Dokument & lagar (26 träffar)

Framställning / redogörelse 2012/13:OSSE1

Redogörelse till riksdagen: 2012/13:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation i OSSE:s parlamentariska församling överlämnar sin redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2012. Stockholm den 16 september 2013 På delegationens

2013-09-18

Framställning / redogörelse 2012/13:OSSE1 (pdf, 6925 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:ER1

Redogörelse till riksdagen 2012/13:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Europarådets parlamentariska församling har under 2012 bl.a. debatterat den arabiska vårens följder, reformeringen av Europarådet, Europadomstolens arbete och reformering, EU:s anslutning till Europakonventionen

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2012/13:ER1 (pdf, 481 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RS6

Riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2012/13:RS6 Redogörelse för verksamheten under 2012 för parlamentariska delegationen till Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten under 2012 för parlamentariska delegationen till Parlamentariska

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2012/13:RS6 (doc, 118 kB) Framställning / redogörelse 2012/13:RS6 (pdf, 255 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RS5

Riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2012/13:RS5 Redogörelse för verksamheten under 2012 för parlamentariska delegationen till Interparlamentariska unionen Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten under 2012 för parlamentariska delegationen till Interparlamentariska unionen IPUStockholm

2013-01-01

Framställning / redogörelse 2012/13:RS5 (doc, 137 kB) Framställning / redogörelse 2012/13:RS5 (pdf, 248 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:NR1

Redogörelse till riksdagen 2012/13:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2012 Sammanfattning Nordiska rådets svenska delegation överlämnar härmed den bifogade berättelsen om sin verksamhet under 2012. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets extra session den 23 mars och rådets

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2012/13:NR1 (doc, 7811 kB) Framställning / redogörelse 2012/13:NR1 (pdf, 4435 kB)

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2012/13 1 Utskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt

2012-12-31

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13 Beredningsområde Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet

2012-12-31

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2010/11 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Utskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,

2011-12-14

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1 arbetsmarknadspolitik, 2 arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3 integration, 4 åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5 jämställdhet

2011-11-07

Framställning / redogörelse 2010/11:ER1

Redogörelse till riksdagen Redogörelse till riksdagen 2010/11:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar den bifogade redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Till redogörelsen är fogad en

2011-03-02

Framställning / redogörelse 2010/11:ER1 (doc, 397 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2010/11:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling överlämnar den bifogade redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Stockholm den 22 mars 2011 På delegationens

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:OSSE1 (doc, 16285 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:OSSE1 (pdf, 16345 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:NR1

Redogörelse till riksdagen 2010/11:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2010 Sammanfattning Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2010. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 62:a session den 24 november

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:NR1 (doc, 571 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:NR1 (pdf, 832 kB)

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Utrikesutskottet 1.1 Utrikesutskottets beredningsområde Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,

2007-10-31

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering

2007-09-07

Framställning / redogörelse 2006/07:NR1

Redogörelse till riksdagen 2006/07:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2006 Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2006. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 58:e session den 31 oktober2 november

2007-03-16

Framställning / redogörelse 2006/07:NR1 (doc, 617 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS18

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående anställningsstöd Sammanfattning Riksrevisionen har granskat anställningsstödens effekter på den reguljära sysselsättningen och arbetsförmedlingens hantering av stöden. Särskilt fokus har riktats mot de arbetsgivare som mottagit


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS18 (doc, 120 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2006/07:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2006. Stockholm den 7 mars 2007 På delegationens

2007-01-01

Framställning / redogörelse 2006/07:OSSE1 (doc, 200 kB) Framställning / redogörelse 2006/07:OSSE1 (pdf, 366 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:ER1

Redogörelse till riksdagen 2006/07:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2006. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

2007-01-01

Framställning / redogörelse 2006/07:ER1 (doc, 1335 kB) Framställning / redogörelse 2006/07:ER1 (pdf, 518 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS15

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den offentliga arbetsförmedlingens effektivitet samt dess roll i matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb. Resultatet av granskningen har redovisats


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS15 (doc, 140 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS13

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga insatser för nyanlända invandrare Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens, Integrationsverkets, Migrationsverkets och Arbetsmarknadsstyrelsens insatser för nyanlända invandrare. Resultatet av granskningen


Utskottsberedning: 2006/07:AU6
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS13 (doc, 140 kB)
Paginering