Dokument & lagar (117 träffar)

Omröstning 2012/13:AU12p1 Etablering av utrikes födda genom företagande

Votering: betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande, förslagspunkt 1 Etablering av utrikes födda genom företagande Riksdagen avslår motion 2012/13:A22 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2012/13:146 till handlingarna. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU11p2 Föreskrifter med straffsanktion

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 2 Föreskrifter med straffsanktion Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A20 yrkande 1 och 2012/13:A21. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU11p5 Förebyggande arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 5 Förebyggande arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf381 yrkande 9, 2012/13:A244 och 2012/13:A395 yrkande 2. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU11p7 Arbetsolyckor

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 7 Arbetsolyckor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 8, 2012/13:A338 yrkande 2, 2012/13:A355 yrkande 2 och 2012/13:A392 yrkande 26. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU11p4 Arbetsmiljöverket

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 4 Arbetsmiljöverket Riksdagen avslår motion 2012/13:A20 yrkande 5. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU11p16 Kränkande särbehandling i arbetslivet

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 16 Kränkande särbehandling i arbetslivet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 16 och 2012/13:A220. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 V Parti Ja

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU10p2 En jämställd arbetsmarknad

Votering: betänkande 2012/13:AU10 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 20072010, m.m.förslagspunkt 2 En jämställd arbetsmarknad Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A291 yrkandena 1 och 4, 2012/13:A297, 2012/13:A356 yrkande 3, 2012/13:A367 yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:A395 yrkande 4. Datum:

2013-06-05

Omröstning 2012/13:AU10p7 Våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2012/13:AU10 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 20072010, m.m.förslagspunkt 7 Våld mot kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So267 yrkande 11, 2012/13:So542 yrkandena 1 och 2, 2012/13:A276 och 2012/13:A394 yrkandena 1-5, 17 och 22. Datum: 2013-06-05 Omröstning i

2013-06-05

Omröstning 2012/13:AU10p4 Jämställdhetsplaner

Votering: betänkande 2012/13:AU10 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 20072010, m.m.förslagspunkt 4 Jämställdhetsplaner Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A232 i denna del, 2012/13:A357 i denna del, 2012/13:A367 yrkande 5 och 2012/13:A388 yrkande 3 i denna del. Datum: 2013-06-05 Omröstning

2013-06-05

Omröstning 2012/13:AU9p2 Behörighet för kontaktpersonen att ingå kollektivavtal

Votering: betänkande 2012/13:AU9 Anmälningsskyldighet vid utstationering, förslagspunkt 2 Behörighet för kontaktpersonen att ingå kollektivavtal Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. S och 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. VDatum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-22

Omröstning 2012/13:AU8p17 Integritetsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 17 Integritetsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju403 yrkande 11 och 2012/13:A202 yrkande 18. Datum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 96 0 0 11

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU8p9 Frågan om när ett anställningsförhållande ska anses upplöst

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 9 Frågan om när ett anställningsförhållande ska anses upplöst Riksdagen avslår motion 2012/13:A202 yrkande 17. Datum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 97

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU8p7 Turordningsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 7 Turordningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A201 yrkande 8, 2012/13:A213, 2012/13:A225, 2012/13:A250, 2012/13:A251, 2012/13:A255, 2012/13:A262, 2012/13:A287, 2012/13:A315, 2012/13:A321, 2012/13:A364 yrkande 1, 2012/13:A383 och 2012/13:A392 yrkande

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU8p3 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 3 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 3, 2012/13:A279 av Thomas Strand m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2012/13:A284 av Caroline Helmersson Olsson och Christina

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU8p14 Rätt till heltid

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 14 Rätt till heltid Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 1, 2012/13:A243, 2012/13:A264 yrkande 6, 2012/13:A268, 2012/13:A281, 2012/13:A283, 2012/13:A309, 2012/13:A323, 2012/13:A345, 2012/13:A356 yrkande 2, 2012/13:A359 och 2012/13:A367 yrkande 6. Datum:

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU7p1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, b lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter, c lag om

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU7p3 Arbetsmarknadsetablering

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 3 Arbetsmarknadsetablering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf288 yrkande 2, 2012/13:Sf352 yrkandena 10-14, 2012/13:N371 yrkande 7, 2012/13:A222, 2012/13:A264 yrkande 3, 2012/13:A272, 2012/13:A302, 2012/13:A393 yrkande 3 och

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU7p2 Kommunbosättningar m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 2 Kommunbosättningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkande 15, 2012/13:Sf370 yrkande 1, 2012/13:A350, 2012/13:A358 yrkandena 1 och 2, 2012/13:A360 och 2012/13:A382. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU7p6 Invandrade akademiker

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 6 Invandrade akademiker Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A294 och 2012/13:A367 yrkande 12. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 85

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2012/13:AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår Vänsterpartiets yrkande under utskottsbehandlingen. Därmed avslår riksdagen motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. MPDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-13