Dokument & lagar (33 794 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1497 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/01531/TM I2020/01574/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1452 av Anders Åkesson C Sverige på EU:s risklista över flygplatser och 2019/20:1497 av Åsa Coenraads M Sverige på svarta listan Anders Åkesson och Åsa Coenraads har i två snarlika frågor frågat mig

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1497 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1495 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/01552/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1495 av Kjell-Arne Ottosson KD Nyckelbiotopsinventering i Norrtälje Kjell-Arne Ottosson har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkra januariöverenskommelsens intentioner att den utökade nyckelbiotopsinventeringen

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1495 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1494 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1494 av Björn Söder SD WHO:s agerande under Coronakrisen Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta i internationella sammanhang för att åtgärder mot WHO:s agerande, som orsakat stor skada för organisationen,

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1494 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1493 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/01551/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1493 av Staffan Eklöf SD Extra medel vid slakterikontroll Staffan Eklöf har frågat mig om extra medel till slakterikontrollen kommer att tilldelas i en kommande ändringsbudget under 2020. Ett nytt avgiftssystem för offentlig

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1493 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1492 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/02577/KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1492 av Angelica Lundberg SD Marknadsföring av tobak på internet Angelica Lundberg har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa genomförandet av riksdagens beslut vad avser marknadsföring av tobaksvaror. Det svar jag

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1492 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1491 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 05002/SOF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1491 av Björn Söder SD Felaktig information om överdödligheten på äldreboenden Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att myndigheter inte ska föra ut felaktig information till medborgarna. Socialstyrelsens

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1491 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1490 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 02574 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1489 av Lars Hjälmered M Olika effekter av sänkta arbetsgivaravgifter beroende på företagens organisation och på fråga 2019/20:1490 av Lars Hjälmered M Tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna Lars Hjälmered har frågat mig hur

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1490 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1489 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 02574 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1489 av Lars Hjälmered M Olika effekter av sänkta arbetsgivaravgifter beroende på företagens organisation och på fråga 2019/20:1490 av Lars Hjälmered M Tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna Lars Hjälmered har frågat mig hur

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1489 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1488 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02584/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1488 av Lars Hjälmered M Kostnader och tidsåtgång för ansökan om omställningsstöd Lars Hjälmered har frågat näringsministern om han har för avsikt att minska den administrativa bördan för företag som ansöker om omställningsstöd

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1488 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1487 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:1487 av Maria Malmer Stenergard M Tilläggsdirektiv till utredningen om arbetskraftsinvandring Maria Malmer Stenergard har frågat mig om regeringen kommer att följa riksdagens uppmaning och när regeringen i så fall avser besluta om tilläggsdirektiv till utredningen om arbetskraftsinvandring. Regeringen

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1487 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1486 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/02133/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1486 av Markus Wiechel SD Tjänstemannaansvar Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att kommittédirektiven till den utredning som bl.a. har i uppdrag att göra en översyn av tjänstefelsansvaret motsvarar

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1486 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1485 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1485 av Björn Söder SD Användningen av svenska biståndsmedel till Palestina Björn Söder har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att stoppa utbetalningar till Palestinska myndigheten och palestinska organisationer för att förhindra

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1485 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1484 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:1484 av Lars Hjälmered M Risk att omställningsstödet utelämnar hyressänkning för företag Lars Hjälmered har frågat mig hur jag avser att säkerställa att företag som erhåller omställningsstöd även ges möjlighet till hyressänkning från hyresvärden. Hyresstödet avser att skapa förutsättningar för företag

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1484 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1483 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/01544/BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1483 av Lars Hjälmered M Säkerställande av sänkta hyreskostnader för landets företag Lars Hjälmered har frågat mig hur jag avser att säkerställa att fler fastighetsägare sänker hyrorna för företag som drabbats hårt av coronavirusets

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1483 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1482 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02571/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1482 av Lars Hjälmered M Omställningsstöd till nya och växande företag Lars Hjälmered har frågat mig om jag även tänker inkludera nystartade företag och företag som varit inne i ett expansivt skede så att de kan ta del av omställningsstödet.

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1482 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1481 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 02570 S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1481 av Lars Hjälmered M Förenklad process för omställningsstödet Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förenkla och förtydliga processen för omställningsstödet. Omställningsstödet är till

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1481 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1479 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:1479 av Sara Gille SD Markering mot kvinnoförtrycket i Iran Sara Gille har frågat mig om jag anser mig ha markerat tillräckligt mot Irans diskriminering av kvinnor, och vad jag ämnar göra i fortsättningen för att hjälpa de kvinnor som drabbas i Iran. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1479 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1478 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1478 av Amineh Kakabaveh Covid-19 och förhållandena för politiska fångar i Turkiets fängelser Amineh Kakabaveh har frågat mig om Sverige som enskild stat och som medlem av EU kommer att kräva frigivning av alla politiska fångar, inklusive HDP:s

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1478 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1475 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/02130/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1475 av Sara Gille SD Ytterligare åtgärder mot tvångsäktenskap Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av att så få döms för tvångsäktenskap, och i så fall

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1475 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1474 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02566/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1474 av Tobias Andersson SD Utvidgad kemikalieskatt Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen ämnar vidta åtgärder för att gå vidare med utökningen av kemikalieskatten till att omfatta kläder och skor i linje med utredningens

Svarsdatum: 2020-06-10 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1474 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 83 kB)