Dokument & lagar (307 träffar)

Föredragningslista 2012/13:10

2012/13:10 Tisdagen den 16 oktober 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Avsägelse 1  Magdalena Andersson M som ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 november 2012 Utökning av antalet suppleanter 2  Från 23 till 24 i skatteutskottet 3  Från 23 till 24 i civilutskottet Val av

2012-10-16

Föredragningslista 2012/13:10 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2012/13:10 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2012/13:9

2012/13:9 Måndagen den 15 oktober 2012 Kl. 13.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 2 och torsdagen den 4 oktober 2012 Ansökan om ledighet 2  Mats Odell KD fr.o.m. idag t.o.m. den 1 januari 2013 Ersättare Maria Fälth KD Avsägelser 3  Oskar Öholm M som ledamot

2012-10-15

Föredragningslista 2012/13:9 (doc, 107 kB) Föredragningslista 2012/13:9 (pdf, 26 kB)

KU-anmälan 2012/13:15 (235-2012/13) av Helena Leander (MP)

Helena Leander Riksdagsledamot Miljöpartiet Stockholm 2012-10-12 Dnr 235-2012/13 Begäran om granskning av jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen I Sveriges radio den 10 oktober 2012 framfördes uppgifter om att dåvarande jordbruksministern, nuvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson, i ett telefonsamtal

2012-10-12

KU-anmälan 2012/13:15 (235-2012/13) av Helena Leander (MP) (pdf, 73 kB)

Föredragningslista 2012/13:8

2012/13:8 Torsdagen den 4 oktober 2012 Kl. 14.00 Frågestund Val till Nordiska rådets svenska delegation Frågestund kl. 14.00 1  Frågor besvaras av: Näringsminister Annie Lööf C Finansminister Anders Borg M Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Miljöminister Lena Ek C Försvarsminister Karin Enström M Val till Nordiska

2012-10-04

Föredragningslista 2012/13:8 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2012/13:8 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:7

2012/13:7 Tisdagen den 2 oktober 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2012/13:6 av Jonas Sjöstedt V Sveriges beredskap för ett eurosammanbrott 2  2012/13:7 av Jacob Johnson V Utvärdering av de så kallade 3:12-reglerna Meddelande

2012-10-02

Föredragningslista 2012/13:7 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2012/13:7 (pdf, 23 kB)

KU-anmälan 2012/13:14 (138-2012/13) av Lena Olsson (V)

Lena Olsson Riksdagsledamot Vänsterpartiet Stockholm 2012-10-01 Dnr 138-2012/13 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning med anledning av regeringens beslut om sekretess för säkerhetspolisens resultaträkning. I en rad artiklar har Dagens Nyheter granskat Säkerhetspolisen, Säpo. Granskningarna har byggt på

2012-10-01

KU-anmälan 2012/13:14 (138-2012/13) av Lena Olsson (V) (pdf, 73 kB)

Föredragningslista 2012/13:6

2012/13:6 Fredagen den 28 september 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1  Björn von Sydow S som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 oktober 2  Teres Lindberg S som suppleant i socialutskottet 3  Berit Högman S som suppleant i civilutskottet och i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober Anmälan

2012-09-28

Föredragningslista 2012/13:6 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2012/13:6 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:5

2012/13:5 Torsdagen den 27 september 2012 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 18, onsdagen den 19 och torsdagen den 20 september Berättelser från Valprövningsnämnden 2  Stefan Käll FP som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 oktober

2012-09-27

Föredragningslista 2012/13:5 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2012/13:5 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:4

2012/13:4 Torsdagen den 20 september 2012 Kl. 13.00 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Avsägelse 2  Leif Pagrotsky S som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 4 oktober Anmälan om ordförande i utskott 3  Anders W Jonsson C som ordförande

2012-09-20

Föredragningslista 2012/13:4 (doc, 64 kB) Föredragningslista 2012/13:4 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:3

