Dokument & lagar (34 033 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1895 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06225/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1895 av Markus Wiechel SD Vårdskulden Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att skicka patienter utomlands i syfte att snabbare beta av vårdskulden, och vilka andra åtgärder jag avser att vidta för att

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1895 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1893 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06208/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel SD Regeringens coronastrategi Markus Wiechel har frågat mig om vilka omständigheter som ligger till grund för mitt ställningstagande att coronastragein är lyckad. Det är i dagsläget för tidigt att utvärdera

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1893 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06206/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1890 av Markus Wiechel SD Sjukhusmaten för cancerpatienter Markus Wiechel SD har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ för att säkerställa att cancerpatienter inom sjukvården framöver ska få mat som är bra att äta för

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1887 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 06198/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1887 av Alexandra Anstrell M Coronaviruset och utlandssemestrar Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till att införa karantän för utlandsresenärer som inte har antikroppar och som återkommer till

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1887 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1877 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/ 01199/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1877 av Alexandra Anstrell M Förslag om nya bestämmelser för hästhållning Alexandra Anstrell har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av förslaget i Övergödningsutredningens

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1877 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1876 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2020/ Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1876 av Björn Söder SD Anställning vid det tyska utrikesministeriet Björn Söder har frågat mig om jag avser att ta upp frågan om anställningen av en medarbetare vid det tyska utrikesministeriet med min tyska kollega. Antisemitism är en

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1876 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1875 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1875 av Amineh Kakabaveh Fängslade kvinnoaktivister i Iran Amineh Kakbaveh har frågat mig om jag tänker verka för att Sverige som enskilt land och i EU och FN av den iranska regimen kräver att Zeynab Jalalian, Narges Mohammadi, Nasrin Sotoudeh

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1875 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1874 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1874 av Amineh Kakabaveh Den fängslade svensk-iranske läkaren Ahmadreza Djalali Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag kommer ta initiativ till att Sverige driver på för att kravet på Ahmadreza Djalalis frigivande framförs till Irans regering.

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1874 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1873 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06169 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1873 av Sara Gille SD Manliga omskärelser i Sverige Sara Gille har frågat mig om jag ämnar arbeta för att inga barn i Sverige utsätts för omskärelser mot deras egen vilja. I mitt svar på Sara Gilles förra fråga om manlig omskärelse

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1873 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1872 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:1872 av Amineh Kakabaveh Kurdiska barns rättigheter till sitt modersmål Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att i EU och FN driva frågan om Zahra Mohammadis frigivning, frågan om kurdernas och andra minoriteters grundläggande rättigheter och kvinnors rättigheter. Läget vad gäller de mänskliga

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1872 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1870 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1870 av Markus Wiechel SD Reserestriktioner gentemot Spanien Markus Wiechel SD har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att Utrikesdepartementet inför reserestriktioner på något sätt, exempelvis stopp av flygningar, reseavrådan, obligatorisk

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1870 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 59 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1869 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06168/FS Socialdepartementet Socialministern SB Sam har beviljat förkortad delningstid. Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1869 av Markus Wiechel SD Dödsfallen på äldreboenden Markus Wiechel har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ med anledning av dödsfallen på äldreboende. Jag vill inledningsvis

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1869 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1868 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/ 02736 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1868 av Markus Wiechel SD Hantering av hemliga uppgifter Markus Wiechel har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att säkerställa att kommuner, myndigheter och eventuella andra samhällsviktiga aktörer lever upp till

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1868 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1867 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 05957/FS Socialdepartementet Socialministern SB Sam har beviljat förkortad delningstid. Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1867 av Markus Wiechel SD Myndigheternas hantering av pandemin Markus Wiechel har frågat mig om jag har förtroende för generaldirektörerna vid aktuella myndigheter. Sveriges expertmyndigheter

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1867 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1866 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:1866 av Björn Söder SD 1967 års gränser Björn Söder har frågat mig vad som åsyftas med begreppet 1967 års gränser samt om jag anser att en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina ska baseras på krigsstilleståndslinjer som rådde 1949 till 1967. Det stämmer att det som i dagligt tal refereras

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1866 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1865 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 06166/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1865 av Björn Söder SD Gårdsförsäljning genom licensierade ombud Björn Söder har frågat mig om jag kan verka för att möjliggöra gårds-försäljning genom att licensiera gårdsproducenterna som ombud för Systembolaget med restriktionen

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1865 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1864 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/02735/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1864 av Björn Söder SD Forskningsspionage Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att hindra att kinesiska medborgare som verkar i Sverige bedriver spionage åt den kinesiska staten. Sverige ska vara ett öppet

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1864 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1862 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 02013/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1862 av Thomas Morell SD Uteblivet vägunderhåll Thomas Morell har frågat mig om medel för vägunderhåll. En god tillgänglighet i hela Sverige är nödvändig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1862 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1852 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:1852 av Björn Söder SD Felaktigt utnyttjande av svenska bidrag i främmande land Björn Söder har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att vidta några åtgärder för att svenska bidrag inte ska kunna utnyttjas på ett felaktigt sätt i främmande land utan att detta får rättsliga konsekvenser.

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1852 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1850 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 06091/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1850 av Markus Wiechel SD Coronakommissionens oberoende Markus Wiechel har frågat mig hur urvalet av vilka personer som ska ingå i coronakommissionen gått till, hur det har säkerställts att de inte är jäviga, och varför man inte

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1850 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)