Dokument & lagar (36 291 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:35 Torsdag 2021-02-25 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:35 Datum och tid: 2021-02-25 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringens styrning av Svenska kraftnät G13 Beredning Föredragande: LW 4. Åtgärder för att säkra tillgången

2021-02-25 09:00:00

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1426 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1426 av Boriana Åberg M Diplomatiska garantier Boriana Åberg har frågat mig om vilka kontakter som jag har tagit med utrikesministrarna i Irak och Egypten för att få diplomatiska garantier och på så sätt möjliggöra utvisning till dessa två länder

Svarsdatum: 2021-02-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1426 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Föredragningslista 2020/21:84

Föredragningslista 2020/21:84 Torsdagen den 25 februari 2021 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 4 februari Avsägelser 2 Camilla Hansén MP som ledamot i konstitutionsutskottet 3 Pernilla Stålhammar MP som ledamot

2021-02-25

Föredragningslista 2020/21:84 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:84 (pdf, 134 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1877 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1872 av Betty Malmberg M om solcellsstöd utan övergångsregler, samt på fråga 2020/21:1877 av Betty Malmberg M om Solcellsstöd och ändrade fakturor Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att hjälpa de privatpersoner som har hamnat i kläm mellan de olika stödsystemen när

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1877 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1876 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2021/ 00728 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1876 av Betty Malmberg M Direktavskrivna polisanmälningar Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att polisanmälningar gällande internetrelaterade bedrägeribrott ska omhändertas och utredas på ett

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1876 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1874 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/00537 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1874 av Betty Malmberg M Utflyttning av trålgränsen i Östersjön Betty Malmberg har frågat mig om jag kan klargöra min inställning då det gäller frågan om utflyttning av trålgränsen, och vilken min bedömning är av hur en flytt

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1874 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1873 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1846 av Håkan Svenneling V Stängd gräns mellan Sverige och Norge, fråga 2020/21:1873 av Kjell-Arne Ottosson KD Problem för arbetspendlare till Norge och fråga 2020/21:1839 av Ann-Sofie Malm M Det extraordinära läget i gränsregionen i Norge

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1873 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1872 av Betty Malmberg M om solcellsstöd utan övergångsregler, samt på fråga 2020/21:1877 av Betty Malmberg M om Solcellsstöd och ändrade fakturor Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att hjälpa de privatpersoner som har hamnat i kläm mellan de olika stödsystemen när

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1871 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1871 av Amineh Kakabaveh Massavrättningarna i Iran Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag kommer att kräva att den iranska regimen stoppar den våg av massarresteringar med åtföljande summariska rättegångar och avrättningar som nu sveper över

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1871 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1869 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1869 av Mats Nordberg SD Svenska ekonomiska intressen i internationella handelsöverenskommelser Mats Nordberg har frågat mig hur jag samverkar med finansmarknadsministern vad gäller verksamheter som skogsskötsel och skogsindustri, svensk

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Mats Nordberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1869 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1868 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/00708 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1868 av Larry Söder KD Förenklingar för ägarlägenheter Larry Söder har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att underlätta bildandet av ägarlägenheter. Regeringen har vidtagit många åtgärder

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Larry Söder (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1868 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1866 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/00555 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1866 av Gunilla Brunegård KD Åtgärder för förbättrad infrastruktur Gunilla Brunegård har frågat mig hur jag kommer att ombesörja att infrastrukturen i sydöstra Sverige i allmänhet och Kalmar län i synnerhet uppgraderas

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Gudrun Brunegård (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1866 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1865 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2020/21:1835 av Maria Nilsson L och 2020/21:1865 av Björn Söder SD om Nord Stream 2 Maria Nilsson har frågat mig om jag är beredd att i EU driva frågan om att avbryta Nord Stream 2. Björn Söder har frågat mig om jag kommer ta initiativ till att diskutera

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1865 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1864 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2020/21:1864 av Åsa Coenraads M Forskning om barn med långtidscovid Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att inkludera barn i Vetenskapsrådets forskning om långtidscovid. Behovet av kunskap om långtidscovid, eller postcovid som tillståndet också benämns, är stort, både vad gäller barn och vuxna. Den

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1864 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1863 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/00554 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1863 av Åsa Coenraads M Trafikverkets upphandlingar Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att underlätta innovations- och funktionsupphandlingar hos Trafikverket. För att skattemedel ska

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1863 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1862 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/01545 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1862 av Åsa Coenraads M Barn med långtidscovid Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser inhämta statistik från hela Sverige för att kartlägga utbredningen av långtidscovid hos barn. Det finns idag inga kvalitetssäkrade data i regionerna

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1862 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1861 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/00553 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1861 av Åsa Coenraads M Luftfartsverkets coronastöd Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Luftfartsverket inte ska höja sina avgifter för flyget då de inte gjort de kostnadsbesparingar

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1861 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1860 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/00537 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1860 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Lokala förutsättningar för yrkesfiskare Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att verka för att lämna förslag som beaktar de lokala förutsättningarna för att inte försvåra

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1860 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1859 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/ 00791 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1859 av Markus Wiechel SD Kinas utbyggnad av kolkraft Markus Wiechel har frågat statsrådet Anna Hallberg hur hon ställer sig till införandet av koldioxidtullar riktat mot importerade varor. Vidare har han frågat om regeringen på

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1859 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1858 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/00707 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1858 av Björn Söder SD Skadeståndskrav på föräldrar Björn Söder har frågat mig om jag är beredd att höja skadeståndskravet på föräldrar för att därigenom sätta press på dem att ta ökat ansvar för sina barn. År

Svarsdatum: 2021-02-24 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1858 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)