Dokument & lagar (295 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:14

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR RiR 2012:14 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar leder den till hög produktivitet TRAFIKVERKETS UPPHANDLING AV VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-06-15 DNR: 31-2011-0281 RIR 2012:14

2012-06-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:14 (pdf, 608 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:15

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen STATEN PÅ SPELMARKNADEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-06-07 DNR: 33-2011-0039 RIR 2012:15 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande

2012-06-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:15 (pdf, 512 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:27

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2012:27 Utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen fungerar det UTSLÄPPSHANDEL FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGEN FUNGERAR DET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-11 DNR: 31-2012-1550 RIR 2012:27 Härmed överlämnas

2012-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:27 (pdf, 12629 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:26

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2012:26 Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda ETABLERING GENOM FÖRETAGANDE ÄR STATENS STÖD TILL FÖRETAGARE EFFEKTIVA FÖR UTRIKES FÖDDA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM:

2012-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:26 (pdf, 605 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:25

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:25 Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser DEN KOMMUNALA EKONOMIN OCH HÅLLBARA OFFENTLIGA FINANSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-11 DNR: 31-2012-0413 RIR 2012:25 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2012-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:25 (pdf, 360 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:24

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:24 Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 tydlig och transparent REGERINGENS REDOVISNING I BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2013 TYDLIG OCH TRANSPARENT RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-05 DNR: 31-2012-1132 RIR 2012:24

2012-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:24 (pdf, 277 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:23

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2012:23 Början på något nytt Etableringsförberedande insatser för asylsökande BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT ETABLERINGSFÖRBEREDANDE INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-29 DNR: 31-2011-1186 RIR 2012:23

2012-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:23 (pdf, 467 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:22

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2012:22 Mer att förenkla Administration i strukturfondsprojekt MER ATT FÖRENKLA ADMINISTRATION I STRUKTURFONDSPROJEKT EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-27 DNR: 31-2011-1103 RIR 2012:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2012-12-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:22 (pdf, 505 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:21

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR RiR 2012:21 Statens satsningar på transportinfrastruktur valuta för pengarna STATENS SATSNINGAR PÅ TRANSPORTINFRASTRUKTUR VALUTA FÖR PENGARNA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-26 DNR: 31-2011-1095 RIR 2012:21

2012-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:21 (pdf, 1444 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2012:20 Statens insatser inom ambulansverksamheten STATENS INSATSER INOM AMBULANSVERKSAMHETEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-22 DNR: 31-2011-1262 RIR 2012:20 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2012-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20 (pdf, 590 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:19

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:19 SBAB mervärde, mångfald och konkurrens SBAB MERVÄRDE, MÅNGFALD OCH KONKURRENS RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-19 DNR: 31-2012-0197 RIR 2012:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2012-12-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:19 (pdf, 887 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:18

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2012:18 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband BEMANNINGEN AV MARINENS OCH FLYGVAPNETS STÅENDE INSATSFÖRBAND RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-12 DNR: 31-2011-0860 RIR 2012:18 Härmed överlämnas enligt

2012-11-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:18 (pdf, 280 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET RiR 2012:17 Godkänd Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän GODKÄND SKOLINSPEKTIONENS PRÖVNINGAR AV ANSÖKNINGAR FRÅN ENSKILDA SOM VILL BLI SKOLHUVUDMÄN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET TILL RIKSDAGEN

2012-11-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:17 (pdf, 486 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:16

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER RiR 2012:16 Vem tar ansvar Statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden VEM TAR ANSVAR STATENS TILLSYN AV INFORMATION PÅ TJÄNSTEPENSIONSMARKNADEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-10-30 DNR: 31-2012-0243 RIR 2012:16 Härmed

2012-11-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:16 (pdf, 346 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:10

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN RiR 2012:10 Statens försäljningar av apotek STATENS FÖRSÄLJNINGAR AV APOTEK RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-04-17 DNR: 31-2010-0484 RIR 2012:10 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande

2012-05-02

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:10 (pdf, 1157 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:9

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2012:9 Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor EFFEKTIVITETSMÄTNING SOM METOD FÖR ATT JÄMFÖRA ARBETSFÖRMEDLINGSKONTOR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-04-16 DNR: 31-2011-0056 RIR 2012:9 Härmed överlämnas

2012-04-25

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:9 (pdf, 1312 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:4

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS ROLL I UTBILDNINGSSYSTEMET RiR 2012:4 Att styra självständiga lärosäten ATT STYRA SJÄLVSTÄNDIGA LÄROSÄTEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS ROLL I UTBILDNINGSSYSTEMET TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-02-24 DNR: 31-2010-0281 RIR 2012:4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2012-03-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:4 (pdf, 1675 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:7

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2012:7 Infrastrukturplanering på väg mot klimatmålen INFRASTRUKTURPLANERING PÅ VÄG MOT KLIMATMÅLEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-03-15 DNR: 31-2011-0231 RIR 2012:7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om

2012-03-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:7 (pdf, 2413 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:8

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR RiR 2012:8 Citybanans regionala medfinansiering CITYBANANS REGIONALA MEDFINANSIERING RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-04-03 DNR: 31-2011-0919 RIR 2012:8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av

2012-04-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:8 (pdf, 1556 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:6

Regelförenkling för företag regeringen är fortfarande långt från målet RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:6 Regelförenkling för företag regeringen är fortfarande långt från målet REGELFÖRENKLING FÖR FÖRETAG RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-03-12 DNR: 31-2011-0178

2012-03-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:6 (pdf, 3705 kB)