Dokument & lagar (4 411 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1557 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 29 augusti Svar på fråga 2007/08:1557 PKU-registret Socialminister Göran Hägglund Elina Linna har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att skydda de biobanker, och därmed forskningen som är beroende därav, som nu riskerar att drabbas av massutträde på grund av de ändrade ändamålen. En särskild utredare

Svarsdatum: 2008-08-29 Frågeställare: Elina Linna (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1556 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 29 augusti Svar på fråga 2007/08:1556 Bisyssla och deltidssjukersättning Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Christer Engelhardt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att personer med deltidssjukersättning ska få möjlighet att behålla sitt förenings- eller förtroendeuppdrag. De problem som

Svarsdatum: 2008-08-29 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1560 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1560 Arbetsmiljöbrott Justitieminister Beatrice Ask Lena Olsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förbättra utredningskompetensen när det gäller arbetsmiljöbrott inom polis- och åklagarväsendet. En viktig förutsättning för att polis och åklagare ska kunna

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Lena Olsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1554 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1554 Tvetydighet i svensk energipolitik Näringsminister Maud Olofsson Birgitta Eriksson har frågat mig hur jag avser att hantera denna tvetydighet i svensk energipolitik. Jag vill börja med att påpeka att Birgitta Eriksson återigen ger uttryck för en uppfattning att världen

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1553 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1553 Datordumpning i utvecklingsländer Statsrådet Gunilla Carlsson Birgitta Eriksson har frågat miljöminister Andreas Carlgren om han avser att vidta åtgärder så att Sverige inte medverkar till dumpning av elektronisk utrustning i utvecklingsländer. Arbetet inom regeringen är

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1552 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1552 Ersättning vid brott på teleförbindelser Statsrådet Åsa Torstensson Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att införa ett ersättningssystem för telekunder liknande det system som finns för elkunder. Jag har tidigare här i kammaren

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1549 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1549 Skattefrihet vid uthyrning av del av bostad Statsrådet Mats Odell Tobias Krantz har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta i syfte att införa skattefrihet vid uthyrning av del av bostad. Med dagens regler medges ett fast krontalsavdrag på 4 000 kronor vid upplåtelse

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Tobias Krantz (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1547 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1547 IMF, bankkris och Baltikum Statsrådet Mats Odell Monica Green har frågat mig om jag avser att påskynda arbetet med åtgärder som skyddar Sverige, de svenska bankerna och de svenska bankkunderna mot att dras in i den internationella finanskrisen. Jag har på en tidigare fråga

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1546 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1546 Avstängning av spelombud Finansminister Anders Borg Liselott Hagberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att missade legitimationskontroller inte medför alltför långtgående konsekvenser för spelombuden. AB Svenska Spel är en egen juridisk

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Liselott Hagberg (FP)

Föredragningslista 2007/08:138

2007/08:138 Torsdagen den 28 augusti 2008 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 21 augusti Meddelande om information från regeringen Tisdagen den 2 september kl. 11.00 2  Utrikesminister Carl Bildt m informerar om konflikten mellan Georgien och Ryssland

2008-08-28

Föredragningslista 2007/08:138 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2007/08:138 (pdf, 23 kB)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1550 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1550 Ofrivillig roaming i Öresundsregionen Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Luciano Astudillo har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att mobiltelefonkonsumenter inte drabbas ekonomiskt av så kallad ofrivillig roaming. Med ofrivillig roaming

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1548 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1548 Hanteringen på FRA av informationsfrågor Försvarsminister Sten Tolgfors Max Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta när det gäller rutiner och hantering för hur FRA lämnar information om sin verksamhet så att den är saklig och korrekt. FRA är en självständig myndighet som själv sköter sin informationsverksamhet.

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Max Andersson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1543 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1543 Konstitutionella aspekter av Försvarsmaktens omstrukturering Försvarsminister Sten Tolgfors Annie Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose att den konstitutionella ordningen med riksdagsbeslut inte föregås vid omstruktureringsarbetet

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Annie Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1542 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1542 Kassaservice och lantbrevbärare Statsrådet Åsa Torstensson Lars Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att betaltjänster kan finnas för funktionshindrade och äldre över 80 år i gles- och landsbygder där lokal postservice saknas. Den grundläggande

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1541 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1541 Humanioras ställning Statsrådet Lars Leijonborg Hans Wallmark har frågat mig hur jag avser att medverka till att stärka humanioras ställning inom den högre utbildningen och i den svenska forskarvärlden genom den kommande forskningspropositionen. Inom humaniora finns viktig

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1539 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1539 Förmånsvärdet på bilar med alkolås Finansminister Anders Borg Agneta Berliner har frågat mig när jag avser att ta initiativ till att verkställa riksdagens beslut om att alkolås i bilar inte bör höja förmånsvärdet. Frågan är ställd mot bakgrund av att alkolås höjer bilens

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Agneta Berliner (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1537 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1537 Aborträtt vid privat vård Socialminister Göran Hägglund Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt lagstiftning ska garantera att såväl offentlig som privat vård utför abort. Abort utförs inom

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1536 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1536 ID-kort till utländska medborgare i Sverige Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Ronny Olander har frågat mig vilka besked och råd jag kan ge till alla de utländska medborgare boende i Sverige som nu inte kan få ett ID-kort utfärdat i väntan på att regeringen

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1555 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 26 augusti Svar på frågorna 2007/08:1535 Försenade utbetalningar från Försäkringskassan 2007/08:1540 Försäkringskassans handläggningstider 2007/08:1555 Sena utbetalningar från Försäkringskassan Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Kalle Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Försäkringskassan

Svarsdatum: 2008-08-26 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1551 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 26 augusti Svar på fråga 2007/08:1551 Röda Korset-symbolens användning vid fritagningen av Ingrid Betancourt Utrikesminister Carl Bildt Luciano Astudillo har frågat mig om regeringen är beredd att offentligen fördöma eller ta avstånd ifrån användningen av den skyddade symbolen det röda korset vid fritagningen

Svarsdatum: 2008-08-26 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)