Dokument & lagar (86 träffar)

Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion S10008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ny lag om kontroll av ekologisk produktion och förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2517 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt, och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:SkU18 2012/13:SkU19 2012/13:TU11 2012/13:TU18 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S15004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:FiU1 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 189 kB)

Motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:AU7 2012/13:AU8 2012/13:CU5 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 117 kB)

Motion 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Skam- eller hedersrelaterat våld och förtryck MP1809 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra uppdraget till länsstyrelserna eller annan lämplig myndighet när det gäller


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:JuU1 2012/13:JuU10 2012/13:SoU11 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Jämställda löner MP1803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förtydligat uppdrag till Medlingsinstitutet om aktiva åtgärder för jämställda löner. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikation S11001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:MJU11 2012/13:MJU8 2012/13:NU7 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU11 2012/13:TU12 2012/13:TU16 2012/13:TU17 2012/13:TU18 2012/13:TU2 2012/13:TU7 2013/14:CU36 2013/14:TU20 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 46 avslag, 8 bifall,

Motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 152 kB)

Motion 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. V Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer V208 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mäns våld mot kvinnor 5 4 Politik mot mäns våld mot kvinnor 6 5 Livsvillkoren för kvinnor med skyddad identitet 7 6 Kommunernas


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:CU11 2012/13:JuU20 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU18 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 21 avslag, 2 bifall,

Motion 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 135 kB)

Motion 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. MP Ökad trygghet för alla en rättspolitik för framtiden MP2110 1 Sammanfattning I denna motion presenteras en samlad politik för hur människors trygghet i Sverige kan öka på riktigt utan ineffektiva och kosmetiska insatser som ökad övervakning och fler poliser.


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:JuU1 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU20 2012/13:JuU9 2012/13:KU19 2012/13:SoU11 2012/13:SoU15 2012/13:SoU4 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. V Stärk yrkesutbildningarna V513 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att yrkesprogrammen ska ge grundläggande högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU32 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. V Folkhälsa V218 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Folkhälsokommission 5 5 Socioekonomiska skillnader 5 6 Frihet från våld som folkhälsomål 6 7 Jämställdhet som bedömningsfaktor för folkhälsa 6 8 Hälsokonsekvensbedömningar 7


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:SkU19 2012/13:SoU1 2012/13:SoU16 2012/13:SoU6 2012/13:TU7 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 115 kB)

Motion 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. V Jämställda löner och antidiskriminering V506 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämställda löner 2 3.1 Lönebildningen och Medlingsinstitutets roll 3 3.2 Krav på lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner 3 4 Diskrimineringslagstiftningen 4


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:AU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kollektivavtal, likabehandling och rent spel V505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Stärkt skydd för fackliga rättigheter 4 3.1 Riv upp Lex Laval och tillsätt en parlamentarisk utredning 6 3.2 Juridiskt bindande socialt protokoll 7


Utskottsberedning: 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:SfU7 2012/13:SkU16 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 108 kB)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. V Otillgänglighet som diskriminering v571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om otillgänglighet som diskriminering. Motivering Fortfarande gör otillgänglighet att många människor hindras


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. MP Laval MP2204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för fackliga stridsåtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. V Parakvat v226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt verkar för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2401 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 5 Djurskyddslagen 6 Internationella djurskyddsfrågor 7 Djur som livsmedel 8 Grisar 8 Kor 8 Slaktkycklingar 9 Värphöns 10 Transporter 10


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU8 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)