Dokument & lagar (307 träffar)

Föredragningslista 2012/13:45

2012/13:45 Måndagen den 17 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 10 och tisdagen den 11 december Anmälan om kompletteringsval 2  Annika Duàn S som suppleant i justitieutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 15 januari t.o.m.

2012-12-17

Föredragningslista 2012/13:45 (doc, 70 kB) Föredragningslista 2012/13:45 (pdf, 20 kB)

KU-anmälan 2012/13:20 (767-2012/13) av Ulf Holm (MP)

ULF HOLM Riksdagsledamot MP Dnr 767-2012/13 Stockholm 2012-12-13 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd Konstitutionsutskottet bör granska huruvida regeringen har brustit i sitt samråd med riksdagens EU-nämnd gällande EU:s långtidsbudget. EU:s långtidsbudget

2012-12-14

KU-anmälan 2012/13:20 (767-2012/13) av Ulf Holm (MP) (pdf, 159 kB)

Föredragningslista 2012/13:44

2012/13:44 Fredagen den 14 december 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om ledighet 1  Roza Güclü Hedin S fr.o.m. den 15 januari t.o.m. den 31 juli 2013 Ersättare Hans Unander S Senaste dag för avlämnande av propositioner 2  Tisdagen den 26 mars 2013 föreslås som senaste dag för inlämnande av propositioner

2012-12-14

Föredragningslista 2012/13:44 (doc, 96 kB) Föredragningslista 2012/13:44 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:43

2012/13:43 Torsdagen den 13 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 7 december Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet 2  Talmannen har beslutat att skriftliga frågor som lämnas efter kl.

2012-12-13

Föredragningslista 2012/13:43 (doc, 73 kB) Föredragningslista 2012/13:43 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:42

2012/13:42 Onsdagen den 12 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 6 december Avsägelse 2  Mats Gerdau M som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2013 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2012/13:168 av Jennie

2012-12-12

Föredragningslista 2012/13:42 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2012/13:42 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:41

2012/13:41 Tisdagen den 11 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 5 december Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 18 december 2  Kammarens sammanträde gör inget

2012-12-11

Föredragningslista 2012/13:41 (doc, 77 kB) Föredragningslista 2012/13:41 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:40

2012/13:40 Måndagen den 10 december 2012 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 3 och tisdagen den 4 december Anmälan om kompletteringsval 2  Mohamoud M. Enow M som suppleant i socialförsäkringsutskottet 3  Thomas Finnborg M som suppleant i socialutskottet

2012-12-10

Föredragningslista 2012/13:40 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2012/13:40 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:39

2012/13:39 Fredagen den 7 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2012/13:150 av Amineh Kakabaveh V Situationen i Iran 2  2012/13:154 av Jasenko Omanovic S Kostnader för myndigheters lokaler 3  2012/13:159 av Kent Persson V Vattenfalls minskande andel

2012-12-07

Föredragningslista 2012/13:39 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2012/13:39 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:38

2012/13:38 Torsdagen den 6 december 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 30 november Avsägelse 2  Thomas Strand S som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om kompletteringsval 3  Marie Granlund S som suppleant

2012-12-06

Föredragningslista 2012/13:38 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2012/13:38 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:37

2012/13:37 Onsdagen den 5 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 29 november Anmälan om ordförande i utskott 2  Jessica Polfjärd M som ordförande i näringsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 1 januari 2013 Anmälan om fördröjda

2012-12-05

Föredragningslista 2012/13:37 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2012/13:37 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:36

2012/13:36 Tisdagen den 4 december 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 november Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Markus Wiechel SD som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 3 december 2012 Meddelande

2012-12-04

Föredragningslista 2012/13:36 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2012/13:36 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:35

2012/13:35 Måndagen den 3 december 2012 Kl. 11.30 Aktuell debatt Avsägelser 1  Lars Isovaara SD som ledamot i riksdagen 2  Ulrika Karlsson i Uppsala M som ledamot i justitieutskottet 3  Anti Avsan M som ledamot i civilutskottet 4  Marta Obminska M som ledamot i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval 5  Anti

2012-12-03

Föredragningslista 2012/13:35 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2012/13:35 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:34

2012/13:34 Fredagen den 30 november 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Ann-Britt Åsebol M som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:114 av Jörgen Hellman S Likvärdiga förutsättningar att driva kommunal verksamhet 3  2012/13:130 av Marie Nordén

2012-11-30

Föredragningslista 2012/13:34 (doc, 60 kB) Föredragningslista 2012/13:34 (pdf, 21 kB)

KU-anmälan 2012/13:19 (621-2012/13) av Peter Eriksson (MP)

Stockholm 2012-11-29 Begäran om granskning av regeringen Jag vill att KU granskar regeringens hantering av överenskommelsen, direktivet och propositionen kring det som sedermera blev betänkande Sku 8, om administrativt samarbete i fråga om skatter, och framför allt hur sekretessfrågorna och meddelarfriheten har hanterats

2012-11-29

KU-anmälan 2012/13:19 (621-2012/13) av Peter Eriksson (MP) (pdf, 43 kB)

KU-anmälan 2012/13:18 (620-2012/13) av Per Bolund (MP)

Konstitutionsutskottet Stockholm 2012-11-29 Dnr 620-2012/13 Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention Sverige undertecknade FN:s klimatkonvention UNFCCC 1992. Enligt denna konvention ska de industrialiserade länderna Apex II bidra med nya och additionella resurser

2012-11-29

KU-anmälan 2012/13:18 (620-2012/13) av Per Bolund (MP) (pdf, 96 kB)

Föredragningslista 2012/13:33

2012/13:33 Torsdagen den 29 november 2012 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Statsministerns frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 november Utökning av antalet suppleanter 2  Från 25 till 26 i socialförsäkringsutskottet 3  Från 29 till 30 i näringsutskottet Val

2012-11-29

Föredragningslista 2012/13:33 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2012/13:33 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:32

2012/13:32 Onsdagen den 28 november 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut i KU9, dock tidigast kl. 16.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 22 november Meddelande om aktuell debatt om blockad av Gaza 2  Måndagen den 3 december kl. 11.30 Ärenden för hänvisning

2012-11-28

Föredragningslista 2012/13:32 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2012/13:32 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:31

2012/13:31 Tisdagen den 27 november 2012 Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 22-23 november Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 1  Statsminister Fredrik Reinfeldt M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 22-23 november

2012-11-27

Föredragningslista 2012/13:31 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2012/13:31 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2012/13:30

2012/13:30 Fredagen den 23 november 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om utökad ledighet 1  Åsa Romson MP fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 november Ersättare Rebwar Hassan MP Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:115 av Lotta Hedström MP Fattigdomsbekämpning genom ett tilläggsprotokoll till

2012-11-23

Föredragningslista 2012/13:30 (doc, 62 kB) Föredragningslista 2012/13:30 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:29

2012/13:29 Torsdagen den 22 november 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 16 november Anmälan om kompletteringsval 2  Ann-Britt Åsebol M som suppleant i socialförsäkringsutskottet Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2012-11-22

Föredragningslista 2012/13:29 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2012/13:29 (pdf, 21 kB)