Dokument & lagar (34 945 träffar)

Föredragningslista 2020/21:45

Föredragningslista 2020/21:45 Onsdagen den 2 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 11 november Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Tomas Kronståhl S fr.o.m. i dag Därmed upphör Nermina Mizimovic S uppdrag

2020-12-02

Föredragningslista 2020/21:45 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:45 (pdf, 137 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:629 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:629 av Helena Antoni M Tjuvåkning i pandemin Helena Antoni har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska tjuvåkningen i Sverige. Styrning, finansiering och uppföljning av kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar. Det innebär att regionerna själva beslutar om vilken taxa som

Svarsdatum: 2020-12-01 Frågeställare: Helena Antoni (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:629 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:628 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:628 av Lars Hjälmered M Konsekvensanalyserna av regeringens förslag gällande företagare Lars Hjälmered har frågat mig vad jag avser att göra för att bryta mönstret med undermåliga konsekvensanalyser av hur regeringens förslag påverkar landets företagare. Jag delar Lars Hjälmereds uppfattning att det

Svarsdatum: 2020-12-01 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:628 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:598 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:598 av Lars Hjälmered M Behovet av ett implementeringsråd Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att införa ett implementeringsråd enligt dansk förebild för att bidra till minskat regelkrångel. Jag delar Lars Hjälmereds uppfattning att det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Lagar och

Svarsdatum: 2020-12-01 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:598 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 80 kB)

Föredragningslista 2020/21:44

Föredragningslista 2020/21:44 Tisdagen den 1 december 2020 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 10 november Anmälan om kompletteringsval 2 Elin Segerlind V som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

2020-12-01

Föredragningslista 2020/21:44 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:44 (pdf, 129 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:640 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2020/21:640 av Jörgen Berglund M Havsbaserad vindkraft Jörgen Berglund har frågat mig om jag och regeringen har undersökt möjligheterna att villkora havsbaserad vindkraft med krav på exploatörerna att bekosta nya sensorer för att på så sätt tillgodose både nya energikällor och Försvarsmaktens behov av att

Svarsdatum: 2020-11-30 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:640 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:582 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2020/21: 582 Praktisk tillämpning av barnrätt av Mikael Eskilandersson SD Mikael Eskilandersson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att åtgärda de brister kring barns rättigheter, barns möjligheter att komma till tals och ojämlikheten mellan kommuners resursstöd som uppmärksammas av utredningen.

Svarsdatum: 2020-11-30 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:582 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 80 kB)

Föredragningslista 2020/21:43

Föredragningslista 2020/21:43 Fredagen den 27 november 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 6 november Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Kristina Yngwe C fr.o.m. den 30 november Därmed upphör Stina Larssons C uppdrag som

2020-11-27

Föredragningslista 2020/21:43 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2020/21:43 (pdf, 126 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:20 Torsdag 2020-11-26 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2020-11-26 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsbetänkande hösten 2020 KU10 Justering Bilagor 1. Särskilt protokoll 2020/21:19 2. Stomme för granskningsdebatten 3. Förslag delas inte elektroniskt

2020-11-26 09:00:00

Föredragningslista 2020/21:42

Föredragningslista 2020/21:42 Torsdagen den 26 november 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 5 november Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2020/21:165 av Jan Ericson M Den tillfälliga lagen om utökat

2020-11-26

Föredragningslista 2020/21:42 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2020/21:42 (pdf, 105 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:627 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:557 av Kjell-Arne Ottosson KD Tidsbegränsade vapenlicenser och på fråga 2020/21:627 av Sten Bergheden M Tidsbegränsade licenser Kjell-Arne Ottosson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera för att skyttar inte ska fråntas sina licenser. Sten Bergheden har frågat mig vad jag gjort, eller

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:627 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:606 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:558 av Johan Pehrson L Polisens arbete mot övergrepp mot barn på nätet och 2020/21:606 av Åsa Coenraads M Polisens arbete mot barnsexbrott Johan Pehrson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av de mycket oroande uppgifterna om brister i polisens utredning av sexualbrott

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:606 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:590 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:355 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Ordningslagens konsekvenser för näringslivet, 2020/21:473 av Katarina Brännström M Lättnader i regelverk för nöjesparker och 2020/21:590 av Lars Beckman M Verksamhet vid nöjesparker och ambulerande tivolin Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat näringsministern

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:590 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:572 av Sara Gille SD Könsuppdelad undervisning Sara Gille har frågat mig om det är mitt ställningstagande att könsuppdelad undervisning bör få bedrivas, och hur jag arbetar för att säkerställa att de elever som delas upp efter kön inte upplever obehag och att de får en likvärdig undervisning. Skolan

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:571 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:571 av Mats Sander M Distansarbetande gränsgångare under coronapandemin Mats Sander har frågat mig vad jag avser att göra för att lösa det skattemässiga problem som nu drabbar skåningar och danskar. Jag utgår ifrån att de problem som avses är de som kan uppstå i form av viss ökad administrativ börda

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Mats Sander (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:571 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:570 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:570 av Patrik Jönsson SD Bedömningen att stoppa utbyggnaden av järnvägsnätet Patrik Jönsson har frågat mig om jag anser att Trafikverkets bedömning av behovet av ett tillskott på 20 procent på nuvarande ramnivå för att kunna genomföra de i planen namngivna investeringarna i den nationella planen är

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:570 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:569 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:569 Digitalisering även för distansarbetande gränsgångare av Mats Sander M Mats Sander har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att göra det möjligt även för gränsgångare att kunna dra nytta av digitaliseringens moderna och miljövänliga nytta även efter coronapandemin. Pandemin har ändrat

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Mats Sander (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:569 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:568 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2020/21:568 av Henrik Vinge SD Djurskyddet inom EU Henrik Vinge har frågat mig vad regeringen gör för att stärka djurskyddet inom Europa så att svenska kött- och mjölkproducenter kan konkurrera på mer lika villkor. Av regeringens proposition En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Henrik Vinge (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:568 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:566 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2020/21:566 av Staffan Eklöf SD Uppföljning av sjukdomsincidens och optimering av antibiotikaanvändning Staffan Eklöf har frågat mig hur jag och regeringen följer upp den restriktiva antibiotikapolicyn inom djurhållningen med avseende på sjukdomsincidens i besättningar, och om data kan säga något om huruvida

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:566 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:565 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:565 av Sara Gille SD Distansundervisning för samtliga skolor Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen avser att införa distansundervisning för landets samtliga skolor. Världen befinner sig i ett tufft läge som riskerar att bli långvarigt. Det gäller i högsta grad inom skolans område. Fokus

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:565 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)