Dokument & lagar (229 träffar)

Motion 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani S Säkerheten vid kärnkraftverk S5108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerheten vid kärnkraftverk. Motivering Kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, för två år sedan, där


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. MP Stoppa Försvarsmaktens rätt att förstöra miljön MP3102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten inte ska ges möjligheter att öka bombningarna i Vättern. Motivering Försvarsmakten


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarsmaktens riksintressen bör begränsas MP3107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska ges möjlighet att påverka markanvändningen i anslutning till anläggningar, befästningsanläggningar,


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. MP Sverige behöver en nationell katastroffond MP3113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ser över möjligheten att upprätta en ersättningsfond eller katastroffond.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius C Elöverkänslighet C425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten och förutsättningarna att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner, liksom


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fö258 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö258 av Mikael Jansson SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap SD172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställningen i motiveringstexten.


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö258 av Mikael Jansson (SD) (doc, 607 kB)

Motion 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde C Begränsning av Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar C413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa Försvarsmaktens möjlighet


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. S Swedec S7079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum SwedecMotivering Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att Totalförsvarets


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö249 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö249 av Kerstin Engle m.fl. S Värdiga boendeformer för elöverkänsliga S9078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots att forskningen inte kunnat tydliggöra sambandet


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö249 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö247 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö247 av David Lång SD Återförande av lokaler för Försvarsmakten SD173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överföring av ägarskapet för försvarsanläggningar från Fortifikationsverket till Försvarsmakten. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö247 av David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson SD Försvar och samhällets krisberedskap SD112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig deltagande i ytterligare beredskapsperioder för EU:s stridsgrupper samt lämna alla


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:SkU16 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:UFöU1 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall,

Motion 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) (doc, 272 kB)

Motion 2012/13:Fö244 av Isabella Jernbeck (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö244 av Isabella Jernbeck M Luftpatrullering över Baltikum och Island M1785 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om luftpatrullering och luftövervakning av Baltikum och Island. Motivering Regeringen bör se över möjligheterna


Utskottsberedning: 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö244 av Isabella Jernbeck (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö243 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö243 av Krister Örnfjäder S Bättre brandsäkerhet för äldre S32211 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högre brandskydd i fastigheter för behovsprövat boende. Motivering Under sommaren har det presenterats en rapport


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö243 av Krister Örnfjäder (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap V300 Sammanfattning De förändringar som försvaret genomgått de senaste åren har varit svåra och smärtsamma. Övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar har inneburit större problem än vad regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Fö237 av Jan Lindholm och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö237 av Jan Lindholm och Peter Rådberg MP Miljödeklarera försvaret MP2637 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljödeklaration av försvarets verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fö237 av Jan Lindholm och Peter Rådberg (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö236 av Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö236 av Magnus Ehrencrona MP Regionalisera räddningstjänsten MP1705 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast tillsätta en utredning om förutsättningarna för att regionalisera räddningstjänsten. Bakgrund


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö236 av Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fö235 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö235 av Anna Steele FP Försvarsmaktens ansvar för civil krishantering FP865 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Försvarsmakten får det huvudsakliga ansvaret i samhället under såväl fredstid som


Utskottsberedning: 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö235 av Anna Steele (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö234 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö234 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman S Nationellt utbildningscentrum för krishantering S3031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett, för föreningslivet tillgängligt,


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö234 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö229 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö229 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Allmän värnplikt V304 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt utreda införandet av ett försvar baserat på värnplikt. 2 Inledning Det svenska försvaret har under de senaste


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö229 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:So314 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So314 av Anita Brodén FP Hörselnedsättning en folksjukdom som kan mötas med åtgärder FP805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer textning av tv-program, film på bio, dvd-filmer och teater.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8 2012/13:KrU2 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:So314 av Anita Brodén (FP) (doc, 63 kB)