Dokument & lagar (35 661 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:27 Torsdag 2021-01-21 kl. 08:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:27 Datum och tid: 2021-01-21 08:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringens styrning av Svenska kraftnät G13 Beredning Föredragande: LW 4. Införande av distansundervisning

2021-01-21 08:00:00

Föredragningslista 2020/21:68

Föredragningslista 2020/21:68 Torsdagen den 21 januari 2021 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om ersättare 1 Hannah Bergstedt S som ersättare fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 31 augusti under Emilia Töyräs S ledighet Anmälan om kompletteringsval 2 Ola Johansson C som suppleant i valberedningen

2021-01-21

Föredragningslista 2020/21:68 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:68 (pdf, 130 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Efterlevnad av regeringens uppmaningar med anledning av covid-19 konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Effektiviserad massvaccinering konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1259 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Attentat av främmande makt på svensk mark konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1259 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 50 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1258 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Offentlig upphandling konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Alexander Christiansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1258 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1257 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Hedersförtryck under coronapandemin konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1257 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1256 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Techbolagens monopolställning konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Angelika Bengtsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1256 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1255 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Den ökande arbetslösheten konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1255 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1254 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Situationen i Venezuela konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1254 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1253 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Gränspendlare i Öresundsregionen konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1253 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1252 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Den ekonomiska situationen vid växelvis boende konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1252 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1251 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Huvudmannaskapet för personlig assistans konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1251 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1250 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Regelkrånglet i föräldraförsäkringen konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1250 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1249 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Prioritering av statens infrastrukturmedel konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1249 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1247 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Inskränkningar i jakt- och viltvårdsuppdraget konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1247 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1246 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Ersättning enligt pandemilagen konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1246 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1245 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Konkurrerande riksintressen i Bråt konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1245 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1244 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Erkännande av Taiwan som ett självständigt land konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1244 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1243 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Prioriteringar av vaccination mot covid-19 konvertering

Svarsdatum: 2021-01-20 Frågeställare: Kristina Axén Olin (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1243 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)