Dokument & lagar (4 411 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1612 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1612 Ofria val i Vitryssland Utrikesminister Carl Bildt Gunnar Andrén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att verka för att Sverige vidtar och Sverige inom EU för att tydliggöra för president Lukasjenko att folkstyre förutsätter fria och hemliga val med fria partier och

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Gunnar Andrén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1611 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1611 Ungdomars ekonomiska situation Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Gunilla Carlsson har frågat mig vilka initiativ jag har för avsikt att ta för att förbättra ungdomarnas ekonomiska situation. Jag delar Gunilla Carlssons oro över de siffror om ungdomars

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1608 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1608 Sveriges deltagande i FN:s Durban Review Conference Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser att agera för att Durban Review Conference ska bli en konferens som lever upp till sitt namn och till de principer som Förenta Nationerna ska stå

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1607 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1607 Tillgången på vårdpersonal Statsrådet Lars Leijonborg Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på lång sikt stärka tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal i allmänhet och läkare i den nära vården i synnerhet. Dimensioneringen av läkarutbildningen

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1603 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1603 Anslag till kvinnojourer Statsrådet Maria Larsson Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsministern hur mycket statliga medel som hon beräknar kommer till varje enskild ideell kvinnojour under 2008 om det statliga anslaget ökar till alla kvinnojourer. Frågan

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1637 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 16 september Svar på fråga 2007/08:1637 Projektet Trans European Network Statsrådet Åsa Torstensson Liselott Hagberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska få ta del av EU:s TEN-T-medel. TEN-T Trans European Transport Networks blev en del av EU-samarbetet efter Maastrichtfördraget

Svarsdatum: 2008-09-16 Frågeställare: Liselott Hagberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1633 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 16 september Svar på fråga 2007/08:1633 Kampanj för sparsam körning Statsrådet Åsa Torstensson Betty Malmberg har frågat miljöministern om han kommer att vidta några åtgärder för att öka svenska bilisters kunskap om sparsam körning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2008-09-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1630 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 16 september Svar på fråga 2007/08:1630 Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Birgitta Eriksson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att uppmärksamma pensionsfrågan och 50-årsminnet av ATP. Såväl folkpensionen som ATP är viktiga milstolpar i socialförsäkringens

Svarsdatum: 2008-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1620 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 16 september Svar på fråga 2007/08:1620 Vapensmuggling Justitieminister Beatrice Ask Lena Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att täppa till en lucka i lagen som möjliggör införsel av vapen utan kontroll. Den rapport som omnämns i frågan är slutrapporten från det myndighetsgemensamma projektet

Svarsdatum: 2008-09-16 Frågeställare: Lena Olsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1609 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 15 september Svar på fråga 2007/08:1609 Snabb tillväxt av vargstam Miljöminister Andreas Carlgren Margareta B Kjellin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den snabba tillväxten av varg i Gävleborgs län. Regeringen tillsatte 2006 en utredning med uppdrag att utreda effekterna av

Svarsdatum: 2008-09-15 Frågeställare: Margareta B Kjellin (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1605 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 15 september Svar på fråga 2007/08:1605 Göteborg Wind Orchestra Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Gunilla Carlsson har frågat mig vad avser att göra för att se till att Göteborgsmusiken, Göteborg Wind Orchestra, ska kunna fortsätta sin verksamhet som en viktig del av kulturen i landet. Regeringen har i

Svarsdatum: 2008-09-15 Frågeställare: Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1602 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 15 september Svar på fråga 2007/08:1602 Förintelsen Utbildningsminister Jan Björklund Berit Högman har frågat mig om jag avser att verka för att statliga medel investeras för att öka lärarnas kunskaper om Förintelsen och dess bakomliggande orsaker. Jag vill inledningsvis säga att det är mycket beklagligt om

Svarsdatum: 2008-09-15 Frågeställare: Berit Högman (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1617 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 12 september Svar på fråga 2007/08:1617 Garnisonen i Eksjö Försvarsminister Sten Tolgfors Carina Hägg har frågat mig vilken min avsikt är med planeringen att 2009 placera värnpliktiga tillhöriga Ing 2 på annan geografisk plats än Eksjö. Den 27 augusti i år besvarade jag en fråga om de konstitutionella aspekterna

Svarsdatum: 2008-09-12 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1600 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 12 september Svar på fråga 2007/08:1600 Tullverkets nyanställningsbehov för punktskattekontroll Finansminister Anders Borg Laila Bjurling har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att snabba upp processen och se till att en fullgod skattekontroll av nätspritimporten sker från och med den 1 januari

Svarsdatum: 2008-09-12 Frågeställare: Laila Bjurling (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1599 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 12 september Svar på fråga 2007/08:1599 Bristande konkurrens inom livsmedelsbranschen Näringsminister Maud Olofsson Bengt-Anders Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den bristande konkurrensen inom livsmedelssektorn. Jag vill inledningsvis understryka att Sverige har ett

Svarsdatum: 2008-09-12 Frågeställare: Bengt-Anders Johansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1598 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 12 september Svar på fråga 2007/08:1598 Avdragsgill friskvård Finansminister Anders Borg Dan Kihlström har frågat mig vad jag avser att göra för att regleringen för avdragsgill friskvård ska förändras. Dan Kihlström har ställt samma fråga som Cecilia Widegren 2007/08:1580Som jag uppgav i svaret till Cecilia

Svarsdatum: 2008-09-12 Frågeställare: Dan Kihlström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1597 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 12 september Svar på fråga 2007/08:1597 Avsaknad av kommunal påverkan på elnätsavgifter i landets kommuner Näringsminister Maud Olofsson Malin Löfsjögård har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att kommuner inte får yttra sig över myndighetsbeslut som kan riskera stora ekonomiska

Svarsdatum: 2008-09-12 Frågeställare: Malin Löfsjögård (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1596 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 12 september Svar på fråga 2007/08:1596 Religiösa minoriteters fri- och rättigheter i Azerbajdzjan Utrikesminister Carl Bildt Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att påtala för Azerbajdzjan vikten av att värna landets minoriteter och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter

Svarsdatum: 2008-09-12 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1595 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 12 september Svar på fråga 2007/08:1595 Egyptens agerande mot homosexuella Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag har sett till att Sverige och Europeiska unionen vidtagit mot bakgrund av att Egypten bromsar förbättringar för homosexuellas situation. Det finns tyvärr många

Svarsdatum: 2008-09-12 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1593 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 12 september Svar på fråga 2007/08:1593 Homosexualitet i Saudiarabien Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag har sett till att Sverige har vidtagit med anledning av den våg av arresteringar av homosexuella som har skett under 2008 i Saudiarabien. Respekt för de mänskliga rättigheterna

Svarsdatum: 2008-09-12 Frågeställare: Carina Hägg (S)