Dokument & lagar (11 träffar)

kadep 1940:1 - urtima

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 6 augusti 1940 kl. 11 f. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 6 innevarande månad i den ordning 80 i riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1940-08-06

Framställning / redogörelse 1940:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Majros tal på rikssalen vid urtima riksdagens öppnande den 2 augusti 1940. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till den urtima riksdag, som även i år blivit av behovet påkallad. I den utomordentliga situation, som det europeiska kriget skapat, är

1940-08-02

Framställning / redogörelse 1940:Kmtal - urtima (pdf, 135 kB)

Framställning / redogörelse 1940:KMB309

2 Kungl. Maj:ts öppna brev Nr 309. Nr 309. Kungl. May.ts öppna brev till riksdagen om avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Båstad den 23 juli 1940. Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut, att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 31 juli 1940. GUSTAF. Herman Eriksson. Stockholm 1940. K. L. Beckmans Boktryckeri.

1940-07-31

Framställning / redogörelse 1940:KMB309 (pdf, 115 kB)

kadep 1940:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. Nr 1. Ankom til riksdagens kansli den 15 januari 1940 kl. 9 f. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1940-01-15

Framställning / redogörelse 1940:SV

RIKSDAGENS REVISORERS B E RÄTTE LSE OM DEN ÅR 1939 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV 8TA TS VERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1938-30 JUNI 1939 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 1940 ISAAC, MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG III Innehållsförteckning. Sid.

1940-01-13

Framställning / redogörelse 1940:SV (pdf, 18130 kB)

Framställning / redogörelse 1940:Kmtal

KungMaj:ts ial. I Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 11 januari 1940. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert arbete vid 1940 års lagtima riksdag. Tryggandet av rikets säkerhet står i förgrunden. Det planerade reformarbetet får begränsas

1940-01-11

Framställning / redogörelse 1940:Kmtal (pdf, 180 kB)

Framställning / redogörelse 1940:Rber

BERÄTTELSE om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott den 4 januari 19h0. Justitiedepartementet. Kungl. Maj:t har genom beslut den 28 april 1939 bestämt att straffängelset i Örebro skall nedflyttas till kronohäkte. Den 28 juli 1939 har Kungl. Maj:t medgivit

1940-01-04

Framställning / redogörelse 1940:Rber (pdf, 14534 kB)

Framställning / redogörelse 1940:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1939 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING RIKSGÄLDSKONTORE TS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 193830 JUNI 1939 STOCKHOLM 1940 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 399196 i Innehållsförteckning. Ingress.5 Riksgäldskontorets balansräkning.6 Statsregleringsfonden.8

1940-01-01

Framställning / redogörelse 1940:RGK (pdf, 880 kB)

Framställning / redogörelse 1940:RB

BERÄTTELSE TILL 1940 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1939. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI L939. V: Till 1940 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1939 påbörjat och

1940-01-01

Framställning / redogörelse 1940:RB (pdf, 980 kB)

Framställning / redogörelse 1940:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1940 STO CKHOLM 1 94 0 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 399036 W Innehållsförteckning. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning.7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål som varit

1940-01-01

Framställning / redogörelse 1940:Mo (pdf, 12486 kB)

Framställning / redogörelse 1940:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1940 SAMT TRYCKFRIHETSKOMMITTÉNS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1940 IVAR HACGGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 303004 l 1 rfÄ.Jäv.U K i f M i 1. I t i a INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.I. Redogörelse för åtal, anställda

1940-01-01

Framställning / redogörelse 1940:Jo (pdf, 15374 kB)