Dokument & lagar (293 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:22

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2012:22 Mer att förenkla Administration i strukturfondsprojekt MER ATT FÖRENKLA ADMINISTRATION I STRUKTURFONDSPROJEKT EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-27 DNR: 31-2011-1103 RIR 2012:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2012-12-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:22 (pdf, 505 kB)

Föredragningslista 2012/13:41

2012/13:41 Tisdagen den 11 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 5 december Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 18 december 2  Kammarens sammanträde gör inget

2012-12-11

Föredragningslista 2012/13:41 (doc, 77 kB) Föredragningslista 2012/13:41 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:40

2012/13:40 Måndagen den 10 december 2012 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 3 och tisdagen den 4 december Anmälan om kompletteringsval 2  Mohamoud M. Enow M som suppleant i socialförsäkringsutskottet 3  Thomas Finnborg M som suppleant i socialutskottet

2012-12-10

Föredragningslista 2012/13:40 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2012/13:40 (pdf, 23 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:21

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR RiR 2012:21 Statens satsningar på transportinfrastruktur valuta för pengarna STATENS SATSNINGAR PÅ TRANSPORTINFRASTRUKTUR VALUTA FÖR PENGARNA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-26 DNR: 31-2011-1095 RIR 2012:21

2012-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:21 (pdf, 1444 kB)

Föredragningslista 2012/13:39

2012/13:39 Fredagen den 7 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2012/13:150 av Amineh Kakabaveh V Situationen i Iran 2  2012/13:154 av Jasenko Omanovic S Kostnader för myndigheters lokaler 3  2012/13:159 av Kent Persson V Vattenfalls minskande andel

2012-12-07

Föredragningslista 2012/13:39 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2012/13:39 (pdf, 24 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2012:20 Statens insatser inom ambulansverksamheten STATENS INSATSER INOM AMBULANSVERKSAMHETEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-22 DNR: 31-2011-1262 RIR 2012:20 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2012-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20 (pdf, 590 kB)

Föredragningslista 2012/13:38

2012/13:38 Torsdagen den 6 december 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 30 november Avsägelse 2  Thomas Strand S som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om kompletteringsval 3  Marie Granlund S som suppleant

2012-12-06

Föredragningslista 2012/13:38 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2012/13:38 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:37

2012/13:37 Onsdagen den 5 december 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 29 november Anmälan om ordförande i utskott 2  Jessica Polfjärd M som ordförande i näringsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 1 januari 2013 Anmälan om fördröjda

2012-12-05

Föredragningslista 2012/13:37 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2012/13:37 (pdf, 24 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:19

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:19 SBAB mervärde, mångfald och konkurrens SBAB MERVÄRDE, MÅNGFALD OCH KONKURRENS RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-19 DNR: 31-2012-0197 RIR 2012:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2012-12-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:19 (pdf, 887 kB)

Föredragningslista 2012/13:36

2012/13:36 Tisdagen den 4 december 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 november Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Markus Wiechel SD som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 3 december 2012 Meddelande

2012-12-04

Föredragningslista 2012/13:36 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2012/13:36 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2012/13:35

2012/13:35 Måndagen den 3 december 2012 Kl. 11.30 Aktuell debatt Avsägelser 1  Lars Isovaara SD som ledamot i riksdagen 2  Ulrika Karlsson i Uppsala M som ledamot i justitieutskottet 3  Anti Avsan M som ledamot i civilutskottet 4  Marta Obminska M som ledamot i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval 5  Anti

2012-12-03

Föredragningslista 2012/13:35 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2012/13:35 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:34

2012/13:34 Fredagen den 30 november 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Ann-Britt Åsebol M som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:114 av Jörgen Hellman S Likvärdiga förutsättningar att driva kommunal verksamhet 3  2012/13:130 av Marie Nordén

2012-11-30

Föredragningslista 2012/13:34 (doc, 60 kB) Föredragningslista 2012/13:34 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:33

2012/13:33 Torsdagen den 29 november 2012 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Statsministerns frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 november Utökning av antalet suppleanter 2  Från 25 till 26 i socialförsäkringsutskottet 3  Från 29 till 30 i näringsutskottet Val

2012-11-29

Föredragningslista 2012/13:33 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2012/13:33 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:32

2012/13:32 Onsdagen den 28 november 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut i KU9, dock tidigast kl. 16.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 22 november Meddelande om aktuell debatt om blockad av Gaza 2  Måndagen den 3 december kl. 11.30 Ärenden för hänvisning

2012-11-28

Föredragningslista 2012/13:32 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2012/13:32 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:31

2012/13:31 Tisdagen den 27 november 2012 Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 22-23 november Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 1  Statsminister Fredrik Reinfeldt M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 22-23 november

2012-11-27

Föredragningslista 2012/13:31 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2012/13:31 (pdf, 28 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:18

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2012:18 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband BEMANNINGEN AV MARINENS OCH FLYGVAPNETS STÅENDE INSATSFÖRBAND RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-12 DNR: 31-2011-0860 RIR 2012:18 Härmed överlämnas enligt

2012-11-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:18 (pdf, 280 kB)

Föredragningslista 2012/13:30

2012/13:30 Fredagen den 23 november 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om utökad ledighet 1  Åsa Romson MP fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 november Ersättare Rebwar Hassan MP Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2012/13:115 av Lotta Hedström MP Fattigdomsbekämpning genom ett tilläggsprotokoll till

2012-11-23

Föredragningslista 2012/13:30 (doc, 62 kB) Föredragningslista 2012/13:30 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:29

2012/13:29 Torsdagen den 22 november 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 16 november Anmälan om kompletteringsval 2  Ann-Britt Åsebol M som suppleant i socialförsäkringsutskottet Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2012-11-22

Föredragningslista 2012/13:29 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2012/13:29 (pdf, 21 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET RiR 2012:17 Godkänd Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän GODKÄND SKOLINSPEKTIONENS PRÖVNINGAR AV ANSÖKNINGAR FRÅN ENSKILDA SOM VILL BLI SKOLHUVUDMÄN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET TILL RIKSDAGEN

2012-11-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:17 (pdf, 486 kB)

Föredragningslista 2012/13:28

2012/13:28 Onsdagen den 21 november 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 15 november Avsägelse 2  Erik Almqvist SD som ledamot i finansutskottet och som suppleant i socialförsäkringsutskottet 3  Lennart Axelsson S som suppleant i EU-nämnden

2012-11-21

Föredragningslista 2012/13:28 (doc, 73 kB) Föredragningslista 2012/13:28 (pdf, 22 kB)