Dokument & lagar (779 träffar)

Omröstning 2010/11:JuU25p4 Drogfrihet vid obevakade permissioner

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 4 Drogfrihet vid obevakade permissioner Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 2. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 1 0

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p1 Obligatoriska konfrontationer

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 1 Obligatoriska konfrontationer Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 1. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p7 Nya provtagningsmetoder

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 7 Nya provtagningsmetoder Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård såvitt avser att 18 a ska betecknas 17 a samt såvitt avser den föreslagna lydelsen

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p6 Förbättrade kontrollmöjligheter

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 6 Förbättrade kontrollmöjligheter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård såvitt avser 18 Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:107 i denna del

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p3 Utvärdering av lagstiftning om särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 3 Utvärdering av lagstiftning om särskilt kvalificerade kontaktpersoner Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju14 yrkande 2. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p2 Vård- och skolperspektiv

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 2 Vård- och skolperspektiv Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju14 yrkande 1. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M

2011-06-08

Föredragningslista 2010/11:111

2010/11:111 Onsdagen den 8 juni 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 31 maj Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2010/11:24 Tisdagen den 31 maj SkU Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen,

2011-06-08

Föredragningslista 2010/11:111 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2010/11:111 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:110

2010/11:110 Tisdagen den 7 juni 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet måndagen den 30 maj Avsägelse 2  Abir Al-Sahlani C som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 8 juni Anmälan om kompletteringsval 3  Ola Johansson

2011-06-07

Föredragningslista 2010/11:110 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2010/11:110 (pdf, 26 kB)

Omröstning 2010/11:UU10p8 EU:s stöd till demokrati i omvärlden

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 8 EU:s stöd till demokrati i omvärlden Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p7 EU:s internationella roll

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 7 EU:s internationella roll Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 58. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p21 Aktivt miljö- och klimatarbete

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 21 Aktivt miljö- och klimatarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 10. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 40 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p14 Gemensamt europeiskt asylsystem

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 14 Gemensamt europeiskt asylsystem Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 7. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p10 Utredning av transaktionsskatt

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 10 Utredning av transaktionsskatt Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 3. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p2 EU som global aktör

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 2 EU som global aktör Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89 23

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p9 Ekonomiskt samarbete

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 9 Ekonomiskt samarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 2. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p5 Området söder om EU

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 5 Området söder om EU Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 55. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89 23

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p18 Socialt protokoll

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 18 Socialt protokoll Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A385 yrkande 7, 2010/11:A403 yrkande 3 och 2010/11:A406 yrkande 4. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 36 MP, V

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p16 Konkurrens med goda arbetsvillkor

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 16 Konkurrens med goda arbetsvillkor Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 8. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 31 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p15 Kamp mot människohandel

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 15 Kamp mot människohandel Riksdagen avslår motion 2010/11:U296 yrkande 17. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p3 EU och internationellt samarbete

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 3 EU och internationellt samarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 52. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-06-01