Dokument & lagar (2 träffar)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1896:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1896 års lagtima riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Dess behandling bos Anmärkningar. No. Datum. Första Kammaren, j Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändrad ly-delse af 16, 17 och 18 rikdagsordningen. 3 mars. 14 mars

1896-01-01

Register 1896:Ku (pdf, 483 kB)