Dokument & lagar (170 träffar)

Föredragningslista 2010/11:22

2010/11:22 Fredagen den 26 november 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Julia Kronlid SD som ledamot i utrikesutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Stellan Bojerud SD som ledamot i utrikesutskottet Utökning av antalet suppleanter 3  Från 21 till 22 i konstitutionsutskottet 4  Från 22 till 23

2010-11-26

Föredragningslista 2010/11:22 (doc, 172 kB) Föredragningslista 2010/11:22 (pdf, 22 kB)

utskottsdokument 2010/11:246CC4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-25 TID 09:07-09:21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 november 2010 justerades. 2 Anmälning Kanslichefen meddelade att det kommit in en granskningsanmälan den

2010-11-25

Föredragningslista 2010/11:21

2010/11:21 Torsdagen den 25 november 2010 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund 1  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2  2010/11:53 av Johan Andersson S Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad Svar på interpellationer Interpellationer

2010-11-25

Föredragningslista 2010/11:21 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2010/11:21 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:20

2010/11:20 Onsdagen den 24 november 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 18 november Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Måndagen den 29 november kl. 15.00 2  Bordläggningsplenum tillkommer Senaste dag för avlämnande

2010-11-24

Föredragningslista 2010/11:20 (doc, 118 kB) Föredragningslista 2010/11:20 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:19

2010/11:19 Tisdagen den 23 november 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 17 november Ansökan om ledighet 2  Anders Hansson M fr.o.m. den 10 januari 2011 t.o.m. den 4 mars 2011 Ersättare Linda Andersson

2010-11-23

Föredragningslista 2010/11:19 (doc, 143 kB) Föredragningslista 2010/11:19 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2010/11:18

2010/11:18 Måndagen den 22 november 2010 Kl. 13.30 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 16 november Anmälan om kompletteringsval 2  Anna-Lena Sörenson S som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 23 november Meddelande om frågestund kl. 14.00 Torsdagen

2010-11-22

Föredragningslista 2010/11:18 (doc, 113 kB) Föredragningslista 2010/11:18 (pdf, 21 kB)

utskottsdokument 2010/11:244EB5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-18 TID 09:04-09:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 16 november 2010 justerades. 2 Granskningsärende 8 Statsministerns uttalanden kring riksdagsbeslutet om folkmordet

2010-11-18

Föredragningslista 2010/11:17

2010/11:17 Torsdagen den 18 november 2010 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 12 november Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2010/11:39 av Jens Holm V Regeringens insatser för Västsahara 3  2010/11:46 av Josefin Brink

2010-11-18

Föredragningslista 2010/11:17 (doc, 122 kB) Föredragningslista 2010/11:17 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:16

2010/11:16 Onsdagen den 17 november 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 11 november Avsägelser 2  Edward Riedl M som suppleant i trafikutskottet 3  Mats Gerdau M som suppleant i arbetsmarknadsutskottet Utökning av antalet suppleanter

2010-11-17

Föredragningslista 2010/11:16 (doc, 186 kB) Föredragningslista 2010/11:16 (pdf, 27 kB)

utskottsdokument 2010/11:244EB4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-16 TID 12:25-12:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 9 och 11 november 2010 justerades. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en gransknings-anmälan

2010-11-16

Föredragningslista 2010/11:15

2010/11:15 Tisdagen den 16 november 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 9 och onsdagen den 10 november Anmälan om kompletteringsval 2  Oskar Öholm M som ledamot i utbildningsutskottet Ansökan om ledighet,

2010-11-16

Föredragningslista 2010/11:15 (doc, 137 kB) Föredragningslista 2010/11:15 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:14

2010/11:14 Fredagen den 12 november 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1  2010/11:25 av Monica Green S Den digitala klyftan Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M 2  2010/11:26

2010-11-12

Föredragningslista 2010/11:14 (doc, 121 kB) Föredragningslista 2010/11:14 (pdf, 21 kB)

utskottsdokument 2010/11:2448D6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-11 TID 09:10-09:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens samman-sättning och regeringsarbetets organisation.

2010-11-11

Föredragningslista 2010/11:13

2010/11:13 Torsdagen den 11 november 2010 14.00 Statsministerns frågestund Anmälan om protokollsutdrag från utskott 1  2010/11:7 Tisdagen den 9 november FiU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2010/11:23 av Karin Åström S Elleveranser i Tornedalen 3  2010/11:28 av Leif Pettersson S Framtiden för

2010-11-11

Föredragningslista 2010/11:13 (doc, 107 kB) Föredragningslista 2010/11:13 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2010/11:12

2010/11:12 Onsdagen den 10 november 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 4 november Avsägelse 2  Ingela Nylund Watz S som suppleant i utrikesutskottet Anmälan om kompletteringsval 3  Yilmaz Kerimo S som suppleant i utrikesutskottet

2010-11-10

Föredragningslista 2010/11:12 (doc, 123 kB) Föredragningslista 2010/11:12 (pdf, 21 kB)

utskottsdokument 2010/11:2448D7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-09 TID 11:32-11:58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 november 2010 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar

2010-11-09

Föredragningslista 2010/11:11

2010/11:11 Tisdagen den 9 november 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 2 och onsdagen den 3 november Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Onsdagen den 10 november 2  Tidigare aviserad votering

2010-11-09

Föredragningslista 2010/11:11 (doc, 130 kB) Föredragningslista 2010/11:11 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2010/11:10

2010/11:10 Torsdagen den 4 november 2010 Kl. 12.00 Allmänpolitisk debatt forts.Avsägelse 1  Carina Ohlsson S som suppleant i trafikutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Monica Green S som suppleant i trafikutskottet 3  Allmänpolitisk debatt forts.

2010-11-04

Föredragningslista 2010/11:10 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2010/11:10 (pdf, 14 kB)

Föredragningslista 2010/11:9

2010/11:9 Onsdagen den 3 november 2010 Kl. 09.00 Partiledardebatt Allmänpolitisk debatt 15.30 Återrapportering från Europeiska rådets möte 1  Partiledardebatt Avsägelse 2  Mats Melin som chefsjustitieombudsman fr.o.m. den 3 januari 2011 Anmälan om protokollsutdrag från utskott 3  2010/11:5 Tisdagen den 2

2010-11-03

Föredragningslista 2010/11:9 (doc, 117 kB) Föredragningslista 2010/11:9 (pdf, 20 kB)

utskottsdokument 2010/11:244358

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-11-02 TID 11:56-12:07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 14 oktober 2010 justerades. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen.

2010-11-02