Dokument & lagar (141 träffar)

Riksdagens protokoll 1940:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 22. Torsdagen den 19 december. Kl. 2 e. m. I Anmäldes och godkändes andra särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 85, i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående anslag till förlagskapital för inköp av förnödenheter m. m.nr 86, i

1940-12-30

Riksdagens protokoll 1940:22 (pdf, 1121 kB)

Riksdagens protokoll 1940:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Första kammaren. Nr 22. Måndagen den 30 december. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Justerades protokollen för den 17, 18 och 19 innevarande månad. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till Sveriges riksdags beslut å innevarande urtima riksmöte. Justerades ett protokollsutdrag

1940-12-30

Riksdagens protokoll 1940:22 (pdf, 365 kB)

Riksdagens protokoll 1940:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Första kammaren. Nr 21. Torsdagen den 19 december. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Anmäldes och godkändes andra särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 85, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till tor lagskapital för inköp av förnödenheter

1940-12-19

Riksdagens protokoll 1940:21 (pdf, 1116 kB)

Riksdagens protokoll 1940:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Första kammaren. Nr 20. Tisdagen den 17 december. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Justerades protokollen för den 11 och den 16 innevarande månad. Anmäldes och godkändes andra särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 80, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition

1940-12-18

Riksdagens protokoll 1940:20 (pdf, 4358 kB)

Riksdagens protokoll 1940:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 20. Måndagen den 16 december. Kl. 4 e. m. Förhandlingarna viel detta sammanträde leddes av herr förste vice talmannen. I Justerades protokollet för den 10 innevarande december. 2. Herr förste vice talmannen lämnade på begäran ordet till Svar p4 mterpellnfion. Chefen för

1940-12-17

Riksdagens protokoll 1940:20 (pdf, 667 kB)

Riksdagens protokoll 1940:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 19. Tisdagen den 10 december. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 3, den 4 oell den 7 innevarande december. 2. Herr statsrådet Eriksson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 78, angående inrättande av en lånefond för anskaffande av gasgeneratorer för vissa fartyg

1940-12-11

Riksdagens protokoll 1940:19 (pdf, 5279 kB)

Riksdagens protokoll 1940:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Ändra kammaren. Nr 18. Tisdagen den 3 december. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 26, den 27 oell den 30 nästlidna november. 2. Föredrogos var efter annan och hänvisades till andra särskilda utskottet följande Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande propositioner, nämligen: nr 73,

1940-12-07

Riksdagens protokoll 1940:18 (pdf, 3668 kB)

Riksdagens protokoll 1940:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Första kammaren. Nr 18. Tisdalen den 3 december. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Justerades protokollen för den 26, 27 och 30 nästlidne november. Anmäldes och godkändes första särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 76, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition

1940-12-07

Riksdagens protokoll 1940:18 (pdf, 2189 kB)

Riksdagens protokoll 1940:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 17. Tisdagen den 26 november. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 19, den 20 och den 23 innevarande november. 2. Herr statsrådet Bergquist avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 41, angående anskaffande av vissa motorbrandsprutor för industriens behov nr 64, angående

1940-11-30

Riksdagens protokoll 1940:17 (pdf, 772 kB)

Riksdagens protokoll 1940:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 16. Tisdagen den 19 november. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 12, den 13 och den 16 innevarande november. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Att ledamoten av riksdagens andra kammare herr O. Isacsson i Åsum på grund av sjukdom reumatisk muskelinflammation

1940-11-23

Riksdagens protokoll 1940:16 (pdf, 1111 kB)

Riksdagens protokoll 1940:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Första kammaren. Nr 19. Tisdagen den 10 december. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Domö avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 78, angående inrättande av en lånefond för anskaffande av gasgeneratorer för vissa fartyg nr 82, angående statens tecknande av aktier i Aktiebolaget

1940-11-22

Riksdagens protokoll 1940:19 (pdf, 4817 kB)

Riksdagens protokoll 1940:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Möller avlämnade Kungl. Maj ts propositioner: nr 41. angående anskaffande av vissa motorbrandsprutor för industriens behov nr 64, angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.samt nr 67, angående anvisande av vissa anslag till det civila

1940-11-20

Riksdagens protokoll 1940:17 (pdf, 528 kB)

Riksdagens protokoll 1940:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 15. Tisdagen den 12 noveni Iber. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 5, den 6 och den 9 innevarande november. 2. Föredrogos, men bordlädes åter andra särskilda utskottets utlåtanden nr 4648. 3- Föredrogs tredje särskilda utskottets memorial, nr 17, angående ersättning

1940-11-16

Riksdagens protokoll 1940:15 (pdf, 745 kB)

Riksdagens protokoll 1940:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Första kammaren. Nr 15. Tisdagen den 12 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Justerades protokollen för den 5, 6 oell 9 innevarande månad. Anmäldes och godkändes andra särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 61, i anledning av Kungl. Maurts proposition

1940-11-10

Riksdagens protokoll 1940:15 (pdf, 1435 kB)

Riksdagens protokoll 1940:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Bergquist avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 52, angående förvärv av vattenrätt i Ren- och Degerforsarna i Vindelälven och nr 53, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 21 juni 1940 nr 540 örn krigsskadeersättning.

1940-11-04

Riksdagens protokoll 1940:14 (pdf, 3476 kB)

Riksdagens protokoll 1940:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 14. Tisdalen den 5 november. Kl. 4 e. m. I Justerades protokollen för den 29 och den 30 nästlidna oktober samt för den 2 innevarande november. 2. Herr statsrådet Andersson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 52, angående förvärv av vattenrätt i Ren- och Degerforsarna

1940-11-03

Riksdagens protokoll 1940:14 (pdf, 3270 kB)

Riksdagens protokoll 1940:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Första kammaren. Nr 13. Tisdagen den 29 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. em. Justerades protokollen för den 22, 23 och 26 innevarande månad. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. Med stöd av bifogade

1940-10-28

Riksdagens protokoll 1940:13 (pdf, 2747 kB)

Riksdagens protokoll 1940:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr II. Lördagen den 12 oktober. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 5, den 8 oell den 9 innevarande oktober. 2. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 3, med förslag till förordning örn allmän omsättningsskatt oell nr 45, angående anslag

1940-10-19

Riksdagens protokoll 1940:11 (pdf, 4183 kB)

Riksdagens protokoll 1940:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Första kammaren. Nr II. Lördagen den 12 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr talmannen yttrade:Ett dödsbud har inkommit. Yår kamrat här i kammaren lantbrukaren Elof B. Andersson i Fältenborg är icke mer. Han bevistade sin tjuguandra riksdag och har dessutom inom sin hemkommun, sitt

1940-10-15

Riksdagens protokoll 1940:11 (pdf, 4238 kB)

Riksdagens protokoll 1940:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 10. Lördagen den 5 oktober. Kl. 4 e. m. Justerades protokollet för den 28 nästlidna september. 2. Föredrogos och hänvisades till andra särskilda utskottet Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande propositioner: nr 38, angående anvisande å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret

1940-10-09

Riksdagens protokoll 1940:10 (pdf, 400 kB)