012/13:AU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:A22 av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 110 kB)

Motion 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna S15006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverket även i fortsättningen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna V036 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten för Arbetsmiljöverket att meddela


Utskottsberedning: 2012/13:AU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. (V) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering V025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den kontaktperson som arbetsgivaren har anmält vid utstationering ska


Utskottsberedning: 2012/13:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering S38001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på arbetsgivarrepresentant för tecknande av kollektivavtal.


Utskottsberedning: 2012/13:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:A17 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:A17 av Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling SD296 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:A17 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling S15005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 2 lagen 2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i enlighet med vad


Utskottsberedning: 2012/13:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen SD6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:26. Motivering Regeringen föreslår i propositionen att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ska


Utskottsberedning: 2012/13:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. MP011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens lagförslag i proposition 2012/13:12 såvitt avser punkterna 2 och 3 och punkt 1 med undantag för 43 Motivering Den


Utskottsberedning: 2012/13:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist SD med anledning av prop. 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. SD1003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra 100-dagarsregeln så att arbetslösa


Utskottsberedning: 2012/13:AU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (SD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP All kärlek är bra kärlek MP2404 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU5 2012/13:KU1 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2012/13:UU10 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning S21001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 100 kB)

Motion 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom S21002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett stabilt pensionssystem som ger pensionärerna en trygg inkomst. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP En kriminalvård för ett tryggare Sverige MP1301 1. Sammanfattning Varje år döms över 100 000 personer för brott i Sverige. Varje gång en av dessa återfaller i brottslighet är ett misslyckande. På samma sätt är det ett misslyckande varje gång en ny person


Utskottsberedning: 2012/13:AU8 2012/13:JuU1 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:SoU11 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)

Motion 2012/13:C438 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:C438 av Jan Lindholm MP Tillgänglighet i fara MP2628 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brister i tillgänglighet ska betraktas som diskriminering.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:C438 av Jan Lindholm (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. MP Ge alla unga framtidstro MP1501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slopad arbetsgivaravgift för arbetslösa unga.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU1 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 76 kB)