Dokument & lagar (34 355 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1628 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:1628 av Lotta Olsson M Effektbrist Lotta Olsson har frågat mig om de uppgifter som framkommer i medierna är sanna om att situationen när det gäller elförsörjningen åter kan bli akut och att man kan tvingas koppla bort stora områden i södra Sverige från elnätet, och vad jag och regeringen i så fall

Svarsdatum: 2020-07-03 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1628 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1662 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

A2020/0 1 476 JÄM Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1662 av Sara Gille SD Våld mot barn och kvinnor i spåren av coronakrisen Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser

Svarsdatum: 2020-07-01 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1662 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 88 kB)

Föredragningslista 2019/20:145

Föredragningslista 2019/20:145 Tisdagen den 30 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut Anmälan om ny riksdagsledamot 1 Diana Laitinen Carlsson S som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september Anmälan om ersättare för statsråd 2 Azadeh Rojhan Gustafsson S som ersättare för statsrådet Magdalena

2020-06-30

Föredragningslista 2019/20:145 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2019/20:145 (pdf, 123 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1620 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2020/03849/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1620 av Lars Püss M Lika möjligheter till antagning till högre utbildning Lars Püss har frågat mig vad jag avser att göra för att blivande studenter ska behandlas lika vid antagning till universitetsstudier.

Svarsdatum: 2020-06-29 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1620 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Föredragningslista 2019/20:144

Föredragningslista 2019/20:144 Måndagen den 29 juni 2020 Kl. 11.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 3 juni, torsdagen den 4 juni, fredagen den 5 juni, måndagen den 8 juni och tisdagen den 9 juni Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott

2020-06-29

Föredragningslista 2019/20:144 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2019/20:144 (pdf, 119 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1613 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1613 av Magnus Jacobsson KD Visumfrihet för Kosovo Magnus Jacobsson har frågat mig vilka förutsättningar det finns för Sverige att gå före och för egen del ge Kosovo visumfrihet till Sverige. Sverige och Kosovo har en nära relation, inte minst

Svarsdatum: 2020-06-26 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1613 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1610 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/02372/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1610 Förhindrande av upplopp Björn Söder har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han vidtar för att förhindra att det som nu sker i Frankrike sprider sig till Sverige och vilken beredskap Sverige har för

Svarsdatum: 2020-06-25 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1610 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1598 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1598 av Björn Söder SD Bistånd till Palestina Björn Söder har frågat mig om jag kommer att strypa biståndet till Palestina på samma grunder som biståndet strypts till KambodjaSvenskt bistånd ska användas där det behövs och gör bäst nytta.

Svarsdatum: 2020-06-25 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1598 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1597 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/00969/Me Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1597 av Ola Johansson C Buller från idrott Ola Johansson har frågat mig om regeringen avser att vidta några lag-stiftande eller liknande åtgärder för att förändra tillämpningen av riktvärden för

Svarsdatum: 2020-06-25 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1597 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1560 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/02249/POL Ju2020/02288/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågan 2019/20:1555 av Maria Stockhaus M Nöjesparkernas överlevnad och frågan 2019/20:1560 av Lars Hjälmered M Öppnandet av nöjesparker Maria Stockhaus har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att nöjesparkerna

Svarsdatum: 2020-06-25 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1560 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1555 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/02249/POL Ju2020/02288/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågan 2019/20:1555 av Maria Stockhaus M Nöjesparkernas överlevnad och frågan 2019/20:1560 av Lars Hjälmered M Öppnandet av nöjesparker Maria Stockhaus har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att nöjesparkerna

Svarsdatum: 2020-06-25 Frågeställare: Maria Stockhaus (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1555 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1626 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/ 01729/BSÄ N2020/01730/BSÄ N2020/01732/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1604 av Jens Holm V Expansionen av Arlanda, fråga 2019/20:1625 av Lars Hjälmered M Regeringsbeslut om att stoppa investeringar i Arlanda flygplats och fråga 2019/20:1626 av Maria Stockhaus M

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Maria Stockhaus (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1626 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1625 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/ 01729/BSÄ N2020/01730/BSÄ N2020/01732/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1604 av Jens Holm V Expansionen av Arlanda, fråga 2019/20:1625 av Lars Hjälmered M Regeringsbeslut om att stoppa investeringar i Arlanda flygplats och fråga 2019/20:1626 av Maria Stockhaus M

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1625 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1624 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2019/20:1624 av Robert Hannah L Ideella föreningar och interkulturellt lärande Robert Hannah har frågat mig om vilken dialog regeringen för med ideella föreningar som jobbar med interkulturellt lärande under coronakrisen. Jag vill först och främst understryka att jag delar frågeställarens engagemang för organisationer

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1624 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1623 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på riksdagsfråga 2019/20:1623 av Sara Gille SD Sveriges bistånd till Unrwa Sara Gille har frågat mig varför den svenska regeringen fortsätter att ge finansiellt bistånd till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar Unrwa som lär ut våldsbejakande

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1623 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1622 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/02383 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1622 av Alexandra Anstrell M Jämställdhet i räddningstjänsten Alexandra Anstrell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att få till en ökad jämställdhet inom Sveriges räddningstjänster. Det är kommunen som

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1622 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1621 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/ 01742/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1621 av Alexandra Anstrell M Risker med elförsörjningen Alexandra Anstrell har frågat mig om jag kände till informationen om riskerna för elförsörjningen, och hur jag avser att verka för att säkerställa

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1621 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1619 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/ 01717/RTL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1619 av Sara Gille SD Minskad befolkning i Norrlands inland Sara Gille har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att hjälpa de mindre kommunerna i Norrlands inland från den minskande befolkningen. Till att

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1619 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1618 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/02375/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1618 av Boriana Åberg M Kompetensutvisningar Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att kompetensutvisningarna ska upphöra. Regeringen har den 6 februari 2020 tillsatt en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1618 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1617 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

JU2020/02374/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1617 av Boriana Åberg M Stöd till papperslösa Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skattepengar inte används till att undergräva legitimiteten i Sveriges migrationspolitik.

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1617 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)