Dokument & lagar (954 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:685 besvarad av Agneta Gille (S)

Dnr N2014/2780/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:685 av Agneta Gille S Arbetspendling och tågstrul mellan Stockholm och Uppsala Agneta Gille har frågat arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson vad hon tänker vidta för åtgärder för att människor som är bosatta i

Svarsdatum: 2014-06-17 Frågeställare: Agneta Gille (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:685 besvarad av Agneta Gille (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:684 besvarad av Pyry Niemi (S)

Dnr N2014/2759/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:684 av Pyry Niemi S Eftersatt budget till spårunderhållet på sträckan UppsalaStockholm Pyry Niemi har frågat finansminister Anders Borg varför inte tillräckligt med budgetmedel satts av för att underhålla järnvägssträckan

Svarsdatum: 2014-06-17 Frågeställare: Pyry Niemi (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:684 besvarad av Pyry Niemi (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:668 besvarad av Peter Jeppsson (S)

Dnr Fö2014/1131/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:668 av Peter Jeppson S Kostnadstäckning för icke planerad försvarsverksamhet Peter Jeppson har frågat mig om regeringen avser kompensera Försvarsmakten för de kostnader som har uppkommit genom regeringsbeslutet den 22 april

Svarsdatum: 2014-06-17 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:668 besvarad av Peter Jeppsson (S) (docx, 40 kB)

Föredragningslista 2013/14:127

Föredragningslista 2013/14:127 Tisdagen den 17 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet onsdagen den 11 juni Anmälan om kompletteringsval 2 Kent Ekeroth SD som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

2014-06-17

Föredragningslista 2013/14:127 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2013/14:127 (pdf, 118 kB)

Föredragningslista 2013/14:126

Föredragningslista 2013/14:126 Måndagen den 16 juni 2014 Kl. 11.00 Arbetsplenum Interpellationssvar tidigast kl. 17.30 Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena måndagen den 9 och tisdagen den 10 juni Avsägelser 2 Bodil Ceballos MP som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 24 juni 2014 3 Peter Eriksson

2014-06-16

Föredragningslista 2013/14:126 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2013/14:126 (pdf, 108 kB)

Föredragningslista 2013/14:125

Föredragningslista 2013/14:125 Fredagen den 13 juni 2014 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om ny riksdagsledamot 1 Johan Hedin C som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 16 juni 2014 Anmälan om kompletteringsval 2 Johan Hedin C som ledamot i EU-nämnden och suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 16

2014-06-13

Föredragningslista 2013/14:125 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:125 (pdf, 107 kB)

Föredragningslista 2013/14:124

Föredragningslista 2013/14:124 Torsdagen den 12 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Val Votering efter förrättande av val kl. 16.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet torsdagen den 5 juni Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2013/14:499 av Pyry Niemi S Miljöbelastningen

2014-06-12

Föredragningslista 2013/14:124 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2013/14:124 (pdf, 107 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:663 besvarad av Jennie Nilsson (S)

Dnr S2014/4622/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:663 av Jennie Nilsson S Obligatoriska pensionärsråd för ökat inflytande Jennie Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att pensionärsråd ska bli obligatoriska i alla kommuner. Ansvaret för samråden

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:663 besvarad av Jennie Nilsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:661 besvarad av Hans Linde (V)

Utrikesdepartementet Statsrådet Björling Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:661 av Hans Linde V Sveriges export av krigsmateriel till Thailand Hans Linde har frågat utrikesministern hur statsrådet avser agera för att förhindra att Sverige säljer krigsmateriel till det nya odemokratiska styret i Thailand. Frågan har

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:661 besvarad av Hans Linde (V) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:660 besvarad av Ulla Andersson (V)

Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:660 av Ulla Andersson V om företagsobligationer Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att skärpa regelverket kring bankernas affärer med företagsobligationer. Frågan utgick från ett antagande om hur köp av företagsobligationer påverkar bankernas

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:660 besvarad av Ulla Andersson (V) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:659 besvarad av Eva Sonidsson (S)

Dnr L2014/ 1661/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:659 av Eva Sonidsson S Skärpta regelverk för fiskodlingar Eva Sonidsson har frågat Lena Ek om hon avser skärpa regelverket för fiskodlingar så att odling endast får ske i slutna kassar i Bottenhavet och i våra andra

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:659 besvarad av Eva Sonidsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:658 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr Ku2014/1129/MFI Kulturdepartementet Kultur- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:658 av Anders Karlsson S Fotboll och döda byggnadsarbetare Anders Karlsson har frågat mig vad jag avser att göra i EU för att driva krav som förhindrar att fler dör vid arenabyggena i Qatar och hur jag avser att

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:658 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:657 besvarad av Ulla Andersson (V)

Dnr S2014/4581/PBB Socialdepartementet Civil- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:657 av Ulla Andersson V Progressiv avskrivning Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några initiativ för att underlätta för de bostadsrättsföreningar som i ett övergångsskede kommer att drabbas av

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:657 besvarad av Ulla Andersson (V) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:656 besvarad av Amineh Kakabaveh (V)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:656 av Amineh Kakabaveh V Fängslade kvinno- och människorättsaktivister i Egypten Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser göra för Sveriges del som enskild stat och som EU-medlem för att påverka den egyptiska statsledningen i demokratisk

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:656 besvarad av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:655 besvarad av Tomas Eneroth (S)

Ju2014/3755/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:655 Lång väntetid vid SIS-förfrågningar av Tomas Eneroth S Tomas Eneroth har frågat statsrådet Billström om han avser att ta några initiativ för att säkerställa att medlemsstater svarar på SIS-förfrågningar inom rimlig

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:655 besvarad av Tomas Eneroth (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:652 besvarad av Hans Hoff (S)

Fi2014/2130 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:652 av Hans Hoff S Kortavgifter för småföretagare Hans Hoff har frågat mig om arbetet i Finansdepartementet lett till att småföretagares kostnader vid köp med kreditkort kan begränsas. EU-kommissionen presenterade den 24 juli

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:652 besvarad av Hans Hoff (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:649 besvarad av Ylva Johansson (S)

Dnr A2014/2089/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:649 av Ylva Johansson S Inspektioner vid svåra olyckor Ylva Johansson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att fler allvarliga olyckor ska inspekteras på plats av Arbetsmiljöverket

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Ylva Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:649 besvarad av Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:646 besvarad av Lars Eriksson (S)

Fi2014/2100 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:646 av Lars Eriksson S Sänkta energipriser med ryskt kärnbränsle Lars Eriksson har frågat it- och energiministern vilka sänkningar av elkostnaden konsumenterna kan räkna med till följd av Vattenfalls i frågan beskrivna affär

Svarsdatum: 2014-06-11 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:646 besvarad av Lars Eriksson (S) (docx, 39 kB)

Föredragningslista 2013/14:123

Föredragningslista 2013/14:123 Onsdagen den 11 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Interpellationssvar tidigast kl. 16.30 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet onsdagen den 4 juni Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Erik A Eriksson C fr.o.m. den 19 juni Därmed upphör Daniel

2014-06-11

Föredragningslista 2013/14:123 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2013/14:123 (pdf, 123 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:662 besvarad av Monica Green (S)

Dnr N2014/2625/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:662 av Monica Green S Krav på tågstopp Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra en utveckling med färre tågstopp, och om jag avser att ta några initiativ för att säkerställa jobben genom att

Svarsdatum: 2014-06-10 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:662 besvarad av Monica Green (S) (docx, 38 kB)