Dokument & lagar (116 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM Torsdagen den 23 maj 2013 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Förslag om ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar Utskottet överlade med regeringen, företrädd

2013-05-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM Tisdagen den 4 juni 2013 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Etablering av utrikes födda genom företagande AU12 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens rapport om etablering av utrikes födda

2013-06-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM Tisdagen den 14 maj 2013 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. 2013 års ekonomiska vårproposition Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition och motioner. Utskottet

2013-05-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM Tisdagen den 21 maj 2013 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektören Pia Enochsson, biträdd av avdelningschefen Johan Blom, båda från Myndigheten för yrkeshögskolan,

2013-05-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:38

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:38 DATUM Torsdagen den 5 september 2013 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. D irektivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare Utskottet överlade med regeringen,

2013-09-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM Torsdagen den 15 november 2012 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet behandlade proposition 2012/13:1, skrivelse 2012/13:29 och motioner väckta under den allmänna motionstiden

2012-11-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM Torsdagen den 29 november 2012 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning om direktivförslag om tjänstepensioner Utskottet beslutade om ljudupptagning under punkten 1. Statsrådet Hillevi Engström, politisk sakkunnige

2012-11-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM Torsdagen den 8 november 2012 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Samhall Verkställande direktören Monica Lingegård, biträdd av marknadsdirektören Mats Eliasson, hållbarhetschefen Mari-Ann Levin Pölde och

2012-11-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM Tisdagen den 6 november 2012 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Behandling av personuppgifter vid IFAU AU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:176 och motion. Utskottet justerade förslag till betänkande

2012-11-06

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM Tisdagen den 23 oktober 2012 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från SCB Mats Wadman, överdirektör vid SCB, lämnade information om arbetsmarknadsläget. 2. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering AU3 Utskottet

2012-10-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM Torsdagen den 2 maj 2013 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Anmälningsskyldighet vid utstationering AU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering och följdmotioner.

2013-05-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM Torsdagen den 21 februari 2013 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade de nya suppleanterna Ali Esbati och Gulan Avci välkomna. Utskottet beslutade att Cecilia Back, föredragande vid justitieutskottet, får närvara

2013-02-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM Torsdagen den 18 april 2013 TID 10.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Subsidiaritetsprövning av COM2013 145 och 146 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av dels kommissionens förslag till ändring av förslag COM2011 607

2013-04-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM Tisdagen den 26 mars 2013 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information om Europeiska socialfonden Generaldirektören Åsa Lindh, biträdd av ställföreträdande myndighetschefen Håkan Forsberg, båda från ESF-rådet, informerade

2013-03-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM Tisdagen den 12 februari 2013 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. AU7 Utskottet behandlade proposition 2012/13:63 med följdmotioner och motioner väckta under den allmänna motionstiden

2013-02-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM Tisdagen den 4 december 2012 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information om Europeiska socialfonden Statssekreteraren Marita Ljung, biträdd av kanslirådet Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, samt ämnesrådet Jasmina

2012-12-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM Tisdagen den 18 december 2012 TID 08.4508.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Fråga om yttrande till justitieutskottet om prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess samt motioner.

2012-12-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM Torsdagen den 17 januari 2013 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa Christer Nylander FP välkommen som ny ledamot i utskottet. Överläggning om kommissionens förslag till rådets rekommendation

2013-01-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM Torsdagen den 25 april 2013 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning Utskottet överlade med regeringen genom statssekreteraren Marita Ljung, Näringsdepartementet, om den svenska ståndpunkten gällande kommissionens

2013-04-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM Torsdagen den 11 april 2013 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Framtidskommissionen Huvudsekreteraren Jesper Strömbäck informerade om Framtidskommissionens arbete och dess slutrapport Svenska framtidsutmaningar

2013-04-11