Dokument & lagar (34 525 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:8 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-20 11:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning med näringsminister Ibrahim Baylan Regeringens agerande i förhållande till riksdagens budgetbeslut G5 och 10 2. Offentlig utfrågning

2020-10-20 11:00:00

Föredragningslista 2020/21:24

Föredragningslista 2020/21:24 Tisdagen den 20 oktober 2020 Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 1 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 29 september Meddelande om frågestund 3 Torsdagen den

2020-10-20

Föredragningslista 2020/21:24 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2020/21:24 (pdf, 106 kB)

Föredragningslista 2020/21:23

Föredragningslista 2020/21:23 Fredagen den 16 oktober 2020 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar 1 Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 25 september Avsägelse 3 Åsa Westlund S som ledamot i EU-nämnden

2020-10-16

Föredragningslista 2020/21:23 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:23 (pdf, 133 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:7 Torsdag 2020-10-15 kl. 09:30

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-15 09:30 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar Förstakammarsalen Kl. 10.30 3. Offentlig utfrågning med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund Finansmarknads- och

2020-10-15 09:30:00

Föredragningslista 2020/21:22

Föredragningslista 2020/21:22 Torsdagen den 15 oktober 2020 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 24 september Avsägelse 2 Jonas Sjöstedt V som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 4 november Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2020-10-15

Föredragningslista 2020/21:22 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:22 (pdf, 127 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:187 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2020/21:154 av Robert Hannah L Konflikten i Nagorno-Karabach, 2020/21:164 av Björn Söder SD Azerbajdzjans och Turkiets agerande mot Artsach och Armenien, 2020/21:167 av Björn Söder SD Åtgärder mot den turkiska regimen och 2020/21:187 av Markus Wiechel

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:187 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:180 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/ 03652 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021:180 av Jörgen Berglund M Lagstiftning för drönare vid brandbekämpning Jörgen Berglund har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa balansen mellan säkerhet och möjligheten till teknikutveckling gällande stora drönare

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:180 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:179 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:179 av Serkan Köse S Sidas flytt till Botkyrka Serkan Köse har frågat mig vilka skäl som låg till grund för regeringens godkännande av Sidas begäran att utöka sin lokaliseringssökning till hela Stockholms län. Regeringen beslutade i januari

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Serkan Köse (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:179 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:178 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:178 av Karin Rågsjö V Behovs- och solidaritetsprincipen i vården Karin Rågsjö har frågat mig om jag avser att reglera vårdmarknaden för att hindra att oönskade effekter uppstår som påverkar vårdens jämlikhet och kostnader. Varje region ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:178 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:177 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:177 av Fredrik Christensson C Intyg läs- och skrivsvårigheter Fredrik Christensson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att öka likvärdigheten vad gäller utredningar och intyg för personer med läs- och skrivsvårigheter. För mig handlar läsning om demokrati och likvärdighet, dels

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:177 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:176 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/02505 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:176 av Jörgen Berglund M Förbifart Örnsköldsvik och Förbifart Härnösand Jörgen Berglund har frågat mig om jag avser att verka för att Förbifart Örnsköldsvik och Förbifart Härnösand ska komma med i den nationella transportplanen,

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:176 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:175 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/03635 Ju2020/03634 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:166 av Björn Söder SD Ny utredning om M/S Estonia och fråga 2020/21:175 av Angelica Lundberg SD Upprättelse kring Estonia Björn Söder har frågat utrikesministern om uttalandet fortfarande gäller från den 28 september

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:175 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:172 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2020/ 04039 Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:172 Åtgärder mot den ökande trångboddheten av Roger Hedlund SD Roger Hedlund har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att på ett genomslagskraftigt sätt motverka trångboddhet.

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Roger Hedlund (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:172 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:171 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/02499 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:171 av Nina Lundström L Minsta avstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist Nina Lundström har frågat mig när jag avser att ta initiativ för att 1,5-metersregeln även ska införas i Sverige. Att fler ska cykla och kan

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:171 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:170 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/04022 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:170 av Betty Malmberg M Återanvändning av it-produkter Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att de ekonomiska effekterna som nuvarande kemikalielagstiftning har på cirkulära produkter och företag

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:170 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:169 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2020/ 05075 Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:169 av Betty Malmberg M Medel till excellenscentrum Betty Malmberg har frågat mig om medlen till excellenscentrum har dragits in, eller varför kan Vetenskapsrådet annars inte finna dessa i sin budget.

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:169 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:168 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:168 av Linda Lindberg SD Graviditet och covid-19 Linda Lindberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att gravida kvinnor som utsätts för exponering för coronaviruset ges rätt till stöd i form av förebyggande sjukpenning. Det har hela tiden varit en prioriterad fråga för regeringen att

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:168 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:167 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2020/21:154 av Robert Hannah L Konflikten i Nagorno-Karabach, 2020/21:164 av Björn Söder SD Azerbajdzjans och Turkiets agerande mot Artsach och Armenien, 2020/21:167 av Björn Söder SD Åtgärder mot den turkiska regimen och 2020/21:187 av Markus Wiechel

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:167 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:166 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/03635 Ju2020/03634 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:166 av Björn Söder SD Ny utredning om M/S Estonia och fråga 2020/21:175 av Angelica Lundberg SD Upprättelse kring Estonia Björn Söder har frågat utrikesministern om uttalandet fortfarande gäller från den 28 september

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:166 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:165 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:165 av Björn Söder SD Uttalanden från palestinska företrädare angående fredsavtal Björn Söder har frågat mig varför jag vägrar att kritisera de palestinska företrädarnas uttalanden angående fredsavtalen mellan Israel och Förenade arabemiraten

Svarsdatum: 2020-10-14 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:165 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)