Dokument & lagar (69 träffar)

Betänkande 2010/11:SkU11

Skatten på cigaretter består av dels en fast skatt per cigarett, dels en skatt som är relaterad till priset. Förhållandet mellan de två delarna läggs om den 1 januari 2011, så att styckeskatten höjs medan den prisrelaterade skatten sänks. Den prisrelaterade skatten beräknas i dag utifrån priset, inklusive skatter, på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. I fortsättningen ska skatten beräknas utifrån det genomsnittliga detaljhandelspriset på alla cigaretter som säljs i landet. Ändringen påverkar inte den totala skatten på cigaretter, men den gör att den totala skatten blir mindre beroende av priset på cigaretter. Samtidigt avskaffas den nationella minimiskatten som i dag finns på lågpriscigaretter. Skatten på lågpriscigaretter kommer att vara densamma som på vanliga cigaretter. Skatten på alla tobaksprodukter och styckeskatten på cigaretter räknas varje år om utifrån konsumentprisindex.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:SkU11 (pdf, 292 kB)

Betänkande 2010/11:SkU2

Personer som är anställda vid internationella organ i Sverige kan ha olika grad av diplomatisk immunitet. Det betyder bland annat att man inte kan åtalas för brott i landet där man arbetar. I dag är dessa personer oftast inte folkbokförda i Sverige. Men från den 1 januari 2011 ska de som bara har immunitet i sitt arbete och deras familjer folkbokföras. För EU-medborgare betyder detta att de får rätt att rösta och ställa upp som kandidater i svenska kommunal- och landstingsval. Ambassadörer och andra personer som har immunitet även utanför arbetet ska inte heller i fortsättningen folkbokföras. Detsamma gäller deras familjemedlemmar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:SkU2 (pdf, 30 kB)

Betänkande 2010/11:SkU15

Den 1 januari 2009 moderniserades skogsvårdslagens definition av vad som är skogsmark. Den 1 januari 2010 anpassades fastighetstaxeringslagen till den nya definitionen, som kommer att användas första gången vid 2011 års fastighetstaxering. Samma definition ska nu gälla även vid inkomstbeskattningen från den 1 januari 2011. Lagändringarna gäller främst reglerna om skogsavdrag och innebär att möjligheten till avdrag ska vara samma som tidigare.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-16 Debatt: 2010-11-24 Beslut: 2010-11-24

Betänkande 2010/11:SkU15 (pdf, 421 kB)

Betänkande 2010/11:SkU9

Riksdagen godkände en ändring i skatteavtalet med Sydafrika. Ändringen görs för att Sydafrika tänker införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU9 (pdf, 342 kB)

Betänkande 2010/11:SkU8

Riksdagen godkände en ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar från till exempel banker i Luxemburg. De nya reglerna ska gälla för beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU8 (pdf, 629 kB)

Betänkande 2010/11:SkU7

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU7 (pdf, 1300 kB)

Betänkande 2010/11:SkU5

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Saint Kitts och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU5 (pdf, 1316 kB)

Betänkande 2010/11:SkU4

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU4 (pdf, 1358 kB)

Betänkande 2010/11:SkU3

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU3 (pdf, 1497 kB)