Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Dokument & lagar (12 träffar)

Yttrande 2009/10:JuU6y

2009/10:JuU6y 2010 års ekonomiska vårproposition Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU6y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100 samt motioner

2010-05-20

Yttrande 2009/10:JuU6y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2009/10:JuU5y

2009/10:JuU5y Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU5y Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 8 april 2010 bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt

2010-05-04

Yttrande 2009/10:JuU5y (pdf, 35 kB)

Yttrande 2009/10:JuU4y

2009/10:JuU4y En nedre promillegräns för sjöfylleri Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU4y En nedre promillegräns för sjöfylleri Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 4 februari 2010 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:76 En nedre promillegräns för

2010-03-02

Yttrande 2009/10:JuU4y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2009/10:JuU3y

2009/10:JuU3y Barnpornografibrottet Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU3y Barnpornografibrottet Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 28 januari 2010 beslutat att bereda justitieutskottet tillfälle yttra sig över regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet. Justitieutskottet yttrar

2010-03-02

Yttrande 2009/10:JuU3y (pdf, 36 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS21

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2009/10:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning om Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Kriminalvårdens planering av de intagnas verkställighet samt samverkan mellan ansvariga myndigheter inför frigivningen.


Utskottsberedning: 2009/10:JuU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS21 (doc, 154 kB)

Yttrande 2009/10:JuU2y

2009/10:JuU2 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU2 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Till socialförsäkringsutskottet Inledning Socialförsäkringsutskottet har den 3 november 2009 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet

2009-11-10

Yttrande 2009/10:JuU2y (pdf, 39 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS8

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående hanteringen av unga lagöverträdare Sammanfattning Riksrevisionen har granskat hur de rättsliga myndigheterna hanterar unga lagöverträdare. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Hanteringen

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS8 (doc, 142 kB)

Yttrande 2009/10:JuU1y

2009/10:JuU1 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU1 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Till försvarsutskottet Proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning har remitterats till försvarsutskottet. Den 9 juni 2009 beslutade försvarsutskottet

2009-09-24

Yttrande 2009/10:JuU1y (pdf, 41 kB)

Yttrande 2007/08:JuU1y

2007/08:JuU1 Tilläggsbudget för år 2008 utgiftsområde 4 Rättsväsendet Justitieutskottets yttrande 2007/08:JuU1 Tilläggsbudget för år 2008 utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över proposition

2008-05-15

Yttrande 2007/08:JuU1y (pdf, 85 kB)

Yttrande 2006/07:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2006/07:JuU1 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet har hänvisats till försvarsutskottet. Den 13 mars 2007 beslutade försvarsutskottet att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande

2007-05-29

Yttrande 2006/07:JuU1y (pdf, 115 kB)

Yttrande 2006/07:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2006/07:JuU3 Tilläggsbudget för år 2007–utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har den 17 april 2007 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till stadsbudgeten

2007-05-22

Yttrande 2006/07:JuU3y (pdf, 88 kB)

Yttrande 2006/07:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 2006/07:JuU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Inledning Proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag har remitterats till socialförsäkringsutskottet. Den 12 april 2007 beslutade socialförsäkringsutskottet att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen

2007-05-08

Yttrande 2006/07:JuU2y (pdf, 145 kB)