Dokument & lagar (181 träffar)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS15

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den offentliga arbetsförmedlingens effektivitet samt dess roll i matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb. Resultatet av granskningen har redovisats


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS15 (doc, 140 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS13

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga insatser för nyanlända invandrare Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens, Integrationsverkets, Migrationsverkets och Arbetsmarknadsstyrelsens insatser för nyanlända invandrare. Resultatet av granskningen


Utskottsberedning: 2006/07:AU6
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS13 (doc, 140 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS18

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående anställningsstöd Sammanfattning Riksrevisionen har granskat anställningsstödens effekter på den reguljära sysselsättningen och arbetsförmedlingens hantering av stöden. Särskilt fokus har riktats mot de arbetsgivare som mottagit


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS18 (doc, 120 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS5

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om arbetsförmedlingen arbetar på ett effektivt sätt med de kommunala ungdomsprogrammen, närmare bestämt ungdomsgarantin UG och det


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS5 (doc, 119 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS6

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS6 Riksrevisionens styrelses framställning angående Arbetsmiljöverkets tillsyn Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Arbetsmiljöverkets tillsyn. Resultatet har redovisats i rapporten RiR 2004:14 Arbetsmiljöverkets tillsyn. Riksrevisionens styrelse har beslutat att överlämna


Utskottsberedning: 2004/05:AU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS6 (doc, 70 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS22

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Resultatet har redovisats i gransk-ningsrapporten


Utskottsberedning: 2005/06:AU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS22 (doc, 126 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS7

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS7 Riksrevisionens styrelses fram- ställning angående arbetslöshets- försäkringens hantering på arbets- förmedlingen Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört och som redovisas i granskningsrapporten RiR


Utskottsberedning: 2004/05:AU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS7 (doc, 70 kB)

Omröstning 2012/13:AU7p1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, b lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter, c lag om

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2012/13:AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår Vänsterpartiets yrkande under utskottsbehandlingen. Därmed avslår riksdagen motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. MPDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-13

Omröstning 2012/13:AU2p8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A226 av Anita Brodén FP2012/13:A241 av Pia Nilsson S yrkande 1, 2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 18 och 2012/13:A308

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A236 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft båda MP yrkandena 1 och 2, 2012/13:A296 av Finn Bengtsson m.fl. M yrkande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU1p3 Förebyggande arbete mot diskriminering

Votering: betänkande 2012/13:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 3 Förebyggande arbete mot diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkandena 22 och 23, 2012/13:So222 yrkandena 6 och 7, 2012/13:So595 yrkande 11, 2012/13:A219 yrkandena 3 och 4, 2012/13:A252, 2012/13:A306 och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU11p2 Föreskrifter med straffsanktion

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 2 Föreskrifter med straffsanktion Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A20 yrkande 1 och 2012/13:A21. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU11p5 Förebyggande arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 5 Förebyggande arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf381 yrkande 9, 2012/13:A244 och 2012/13:A395 yrkande 2. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU3p2 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Votering: betänkande 2012/13:AU3 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering, förslagspunkt 2 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:159 och avslår motion 2012/13:A1. Datum: 2012-11-07

2012-11-07

Omröstning 2012/13:AU8p17 Integritetsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 17 Integritetsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju403 yrkande 11 och 2012/13:A202 yrkande 18. Datum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 96 0 0 11

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU8p9 Frågan om när ett anställningsförhållande ska anses upplöst

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 9 Frågan om när ett anställningsförhållande ska anses upplöst Riksdagen avslår motion 2012/13:A202 yrkande 17. Datum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 97

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU8p7 Turordningsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 7 Turordningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A201 yrkande 8, 2012/13:A213, 2012/13:A225, 2012/13:A250, 2012/13:A251, 2012/13:A255, 2012/13:A262, 2012/13:A287, 2012/13:A315, 2012/13:A321, 2012/13:A364 yrkande 1, 2012/13:A383 och 2012/13:A392 yrkande

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU8p3 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 3 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 3, 2012/13:A279 av Thomas Strand m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2012/13:A284 av Caroline Helmersson Olsson och Christina

2013-04-25

Omröstning 2012/13:AU7p3 Arbetsmarknadsetablering

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 3 Arbetsmarknadsetablering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf288 yrkande 2, 2012/13:Sf352 yrkandena 10-14, 2012/13:N371 yrkande 7, 2012/13:A222, 2012/13:A264 yrkande 3, 2012/13:A272, 2012/13:A302, 2012/13:A393 yrkande 3 och

2013-03-21