Dokument & lagar (293 träffar)

Föredragningslista 2012/13:8

2012/13:8 Torsdagen den 4 oktober 2012 Kl. 14.00 Frågestund Val till Nordiska rådets svenska delegation Frågestund kl. 14.00 1  Frågor besvaras av: Näringsminister Annie Lööf C Finansminister Anders Borg M Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Miljöminister Lena Ek C Försvarsminister Karin Enström M Val till Nordiska

2012-10-04

Föredragningslista 2012/13:8 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2012/13:8 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:7

2012/13:7 Tisdagen den 2 oktober 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2012/13:6 av Jonas Sjöstedt V Sveriges beredskap för ett eurosammanbrott 2  2012/13:7 av Jacob Johnson V Utvärdering av de så kallade 3:12-reglerna Meddelande

2012-10-02

Föredragningslista 2012/13:7 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2012/13:7 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2012/13:6

2012/13:6 Fredagen den 28 september 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1  Björn von Sydow S som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 oktober 2  Teres Lindberg S som suppleant i socialutskottet 3  Berit Högman S som suppleant i civilutskottet och i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober Anmälan

2012-09-28

Föredragningslista 2012/13:6 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2012/13:6 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:5

2012/13:5 Torsdagen den 27 september 2012 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 18, onsdagen den 19 och torsdagen den 20 september Berättelser från Valprövningsnämnden 2  Stefan Käll FP som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 oktober

2012-09-27

Föredragningslista 2012/13:5 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2012/13:5 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2012/13:4

2012/13:4 Torsdagen den 20 september 2012 Kl. 13.00 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Avsägelse 2  Leif Pagrotsky S som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 4 oktober Anmälan om ordförande i utskott 3  Anders W Jonsson C som ordförande

2012-09-20

Föredragningslista 2012/13:4 (doc, 64 kB) Föredragningslista 2012/13:4 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2012/13:3

2012/13:3 Onsdagen den 19 september 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Val av tredje vice talman Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 13 september Ansökan om ledighet 2  Åsa Romson MP fr.o.m. den 1 december 2012 t.o.m. den 17 maj 2013 Ersättare Rebwar Hassan MP Avsägelser

2012-09-19

Föredragningslista 2012/13:3 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2012/13:3 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2012/13:2

2012/13:2 Tisdagen den 18 september 2012 Kl. 14.00 Riksmötets öppnande 1  Riksmötets öppnande

2012-09-18

Föredragningslista 2012/13:2 (doc, 42 kB) Föredragningslista 2012/13:2 (pdf, 14 kB)

Föredragningslista 2012/13:1

2012/13:1 Tisdagen den 18 september 2012 Kl. 11.00 Parentation 11.30 Upprop Parentation 1  För att hedra minnet av riksdagsledamöterna Johnny Munkhammar, Carina Moberg och William Petzäll 2  Anmälan om ledigheter från dagens sammanträde 3  Upprop Avsägelser 4  Liselott Hagberg FP som ledamot i riksdagen och

2012-09-18

Föredragningslista 2012/13:1 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2012/13:1 (pdf, 23 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:15

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen STATEN PÅ SPELMARKNADEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-06-07 DNR: 33-2011-0039 RIR 2012:15 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande

2012-06-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:15 (pdf, 512 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:14

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR RiR 2012:14 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar leder den till hög produktivitet TRAFIKVERKETS UPPHANDLING AV VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-06-15 DNR: 31-2011-0281 RIR 2012:14

2012-06-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:14 (pdf, 608 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:13

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:13 Skattekontroll av företag urval, volymutveckling och uppföljning SKATTEKONTROLL AV FÖRETAG RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-06-04 DNR: 31-2011-0172 RIR 2012:13 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2012-06-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:13 (pdf, 1835 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:12

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2012:12 Tandvårdsreformen 2008 når den alla TANDVÅRDSREFORMEN 2008 NÅR DEN ALLA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-05-07 DNR: 31-2011-0263 RIR 2012:12 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m

2012-05-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:12 (pdf, 1807 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:11

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2012:11 Den nordiska stridsgruppen Nordic Battlegroup 2011 DEN NORDISKA STRIDSGRUPPEN NORDIC BATTLEGROUP 2011 RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-04-25 DNR: 31-2010-1467 RIR 2012:11 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om

2012-05-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:11 (pdf, 1295 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:10

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN RiR 2012:10 Statens försäljningar av apotek STATENS FÖRSÄLJNINGAR AV APOTEK RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-04-17 DNR: 31-2010-0484 RIR 2012:10 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande

2012-05-02

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:10 (pdf, 1157 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:9

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2012:9 Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor EFFEKTIVITETSMÄTNING SOM METOD FÖR ATT JÄMFÖRA ARBETSFÖRMEDLINGSKONTOR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-04-16 DNR: 31-2011-0056 RIR 2012:9 Härmed överlämnas

2012-04-25

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:9 (pdf, 1312 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:8

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR RiR 2012:8 Citybanans regionala medfinansiering CITYBANANS REGIONALA MEDFINANSIERING RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-04-03 DNR: 31-2011-0919 RIR 2012:8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av

2012-04-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:8 (pdf, 1556 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:7

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2012:7 Infrastrukturplanering på väg mot klimatmålen INFRASTRUKTURPLANERING PÅ VÄG MOT KLIMATMÅLEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-03-15 DNR: 31-2011-0231 RIR 2012:7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om

2012-03-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:7 (pdf, 2413 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:6

Regelförenkling för företag regeringen är fortfarande långt från målet RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:6 Regelförenkling för företag regeringen är fortfarande långt från målet REGELFÖRENKLING FÖR FÖRETAG RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-03-12 DNR: 31-2011-0178

2012-03-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:6 (pdf, 3705 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:5

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2012:5 Besparingar i försvarets materielförsörjning Regeringens genomförandegrupp 2008 BESPARINGAR I FÖRSVARETS MATERIELFÖRSÖRJNING RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-02-29 DNR: 31-2011-0794 RIR 2012:5 Härmed överlämnas enligt

2012-03-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:5 (pdf, 1084 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:4

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS ROLL I UTBILDNINGSSYSTEMET RiR 2012:4 Att styra självständiga lärosäten ATT STYRA SJÄLVSTÄNDIGA LÄROSÄTEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS ROLL I UTBILDNINGSSYSTEMET TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-02-24 DNR: 31-2010-0281 RIR 2012:4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2012-03-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:4 (pdf, 1675 kB)