Dokument & lagar (50 träffar)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S15004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:FiU1 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 189 kB)

Motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:AU7 2012/13:AU8 2012/13:CU5 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 117 kB)

Motion 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Skam- eller hedersrelaterat våld och förtryck MP1809 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra uppdraget till länsstyrelserna eller annan lämplig myndighet när det gäller


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:JuU1 2012/13:JuU10 2012/13:SoU11 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Jämställda löner MP1803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förtydligat uppdrag till Medlingsinstitutet om aktiva åtgärder för jämställda löner. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. V Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer V208 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mäns våld mot kvinnor 5 4 Politik mot mäns våld mot kvinnor 6 5 Livsvillkoren för kvinnor med skyddad identitet 7 6 Kommunernas


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:CU11 2012/13:JuU20 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU18 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 21 avslag, 2 bifall,

Motion 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 135 kB)

Motion 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. MP Ökad trygghet för alla en rättspolitik för framtiden MP2110 1 Sammanfattning I denna motion presenteras en samlad politik för hur människors trygghet i Sverige kan öka på riktigt utan ineffektiva och kosmetiska insatser som ökad övervakning och fler poliser.


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:JuU1 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU20 2012/13:JuU9 2012/13:KU19 2012/13:SoU11 2012/13:SoU15 2012/13:SoU4 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. V Stärk yrkesutbildningarna V513 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att yrkesprogrammen ska ge grundläggande högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU32 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. V Folkhälsa V218 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Folkhälsokommission 5 5 Socioekonomiska skillnader 5 6 Frihet från våld som folkhälsomål 6 7 Jämställdhet som bedömningsfaktor för folkhälsa 6 8 Hälsokonsekvensbedömningar 7


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:SkU19 2012/13:SoU1 2012/13:SoU16 2012/13:SoU6 2012/13:TU7 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 115 kB)

Motion 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. V Jämställda löner och antidiskriminering V506 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämställda löner 2 3.1 Lönebildningen och Medlingsinstitutets roll 3 3.2 Krav på lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner 3 4 Diskrimineringslagstiftningen 4


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:AU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kollektivavtal, likabehandling och rent spel V505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Stärkt skydd för fackliga rättigheter 4 3.1 Riv upp Lex Laval och tillsätt en parlamentarisk utredning 6 3.2 Juridiskt bindande socialt protokoll 7


Utskottsberedning: 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:SfU7 2012/13:SkU16 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 108 kB)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. V Otillgänglighet som diskriminering v571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om otillgänglighet som diskriminering. Motivering Fortfarande gör otillgänglighet att många människor hindras


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. MP Laval MP2204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för fackliga stridsåtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp MP Stärkta rättigheter för personer med funktionsnedsättning MP2301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. S Lavalfrågan s27144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återställa 5 andra stycket lagen 1999:678 om utstationering av arbetstagare till den lydelse som gällde före SFS 2010:228Riksdagen beslutar att 5 a lagen 1999:678 om utstationering av


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 4 avslag, 6 bifall,

Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. S Ratificering av ILO:s konvention nr 94 om offentlig upphandling s10039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om solidariskt entreprenöransvar och att en utredning tillsätts där arbetsmarknadens


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström KD bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering av


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. V Den svenska kollektivavtalsmodellen V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:FiU29 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)
Paginering