2012/13:3 Onsdagen den 19 september 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Val av tredje vice talman Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 13 september Ansökan om ledighet 2  Åsa Romson MP fr.o.m. den 1 december 2012 t.o.m. den 17 maj 2013 Ersättare Rebwar Hassan MP Avsägelser

2012-09-19

Föredragningslista 2012/13:3 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2012/13:3 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:2

2012/13:2 Tisdagen den 18 september 2012 Kl. 14.00 Riksmötets öppnande 1  Riksmötets öppnande

2012-09-18

Föredragningslista 2012/13:2 (doc, 42 kB) Föredragningslista 2012/13:2 (pdf, 14 kB)

Föredragningslista 2012/13:1

2012/13:1 Tisdagen den 18 september 2012 Kl. 11.00 Parentation 11.30 Upprop Parentation 1  För att hedra minnet av riksdagsledamöterna Johnny Munkhammar, Carina Moberg och William Petzäll 2  Anmälan om ledigheter från dagens sammanträde 3  Upprop Avsägelser 4  Liselott Hagberg FP som ledamot i riksdagen och

2012-09-18

Föredragningslista 2012/13:1 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2012/13:1 (pdf, 23 kB)

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST Riksdagsledamot S 2011-10-21 Dnr 050-387-2011/12 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av ministerstyre av försvarsdepartementet Under tre dagar i vecka 38 samlades ca 120 personer i Skövde för att delta i Arméinspektörens utbildningsfältövning 2011. Under dagarna varvades föreläsningar

2011-10-21

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S) (pdf, 124 kB)

Föredragningslista 2010/11:128

2010/11:128 Torsdagen den 8 september 2011 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 1 september Aktuell debatt 2  Debatt om bristen på studentbostäder Ansökan om ledighet 3  Eliza Roszkowska Öberg M fr.o.m. den 10 oktober 2011 t.o.m. den

2011-09-08

Föredragningslista 2010/11:128 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2010/11:128 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2010/11:127

2010/11:127 Torsdagen den 1 september 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 25 augusti Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Marta Obminska M fr.o.m. den 25 augusti Därmed upphörde Hannes Beckmans M uppdrag som ersättare Anmälan om kompletteringsval

2011-09-01

Föredragningslista 2010/11:127 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2010/11:127 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2010/11:126

2010/11:126 Torsdagen den 25 augusti 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 27, tisdagen den 28 och torsdagen den 30 juni samt från fredagen den 1 juli 2  Anmälan om interpellationer 3  Anmälan om skriftliga frågor och svar Anmälan om återtagande

2011-08-25

Föredragningslista 2010/11:126 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2010/11:126 (pdf, 25 kB)

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S)

FREDRIK OLOVSSON Riksdagsledamot S 2011-07-13 Dnr 050-3135-2010/11 Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida. I början av april aviserade Portugal att man avsåg lämna in en ansökan till EU om krislån. Finansminister Anders Borg kommenterade det hela i flera medier, bland

2011-07-14

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S) (pdf, 393 kB)

Föredragningslista 2010/11:125

2010/11:125 Fredagen den 1 juli 2011 Kl. 10.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen 1  RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Skrivelser 2  2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med

2011-07-01

Föredragningslista 2010/11:125 (doc, 53 kB) Föredragningslista 2010/11:125 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2010/11:124

2010/11:124 Torsdagen den 30 juni 2011 Kl. 17.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 22 juni Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2010/11:FPM126 Direktiv om rätt till tillgång till försvarare

2011-06-30

Föredragningslista 2010/11:124 (doc, 51 kB) Föredragningslista 2010/11:124 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:123

2010/11:123 Tisdagen den 28 juni 2011 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 13.00 Återrapportering Aktuell debatt 1  Debatt om gränskontroller i Europa Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 21 juni Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 3  Hillevi Larsson S fr.o.m.

2011-06-28

Föredragningslista 2010/11:123 (doc, 65 kB) Föredragningslista 2010/11:123 (pdf, 21 kB)