Dokument & lagar (16 träffar)

Motion 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband S89003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen löpande


Utskottsberedning: 2012/13:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarspolitik i en ny tid MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till Försvarsmakten att anpassa försvaret efter den hotbild och den efterfrågan på internationella


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 111 kB)

Motion 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. S Swedec S7079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum SwedecMotivering Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att Totalförsvarets


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson SD Försvar och samhällets krisberedskap SD112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig deltagande i ytterligare beredskapsperioder för EU:s stridsgrupper samt lämna alla


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:SkU16 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:UFöU1 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall,

Motion 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) (doc, 272 kB)

Motion 2012/13:Fö3 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö3 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2011/12:173 Riksrevisionens rapport om genomförandegruppen SD121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att myndigheter företrädesvis själva tar nödvändiga beslut för att


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2012/13:Fö3 av Mikael Jansson (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap S26002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1 i


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 bifall,

Motion 2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 80 kB)

Motion 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:173 Riksrevisionens rapport om genomförandegruppen S26001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens sätt att ge information till riksdagen. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fö215 av Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö215 av Göran Lindell C Swedec C303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Swedec, dess verksamhet och dess organisation. Motivering Swedec är en inom försvaret självständig enhet med uppdrag sedan 2006 års budgetproposition


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö215 av Göran Lindell (C) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fö213 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö213 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg S Hjärtstartare i offentliga miljöer S32169 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. Motivering Hjärtstartare har blivit


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö213 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. V De frivilliga försvarsorganisationerna och civilplikten V305 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Frivilliga försvarsorganisationer 2 4 Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna 3 4.1 Direktutbildning i hemvärnet 4 4.2 Hemvärnets


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Motion 2010/11:Fö235 av Anti Avsan (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö235 av Anti Avsan M Effektivare användning av Sjöfartsverkets helikopterresurs m1876 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sjöfartsverkets helikopterresurs. Motivering Sjöfartsverkets helikopterresurs är en viktig


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö235 av Anti Avsan (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson S Förenklad hantering vid sjuktransporter s38058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklad hantering vid sjuktransporter med räddningshelikoptrar. Motivering När en


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos MP Tillsättande av en luftförsvars- och flygindustrikommitté MP3203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt luftförsvars- och flygindustrikommitté


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam S Rekrytering till räddningstjänsten s67016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn i syfte att förbättra rekryteringen till räddningstjänsten.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm MP Ventilering av trapphus vid brand MP2608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för brandsäkerhet i bostadshus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson S Deltidskårernas bemanning s67001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av deltidskårernas bemanning i syfte att förbättra rekryteringen till räddningstjänsten.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 46 kB)