Dokument & lagar (33 787 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1834 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1834 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1829 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1829 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03215/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1824 av Boriana Åberg M Förutsättningar för att hantera coronapandemin Boriana Åberg har frågat mig om jag kan redogöra för att jag har säkerställt att kommuner och regioner i praktiken haft de resurser som krävts, till exempel i

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1821 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikes departementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1821 av Amineh Kakabaveh Julian Assange och journalisters demokratiska rättigheter Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag är beredd att konkret och kraftfullt kräva att Julian Assange, eftersom det befunnits att han inte begått något brott,

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1821 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1682 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1682 av Sara Gille SD Restriktioner på badplatser för att undvika smittspridning Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att förhindra ökandet av smittspridningen och om jag och regeringen avser att införa särskilda restriktioner när det gäller badplatser. På badplatser liksom

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1682 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1820 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1820 av Björn Söder SD Vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder som vidtas inför det kommande svenska ordförandeskapet för att kunna lösa vakansproblemet i OSSE:s ledningsfunktioner om detta kvarstår.

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1820 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1819 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03211/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1819 av Alexandra Anstrell M Skyddad individinformation för befattningar till totalförsvarsförmågan Alexandra Anstrell har frågat försvarsministern om hur statsrådet säkerställer att nyckelpersoner med befattningar som är mycket

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1819 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1818 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1818 av Åsa Coenraads M Kinas agerande mot Hongkong Åsa Coenraads har frågat mig hur jag aktivt och strategiskt avser driva krav på EU-åtgärder, exempelvis sanktioner, mot Kina. Jag har i tidigare svar till riksdagen framhållit att regeringen

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1818 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1817 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1817 av Björn Söder SD Attacker mot Armenien Björn Söder har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att fördöma de militära attackerna mot Armenien. UD har följt den allvarliga eskalationen som skedde vid den armenisk-azeriska

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1817 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1827 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06046 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1827 av Marléne Lund Kopparklint M Psykisk ohälsa bland vård- och omsorgspersonal med anledning av coronakrisen Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland Sveriges sjukvårds-

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1827 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1816 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06020/SOF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1816 av Markus Wiechel SD Uttalanden om privata aktörer inom äldreomsorgen Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att påståenden om att privata aktörer inom hemtjänst och särskilda boenden skulle ha hanterat coronapandemin

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1816 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1802 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/05996/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1802 av Markus Wiechel SD Mun- och andningsskydd Markus Wiechel har frågat mig varför regeringen inte har infört krav på mun- eller ansiktsskydd i vissa sammanhang, och på vilken vetenskap jag baserar den nuvarande hållningen. Precis

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1802 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1800 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1800 av Clara Aranda SD Insatser för en jämställd vård Clara Aranda har frågat mig hur regeringen avser verka för att den svenska hälso- och sjukvården ska bli mer jämställd. Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och är en demokratifråga. Redan 2006 antogs det jämställdhetspolitiska målet

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1800 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1798 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1798 av Margareta Cederfelt M Kunskapsnivån hos legitimerade läkare och sjuksköterskor Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att en legitimation som läkare eller sjuksköterska ska vara en garant för att personerna innehar de kunskaper som legitimationen kräver.

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1798 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1793 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1793 av Margareta Cederfelt M Garanterad kompetens hos läkare i jourtjänst Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att de läkare som har jourtjänstgöring vid sjukvårdens akutmottagningar uppfyller de minimikrav som Inspektionen för vård och omsorg

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1793 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1792 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1792 av Margareta Cederfelt M En ökning av antalet anmälda vårdskador Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att vården ska bli säkrare. Patientsäkerhetsarbetet är en prioriterad fråga för mig och för regeringen och måste också ha högsta prioritet i hälso- och

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1792 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1790 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1790 av Markus Wiechel SD Regeringens coronastrategi Markus Wiechel har frågat mig om den svenska coronastrategin. Det övergripande målet för Sveriges hantering av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och smittspridningens effekter är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1790 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1788 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 05957/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1788 av Björn Söder SD Uttalanden från generaldirektören vid Folkhälsomyndigheten Björn Söder har frågat mig om jag kommer ta några initiativ med anledning av generaldirektörens uttalanden. Sveriges invånare ska kunna känna tillit

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1788 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1787 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/05955/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1787 av Markus Wiechel SD Cancervården under coronapandemin Markus Wiechel har frågat mig vad regeringen avser göra för att förhindra att cancerscreening och canceroperationer försenas under rådande pandemi. Sjukdomen covid-19 innebär

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1787 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)