Dokument & lagar (560 träffar)

Riksdagsskrivelse 1940:102 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 102. 1 Nr 102. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts förslag dels om anslag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar å tilläggsstat I för budgetåret 1940/41, dels ock

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:102 - urtima (pdf, 2205 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:101 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 101. 9 Nr 101. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättning till importörer och exportörer för vissa krigsförluster. Andra särskilda utskottets utlåtande

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:101 - urtima (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:100 - urtima

4 Riksdagens skrivelse Nr 100. Nr 100. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse lill Konungen i anledning av Kungl. Majis proposition angående för skilda ändamål å drift- och kapitalbudgeten äskade anslag, hänförliga till tillåggsstat 1 för

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:100 - urtima (pdf, 339 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:99 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 99. 3 Nr 99. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av vedproduktionen. Andra särskilda utskottets utlåtande nr 67.Till KONUNGEN. I en den 8 november

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:99 - urtima (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:98 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 98. 1 Nr 98. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till ytterligare förlagskapital för Svenska gengasaktiebolaget. Andra särskilda utskottets utlåtande

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:98 - urtima (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:97 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 97. 1 Nr 97. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa byggnadsarbeten vid för svar sväsendet. Andra särskilda utskottets utlåtande nr 65.Till Konungen.

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:97 - urtima (pdf, 512 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:96 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 96. 11 Nr 96. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till anläggningar för utnyttjande av vissa staten tillhöriga malmfyndigheter m. m. Andra särskilda

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:96 - urtima (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:95 - urtima

10 Riksdagens skrivelse Nr 95. Nr 95. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avtal rörande leverans av flggmateriel till staten. Andra särskilda utskottets utlåtande nr 63.Till

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:95 - urtima (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:94 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 94. 9 Nr 94. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av en lånefond för anskaffande av gasgeneratorer för vissa fartyg. Andra särskilda utskottets

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:94 - urtima (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:93 - urtima

8 Riksdagens skrivelse Nr 93. Nr 93. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående statens tecknande av aktier i Aktiebolaget Trälcolsbriketter. Andra särskilda utskottets utlåtande

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:93 - urtima (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:92 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 92. 7 Nr 92. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lärares avlönings- och anställningsförhållanden under tid, ela undervisningen inställes eller begränsas

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:92 - urtima (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:91 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 9091. 5 Nr 90. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till förmälning set såttningar. Andra särskilda utskottets utlåtande nr 69.Till KONUNGEN. Riksdagen

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:91 - urtima (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:90 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 9091. 5 Nr 90. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till förmälning set såttningar. Andra särskilda utskottets utlåtande nr 69.Till KONUNGEN. Riksdagen

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:90 - urtima (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:89 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 89. 1 Nr 89. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse lill Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m. Andra särskilda utskottets utlåtande nr 68.Till

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:89 - urtima (pdf, 286 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:88 - urtima

8 Riksdagens skrivelse Nr 88. Nr 88. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ekonomiskt stöd åt den som lidit förlust i anledning av vissa åtgärder som vidtagits för militära

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:88 - urtima (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:87 - urtima

6 Riksdagens skrivelse Nr 87. Nr 87. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av vissa arvoden m. m. Andra särskilda utskottets utlåtande nr 62.Till Konungen. I propositionen

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:87 - urtima (pdf, 156 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:86 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 86. 5 Nr 86. Godkänd av första kammaren den 19 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till torvberedning å vissa staten tillhöriga mossar. Andra särskilda utskottets utlåtande nr

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:86 - urtima (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:85 - urtima

4 Riksdagens skrivelse Nr 8485. 320,000 kronor, dels till Civilt luftskydd:Gasskyddsutrustning ett reservationsanslag av 1,700,000 kronor, dels till Civilt luftskydd:Inköp av brandslang ett förslagsanslag av 3,500,000 kronor, dels ock till Civilt luftskydd: Inköp av vattenbehållare m. m. ett reservationsanslag av 225,000

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:85 - urtima (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:84 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 3 Nr 84. Godkänd av första kammaren den 17 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 17 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande av vissa anslag till det civila luftskyddet. Andra särskilda utskottets utlåtande nr 58.Till

1940-12-19

Riksdagsskrivelse 1940:84 - urtima (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1940:104 - urtima

2 Riksdagens skrivelse Nr 10/Nr 104. Godkänd av första kammaren den 18 december 1940. Godkänd av andra kammaren den 18 december 1940. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 1 oell 5 förordningen den 2 juni 1922 nr 260 örn automobilskatt.

1940-12-18

Riksdagsskrivelse 1940:104 - urtima (pdf, 126 kB)