Dokument & lagar (229 träffar)

Motion 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:173 Riksrevisionens rapport om genomförandegruppen S26001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens sätt att ge information till riksdagen. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fö239 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö239 av Solveig Zander C Konflikter i vindbruk mellan försvaret, civilflyget och kommunerna C470 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydliga riktlinjer för vindbruk. Motivering Klimatet påverkas av våra koldioxidutsläpp.


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö239 av Solveig Zander (C) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fö211 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö211 av Emma Henriksson KD Familjestöd för försvarsanställda KD683 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra familjestödet för försvarsanställda och deras familjer. Motivering Det ökade kravet på internationell


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö211 av Emma Henriksson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fö231 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö231 av Camilla Waltersson Grönvall M Risker vid höga vattenflöden i Göta älv M1796 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskerna vid höga vattenflöden i Göta älv. Motivering Vänern är mäktig på många sätt. Den


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö231 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fö257 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö257 av Edward Riedl M Ett förbud mot grön laser M1612 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att förbjuda försäljning och innehav av starka laserpekare vad gäller privatpersoner.


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö257 av Edward Riedl (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö241 av Lars Gustafsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö241 av Lars Gustafsson KD Lägstanivå i räddningstjänsten KD668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastställa lägstanivåer för den kommunala räddningstjänsten. Motivering Det finns en grundläggande ansvarighet


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö241 av Lars Gustafsson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö216 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö216 av Lars-Arne Staxäng M Nationellt låssystem för vägbommar i bostadsområden, campingplatser m.m. så att ambulanssjukvård kommer fram M1747 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till ett nationellt


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö216 av Lars-Arne Staxäng (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö230 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö230 av Gunilla Nordgren M Lagstifta mot laserpekare M1454 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över lagstiftningen om användande och införande av laserpekare. Motivering Möjligheten att köpa


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö230 av Gunilla Nordgren (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö225 av Ola Johansson och Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö225 av Ola Johansson och Helena Lindahl C Försvarsmaktens överprövning av vindkraft C376 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riksintresse för totalförsvaret med avseende på hinderfrihet kring flygplatser. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö225 av Ola Johansson och Helena Lindahl (C) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fö218 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö218 av Sten Bergheden M Lån och hyra av försvarets mark för idrotts- och motorevenemang M1510 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att förenkla tillämpningen för idrotts- och motorklubbar när det gäller


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö218 av Sten Bergheden (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 EU 4 4.1 Krigsmaterielsamarbetet inom EU.5 4.1.1 Europeiska försvarsbyrån Eda 5 4.2 Kärnvapen.6 5 Nato.6 5.1 Partnership for Peace, PFP.6 5.2 Natoledda insatser.7 5.3 Svensk representation på Natos högkvarter.7 6 Internationella


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2012/13:UU11 2012/13:UU15 2012/13:UU7 2013/14:FöU7 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (pdf, 244 kB)

Motion 2012/13:Fö226 av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö226 av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson C Hjärtstartare räddar liv C320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjärtstartare bör bli obligatoriska i lokaler där många människor befinner sig. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö226 av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö219 av Matilda Ernkrans (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö219 av Matilda Ernkrans S Värdefulla naturområden i Stockholms skärgård S7038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fortifikationsverket ska överlämna värdefulla naturområden i Stockholms skärgård till Naturvårdsverket.


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö219 av Matilda Ernkrans (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö215 av Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö215 av Göran Lindell C Swedec C303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Swedec, dess verksamhet och dess organisation. Motivering Swedec är en inom försvaret självständig enhet med uppdrag sedan 2006 års budgetproposition


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö215 av Göran Lindell (C) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fö214 av Göran Lindell och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö214 av Göran Lindell och Anders Åkesson C Samhällets beredskap i översvämningssituationer C311 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta göra en översyn av effekterna av allt oftare förekommande extrema regn


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö214 av Göran Lindell och Anders Åkesson (C) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Fö213 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö213 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg S Hjärtstartare i offentliga miljöer S32169 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. Motivering Hjärtstartare har blivit


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö213 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö210 av Mathias Sundin (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö210 av Mathias Sundin FP Signalspaning FP0302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ersätta lagen 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet med lagstiftning som är mindre integritetspåverkande.


Utskottsberedning: 2012/13:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö210 av Mathias Sundin (FP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö209 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö209 av Catharina Bråkenhielm S Handläggningstider vid naturkatastrofer S7029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handläggningstid för ersättningar vid naturkatastrofer. Motivering Vi har under en rad år fått uppleva


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö209 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. V De frivilliga försvarsorganisationerna och civilplikten V305 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Frivilliga försvarsorganisationer 2 4 Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna 3 4.1 Direktutbildning i hemvärnet 4 4.2 Hemvärnets


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-25 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Information om informella försvarsministermötet i EU samt Gripen kl. 10.00 Försvarsminister Karin Enström m.fl. från Försvarsdepartementet 2. Information om läget i Försvarsmaktens

2012-09-25 10:00:00