Dokument & lagar (462 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:24FD0C

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Föredragning av ordförandeskapets arbetsprogram Diskussion Uppföljning av Europeiska rådets decembermöte Diskussion ev.Genomförandet av stabilitets- och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B8

Rådspromemoria 2011-06-08 Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte social- jämställdhets- och arbetsmarknadsministrarna den 17 juni Dagordningspunkt 6 Rubrik: Årliga ändringar i förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetsförmånerna och dess tillämpningsförordning 987/2009 Dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B8 (doc, 62 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B7

Rådspromemoria 2011-05-30 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte 17 juni 2011 Dagordningspunkt 3. Rubrik: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B7 (doc, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B6

Rådspromemoria 2011-06-09 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte EPSCO den 17 juni 2011 Dagordningspunkt: 4 Rubrik: Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lägesrapport. Dokument: 11531/08


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B6 (doc, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B5

Kommenterad dagordning rådet 2011-06-08 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet A2011/2539/IE S2011/5623/EIS Rådets möte social-jämställdhets- och arbetsmarknadsministrarna den 17 juni 2011 MÖTET MÅNDAGEN DEN 17 JUNI 2011 KL. 10.00 SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B5 (doc, 143 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:2935B4

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar Lägesrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293591

Rådspromemoria 2011-06-01 Näringsdepartementet Rådets möte transporter den 16 juni 2011 Dagordningspunkt 9 Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Moldavien om ett omfattande luftfartsavtal antagande. Bakgrund I maj 2011 överlämnade kommissionen till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293591 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293590

Rådspromemoria 2011-06-01 Näringsdepartementet Rådets möte transporter den 16 juni 2011 Dagordningspunkt 10 Utkast till beslut av rådet om undertecknande av luftfartsavtalet mellan EU och dess medlemsstater och Brasilien antagande Bakgrund I oktober 2010 fick kommissionen mandat av rådet att inleda luftfartsförhandlingar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293590 (doc, 52 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358F

Rådspromemoria 2011-06-07 Näringsdepartementet Rådets möte TTE-rådet den 16 juni 2011 Dagordningspunkt 6. Vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem Riktlinjedebatt Dokument: 8333/11,10531/11 ADD9 aktuellt rådsdokument inför mötet har ännu


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358F (doc, 80 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358E

Rådspromemoria 2011-06-07 Näringsdepartementet Transport Rådets möte transportministrarna den 16 juni 2011 Dagordningspunkt 3 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area Recast General approach Dokument: Har ännu ej inkommit Tidigare dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358E (doc, 75 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358D

Rådspromemoria 2011-06-16 Näringsdepartementet Transportenheten Rådets möte TTE-rådet den 16 juni 2011 Dagordningspunkt 4. ev.Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EU nr om ändring av förordning EG nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå Allmän riktlinje 15717/10 MAR 111 CODEC


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358D (doc, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358C

Rådspromemoria 2011-05-31 Näringsdepartementet Transport Rådets möte TTE den 16 juni 2011 Dagordningspunkt 8 Rubrik: Rådets beslut om ingående av avtal mellan EU och OTIF om EU:s tillträde till fördraget om internationell järnvägstrafik COTIF i dess lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999. Dokument: har


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358C (doc, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358B

N2011/3878/IS Kommenterad dagordning rådet 2011-06-08 Näringsdepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte transportministrarna den 16 juni 2011 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358B (doc, 92 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:29358A

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan LANDTRANSPORTER Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde Allmän riktlinje SJÖFART ev.Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EU nr om ändring


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293156

Rådspromemoria 2011-05-13 Näringsdepartementet IT-politik Rådets möte TTE-telekom den 27 maj 2011 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the first radio spectrum policy programme RSPP Inter-institutional file 2010/0252CODProgress Report Dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293156 (doc, 72 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293155

Rådspromemoria 2011-05-12 Näringsdepartementet IT-politik Jörgen samuelsson Kansliråd 582 18 Rådets möte TTE den 27 maj 2011 Dagordningspunkterna 4.a-b Rubrik: 4a. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293155 (doc, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293154

Kommenterad dagordning rådet 2011-05-12 Näringsdepartementet Internationella sekretariatet TTE-rådets möte IT och telekomministrarna den 27 maj 2011 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Dp 3 Förslag om beslut av EP och rådet om ett första program för radiospektrumpolitik RSPP Inter-consitutional


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293154 (doc, 74 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293153

Kommenterad dagordning rådet 2011-05-16 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 23 maj 2011 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3. Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet Informationspunkt Allmänna rådet avser att notera de resolutioner,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293153 (doc, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293152

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 23 maj 2011 Utrikesministrarnas möte 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Södra grannskapet och regionen Diskussions-


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293152 (doc, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293151

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för utrikesrådet utveckling den 24 maj 2011 Utrikesministrarnas möte 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Rapport om ansvarsutkrävande om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2010/11:293151 (doc, 36 kB)