Dokument & lagar (954 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:718 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund V Situationen i Palestina, fråga 2013/14:721 av Peter Persson S Situationen i Palestina och fråga 2013/14:732 av Anders Karlsson S om Dödandet i Gaza Torbjörn Björlund, Peter Persson och Anders Karlsson har frågat mig

Svarsdatum: 2014-08-21 Frågeställare: Torbjörn Björlund (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:718 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (doc, 63 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:718 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:717 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson V Beslagtagna kurdiska böcker hos turkiska tullen Jacob Johnson har frågat mig vad jag avser göra för att kurdiska barnböcker som fastnat i den turkiska tullen ska nå sin adressat i Diyarbakir. Ambassaden i Ankara har kontinuerlig

Svarsdatum: 2014-08-21 Frågeställare: Jacob Johnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:717 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:743 besvarad av Gunvor G Ericson (MP)

Dnr S2014/5680/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:743 av Gunvor G Ericson MP Ersättning till tvångssteriliserade Gunvor G Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att personer som vid könskorrigering tvingats till sterilisering ska få skadestånd för detta. Justitiekanslern

Svarsdatum: 2014-08-15 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:743 besvarad av Gunvor G Ericson (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:740 besvarad av Hans Hoff (S)

Dnr 2014/4806/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:740 av Hans Hoff S Slavhandeln i Sverige Hans Hoff har frågat om jag och regeringen avser att agera på något sätt för att motverka slavhandel i Sverige. Handel med människor innebär ett hänsynslöst och cyniskt utnyttjande

Svarsdatum: 2014-08-14 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:740 besvarad av Hans Hoff (S) (doc, 62 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:740 besvarad av Hans Hoff (S) (docx, 33 kB)

Föredragningslista 2013/14:134

Föredragningslista 2013/14:134 Torsdagen den 14 augusti 2014 Kl. 13.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena måndagen den 23, tisdagen den 24, onsdagen den 25, torsdagen den 26 och fredagen den 27 juni Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2 2013/14:40 Fredagen

2014-08-14

Föredragningslista 2013/14:134 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:134 (pdf, 110 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:744 besvarad av Gunvor G Ericson (MP)

Dnr S2014/5697/EIS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:744 av Gunvor G Ericson MP Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter CESCR Gunvor G Ericson har frågat mig vilka skäl ligger till grund för beslutet att inte underteckna tilläggsprotokollet från 2008 till

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:744 besvarad av Gunvor G Ericson (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:737 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr Fi2014/2618 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:737 av Peter Persson S Regeringsskrivelse om internationellt skattefusk Peter Persson har frågat mig om jag avser att lämna en skrivelse till riksdagen om kampen mot det globala skattefusket. Skatteflykt och aggressiv skatteplanering

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:737 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:727 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2583 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:727 av Hans Olsson S Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ge möjlighet till återkallande utifrån något av det som uppges vara Skatteverkets förslag

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:727 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:726 besvarad av Hannah Bergstedt (S)

Dnr Fi2014/2630 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt S Bankerna och besöksnäringen Hannah Bergstedt har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta gentemot bankerna för att förbättra lånemöjligheterna för småföretag i allmänhet och företag inom

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:726 besvarad av Hannah Bergstedt (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:725 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2581 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:725 av Hans Olsson S Säkerhet för skatteskulder Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att införa en minsta säkerhet för skattekrav för att minska fusket kring alkohol- och tobaksskatterna. Nya bestämmelser

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:725 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:724 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2580 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:724 av Hans Olsson S Skatteupplagsinnehavare Hans Olsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förändringar av lagstiftningen om skatteupplag genom att göra tillståndet till upplagshavare personligt, varigenom ingen

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:724 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:722 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2579 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:722 av Hans Olsson S Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ett krav införs på att kontrolluppgifter undertecknas av behörig firmatecknare, detta för att bekämpa

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:722 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:739 besvarad av Tina Ehn (MP)

Dnr Ku2014/1310/MFI Kulturdepartementet Kultur- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:739 av Tina Ehn MP Framtiden för tidningen 8 SIDOR Tina Ehn har frågat mig om jag avser att utreda frågan vidare om tidningen 8 SIDOR kan bli en del av public service-uppdraget, och om inte, på vilket sätt jag

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:739 besvarad av Tina Ehn (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:738 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr S2014/5630/PBB Socialdepartementet Civil- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:738 av Peter Persson S Bostadsbrist Peter Persson har frågat mig vilka direkt bostads- och hyresrättsproducerande åtgärder jag avser att vidta. Under alliansregeringens första mandatperiod avvecklades de kostnadsdrivande

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:738 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:736 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr S2014/5629/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson S Växande sjuktal Anders Karlsson har frågat mig hur jag avser att hantera de växande sjuktalen. En viktig fråga för regeringen är att minska det omfattande utanförskapet från arbetsmarknaden.

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:736 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr M2014/1741/Nm Miljödepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:735 av Hans Olsson S Plasthotet mot haven och människan Hans Olsson har frågat mig vilka lagstiftningsinitiativ jag avser att ta i Sverige och inom EU mot den plast och de partiklar av plast som utgör ett växande problem för havsmiljön

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr Ju/2014/4759,4760/ Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:733 EU-stopp för legoknektar och fråga 2013/14:734 Svenska legosoldater av Anders Karlsson S Anders Karlsson har frågat genom vilka åtgärder och initiativ inom EU utrikesministern vill få till stånd ett EU-

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr Ju/2014/4759,4760/ Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:733 EU-stopp för legoknektar och fråga 2013/14:734 Svenska legosoldater av Anders Karlsson S Anders Karlsson har frågat genom vilka åtgärder och initiativ inom EU utrikesministern vill få till stånd ett EU-

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP)

Dnr Ju/2014/4670/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:729 av Jabar Amin MP Antagning av folkhögskolestuderande till Polisprogrammet Jabar Amin har frågat utbildningsministern hur han avser att agera för att de som läst polisförberedande allmän kurs ska ha samma möjlighet

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Jabar Amin (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:741 besvarad av Anders Karlsson (S)

Svarsdatum: 2014-08-06 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:741 besvarad av Anders Karlsson (S) (pdf, 79 kB)