Dokument & lagar (95 träffar)

Motion 2012/13:U295 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U295 av Caroline Szyber KD Kurdernas situation KD655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige även framgent bör verka för, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, att lyfta fram frågan om kurdernas

2012-10-05

Motion 2012/13:U295 av Caroline Szyber (KD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson KD Handel för utveckling KD751 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt och europeiskt handelssamarbete för utveckling. Motivering Utvecklingen i världen har under de tre senaste decennierna

2012-10-05

Motion 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U293 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U293 av Irene Oskarsson KD EU:s interna och externa utmaningar KD749 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att dämpa de negativa effekterna av den europeiska ekonomiska krisen. Riksdagen tillkännager för

2012-10-05

Motion 2012/13:U293 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson KD Bekämpandet av barnsexhandeln KD701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att inrätta en interdepartemental arbetsgrupp mot barnsexhandel.

2012-10-05

Motion 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson (KD) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson S Översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor S3128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor.

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. S Barngruppers storlek i förskolan S3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av barngruppernas storlek och sammansättning i relation till personaltäthet och personalens pedagogiska

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå S Rätten till modersmålsundervisning S3183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och ändra kraven på grundläggande kunskaper för modersmålsundervisning. Motivering Under

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam S Krav på lärarutbildningen S3191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarutbildningen måste innehålla större inslag av olika lärstilar. Motivering Varje elev som går ut grundskolan utan

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson S Teckenspråk från årskurs 3 S3127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om teckenspråk från årskurs 3. Motivering Det är en rättighet att få vara som man är, det bör också

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S En förskola med god kvalitet och goda resurser S3104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvaliteten i förskolan ska säkerställas genom en kvalitetslag. Riksdagen

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub404 av Monica Green S Organisera ett introduktionsår för lärare S3189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att organisera ett introduktionsår för lärare. Motivering Från och med ifjol ska alla nyexaminerade lärare

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:T435 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T435 av Isak From m.fl. S Inlandsbanan som ett fungerande transportalternativ S5125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Inlandsbanan till ett

2012-10-04

Motion 2012/13:T435 av Isak From m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T434 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T434 av Lennart Axelsson m.fl. S Fungerande kontanthantering S5141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att säkerställa att kontanthantering och grundläggande betalningstjänster fungerar för alla människor

2012-10-04

Motion 2012/13:T434 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T428 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T428 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler S Utveckla norra Skandinavien och de öst västliga kommunikationerna S5127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av de östvästliga kommunikationerna. Riksdagen

2012-10-04

Motion 2012/13:T428 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Motverka vräkning av barnfamiljer S7080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka vräkning av barnfamiljer. Motivering Varje vräkning som drabbar ett barn är en

2012-10-04

Motion 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. S Inför barnkonventionen i svensk lag S9072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa barnkonventionen i svensk lag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: -2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sf331 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf331 av Roza Güclü Hedin S Tillfälliga uppehållstillstånd för kvalificerad arbetskraft S9105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd för kvalificerad

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf331 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sf330 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf330 av Roza Güclü Hedin S Föräldraförsäkring S9137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över föräldraförsäkringen. Motivering Föräldraförsäkringen är i dag uppdelad i två delar, en del som tillfaller mamman

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf330 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Sf329 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf329 av Helén Pettersson i Umeå S Adoptivbarns rätt till trygghet S9164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om adoptivbarn och föräldraförsäkringen. Motivering I årets budgetproposition aviserar regeringen en kommande

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf329 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Sf328 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf328 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Kvinnor och sjukförsäkringen S9168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i sjukförsäkringen. Motivering Fyrtioåriga kvinnor med psykiska besvär och/eller värk

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf328 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (doc, 58 kB)