Dokument & lagar (6 294 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1485 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/05124/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1485 av Erik Ottoson M Motorvägsbron i Södertälje Erik Ottoson har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit i anslutning till den skadade motorvägsbron i Södertälje. Några dagar efter olyckan på Södertäljebron besökte

Svarsdatum: 2016-08-18 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1485 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1483 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05092/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1483 av Jenny Petersson M Mer omfattande insatser mot Hepatit C Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att få bukt med hepatit C-problematiken i landet. Föreliggande

Svarsdatum: 2016-08-17 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1483 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1482 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05090/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1482 av Jenny Petersson M Kartläggning av nutrition Jenny Petersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att kartlägga undernäring, och i så fall vilka, eller om jag anser

Svarsdatum: 2016-08-17 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1482 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1481 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05116/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1481 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Oacceptabla förhållanden under djurtransporter Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag avser agera för att Sverige ska påverka EU och enskilda medlemsländer för att

Svarsdatum: 2016-08-17 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1481 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1484 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05537/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1484 av Staffan Danielsson C Polisbristen i Östergötland Staffan Danielsson har frågat mig hur jag ser på den allvarliga kritiken mot polisledningen och på situationen hos polisen i Östergötland samt om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2016-08-16 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1484 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1478 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/05089/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1478 av Hans Wallmark M Id-kontroller mellan Danmark och Sverige Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att försäkra mig om att resande mot Sverige från Danmark under alla tider på dygnet enkelt ska kunna

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1478 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1474 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02754/UR Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith MP Situationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad Karin Svensson Smith har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att kollektivtrafiklagen efterlevs och inte undanträngs

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1474 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1459 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1459 av Karin Enström M Mål för arbetet i FN:s säkerhetsråd Karin Enström har frågat mig vad Sverige konkret avser att åstadkomma i FN:s säkerhetsråd 2017-18. Att Sverige valdes in i FN:s säkerhetsråd är en stor seger för svensk utrikespolitik

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1459 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1457 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1457 av Birgitta Ohlsson L Öppenhet i EU-förhandlingar med Kuba Birgitta Ohlsson har frågat mig vad överenskommelsen mellan EU och Kuba innehåller. EU:s ministerråd beslutade i februari 2014 att ge EEAS och EU-kommissionen ett mandat att inleda

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1457 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1456 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1456 av Birgitta Ohlsson L Markering mot Zimbabwe Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att markera mot Zimbabwe och kräva att pastor Mawarire släpps fri. Sverige har en lång och nära relation till Zimbabwes folk och det är

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1456 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1445 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1445 av Karin Enström M Försämrat omvärldsläge Karin Enström har frågat statsministern vilken bakomliggande analys som gör att statsministern på frågan om svenska åtgärder vid ett försämrat säkerhetsläge väljer att svara det är hypoteser och

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1445 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1444 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1444 av Karin Enström M Redovisningen av Sveriges FN-kampanj Karin Enström har frågat mig om och i sådant fall när och på vilket sätt jag avser att informera riksdagen om redovisningen av kampanjen till FN:s säkerhetsråd. Att Sverige den 28 juni

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1444 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1439 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1439 av Amineh Kakabaveh V MR-aktivisters situation i Iran Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser göra för att förmå den iranska regimen att frige Narges Mohammadi samt respektera landets människorättsaktivister och deras rätt att verka

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1439 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1476 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05087/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1476 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälningar Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag anser att Skogsstyrelsens val av metod att publicera avverkningsanmälningar,

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1476 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1475 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05086/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1475 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Förtroendet för Skogsstyrelsens styrelse Jonas Jacobsson Gjörtler har återigen frågat mig hur jag motiverar att jag och regeringen har fortsatt förtroende för samtliga ledamöter i Skogs-styrelsens

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1475 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1473 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04997/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1473 av Karin Svensson Smith MP Risk för att tågfärjorna till Trelleborg försvinner Karin Svensson Smith har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka järnvägstrafikens konkurrensförmåga och möjligheter

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1473 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1471 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04987/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1471 av Jesper Skalberg Karlsson M Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag har initierat en översyn av nuvarande straffrättsliga reglering på livsmedelsområdet och

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1471 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1464 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04914/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1464 av Gunilla Nordgren M Beredskap för livsmedelsförsörjning Gunilla Nordgren har frågat mig om livsmedelberedskap kommer att ingå i den kommande livsmedelsstrategin. Jag vill till en början konstatera att detta är ett

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1464 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1461 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04905/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1461 av Gunilla Nordgren M Förtydligande i direktivet om översyn av skogsvårdslagen Gunilla Nordgren har frågat mig om jag avser att förtydliga direktivet till utredningen av skogsvårdslagen att inga inskränkningar i den

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1461 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1458 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/04872/MRT och N2016/04904/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1451 och fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren M Ny högre hastighet för EPA-traktorer Cecilia Widegren har frågat mig när jag och regeringen avser att modernisera och låta fordon som främst unga

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1458 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)