Dokument & lagar (293 träffar)

Föredragningslista 2012/13:56

2012/13:56 Onsdagen den 23 januari 2013 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 17 januari Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Erik Ullenhag FP som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 22 januari 2013 Anmälan om ny ersättare 3  Anna Steele

2013-01-23

Föredragningslista 2012/13:56 (doc, 75 kB) Föredragningslista 2012/13:56 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:55

2012/13:55 Tisdagen den 22 januari 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 14, tisdagen den 15 och onsdagen den 16 januari  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning 2  Nyamko Sabuni FP har entledigats

2013-01-22

Föredragningslista 2012/13:55 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2012/13:55 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:54

2012/13:54 Fredagen den 18 januari 2013 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om namnändring 1  Christina Karlsson S har bytt namn till Kristina Nilsson S Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2012/13:FPM48 En integrerad marknad för leverans av

2013-01-18

Föredragningslista 2012/13:54 (doc, 47 kB) Föredragningslista 2012/13:54 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2012/13:53

2012/13:53 Torsdagen den 17 januari 2013 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 1  2012/13:FPM45 Förordning om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m. KOM2012

2013-01-17

Föredragningslista 2012/13:53 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2012/13:53 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2012/13:52

2012/13:52 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1  Partiledardebatt Avsägelse 2  Anti Avsan M som suppleant i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval 3  Teres Lindberg S som suppleant i EU-nämnden 4  Hans Wallmark M som suppleant i EU-nämnden Meddelande om frågestund

2013-01-16

Föredragningslista 2012/13:52 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2012/13:52 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2012/13:51

2012/13:51 Tisdagen den 15 januari 2013 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Avsägelser 1  Ulf Nilsson FP som ledamot i socialförsäkringsutskottet och som suppleant i utbildningsutskottet 2  Christer Nylander FP som ledamot i kulturutskottet 3  Hans Backman FP som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

2013-01-15

Föredragningslista 2012/13:51 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2012/13:51 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:50

2012/13:50 Måndagen den 14 januari 2013 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 17, tisdagen den 18, onsdagen den 19 och torsdagen den 20 december Meddelande om partiledardebatt 2  Onsdagen den 16 januari kl. 9.00 Meddelande om frågestund Torsdagen den

2013-01-14

Föredragningslista 2012/13:50 (doc, 77 kB) Föredragningslista 2012/13:50 (pdf, 23 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:27

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2012:27 Utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen fungerar det UTSLÄPPSHANDEL FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGEN FUNGERAR DET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-11 DNR: 31-2012-1550 RIR 2012:27 Härmed överlämnas

2012-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:27 (pdf, 12629 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:26

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2012:26 Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda ETABLERING GENOM FÖRETAGANDE ÄR STATENS STÖD TILL FÖRETAGARE EFFEKTIVA FÖR UTRIKES FÖDDA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM:

2012-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:26 (pdf, 605 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:25

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:25 Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser DEN KOMMUNALA EKONOMIN OCH HÅLLBARA OFFENTLIGA FINANSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-11 DNR: 31-2012-0413 RIR 2012:25 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2012-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:25 (pdf, 360 kB)

Föredragningslista 2012/13:49

2012/13:49 Torsdagen den 20 december 2012 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 14 december Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Marta Obminska M fr.o.m. den 1 januari 2013 Därmed upphör Gunnar Hedbergs M uppdrag som ersättare 3  Karin Granbom

2012-12-20

Föredragningslista 2012/13:49 (doc, 77 kB) Föredragningslista 2012/13:49 (pdf, 24 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:24

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:24 Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 tydlig och transparent REGERINGENS REDOVISNING I BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2013 TYDLIG OCH TRANSPARENT RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-05 DNR: 31-2012-1132 RIR 2012:24

2012-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:24 (pdf, 277 kB)

Föredragningslista 2012/13:48

2012/13:48 Onsdagen den 19 december 2012 andra sammanträdet Kl. Arbetsplenum sammanträdet börjar 10 min. efter det första sammanträdet som påbörjades kl. 9.00 Beslut efter debattens slut Avslutning Interpellationssvar Ärende för debatt och avgörande Reservationer Finansutskottets betänkande 1  2012/13:FiU10 Statsbudget

2012-12-19

Föredragningslista 2012/13:48 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2012/13:48 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:47

2012/13:47 Onsdagen den 19 december 2012 första sammanträdet Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 13 december Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Ann Arleklo S fr.o.m. den 20 december Därmed upphör Christin Hagbergs

2012-12-19

Föredragningslista 2012/13:47 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2012/13:47 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:46

2012/13:46 Tisdagen den 18 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum inget uppehåll för gruppmöten 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 13-14 december 15.30 Votering Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 12 december Berättelse från Valprövningsnämnden

2012-12-18

Föredragningslista 2012/13:46 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2012/13:46 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2012/13:45

2012/13:45 Måndagen den 17 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 10 och tisdagen den 11 december Anmälan om kompletteringsval 2  Annika Duàn S som suppleant i justitieutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 15 januari t.o.m.

2012-12-17

Föredragningslista 2012/13:45 (doc, 70 kB) Föredragningslista 2012/13:45 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2012/13:44

2012/13:44 Fredagen den 14 december 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om ledighet 1  Roza Güclü Hedin S fr.o.m. den 15 januari t.o.m. den 31 juli 2013 Ersättare Hans Unander S Senaste dag för avlämnande av propositioner 2  Tisdagen den 26 mars 2013 föreslås som senaste dag för inlämnande av propositioner

2012-12-14

Föredragningslista 2012/13:44 (doc, 96 kB) Föredragningslista 2012/13:44 (pdf, 25 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:23

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2012:23 Början på något nytt Etableringsförberedande insatser för asylsökande BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT ETABLERINGSFÖRBEREDANDE INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-29 DNR: 31-2011-1186 RIR 2012:23

2012-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:23 (pdf, 467 kB)

Föredragningslista 2012/13:43

2012/13:43 Torsdagen den 13 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 7 december Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet 2  Talmannen har beslutat att skriftliga frågor som lämnas efter kl.

2012-12-13

Föredragningslista 2012/13:43 (doc, 73 kB) Föredragningslista 2012/13:43 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:42

2012/13:42 Onsdagen den 12 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 6 december Avsägelse 2  Mats Gerdau M som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2013 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2012/13:168 av Jennie

2012-12-12

Föredragningslista 2012/13:42 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2012/13:42 (pdf, 24 kB)