Dokument & lagar (256 träffar)

Riksdagens protokoll 2010/11:35

Riksdagens protokoll 2010/11:35 Onsdagen den 15 december Kl. 09:00 22:37 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 9 december. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Förste vice talmannen meddelade att torsdagen den 16 december skulle voteringen kl. 10.00 utgå. Voteringen kl. 16.00 skulle

2010-12-15

Riksdagens protokoll 2010/11:35 (pdf, 1946 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:34

Riksdagens protokoll 2010/11:34 Tisdagen den 14 december Kl. 12:00 20:42 1 Val av chefsjustitieombudsman Företogs val av chefsjustitieombudsman. Anf. 1 PETER ERIKSSON MPHerr talman Vi har i dag att ta ställning i val av ny chefs-JO. Jag tänkte säga några ord om det, eftersom det ankommer på riksdagen att välja justitieombudsmän.

2010-12-14

Riksdagens protokoll 2010/11:34 (pdf, 1214 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:33

Riksdagens protokoll 2010/11:33 Måndagen den 13 december Kl. 11:00 20:18 1 Aktuell debatt: Situationen för tågtrafiken Anf. 1 PETER ERIKSSON MPFru talman Allt fler vill åka tåg. Tåg är framtiden. Runt om i världen satsar man i dag enorma summor på moderna järnvägssystem och snabba tåg. Det är ingen slump. Järnvägen

2010-12-13

Riksdagens protokoll 2010/11:33 (pdf, 1377 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:57

Riksdagens protokoll 2010/11:57 Torsdagen den 10 februari Kl. 12:00 15:27 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 februari. 2 Svar på interpellation 2010/11:171 om tingsrätten i Eksjö Anf. 1 Justitieminister BEATRICE ASK MFru talman Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig om jag står bakom de

2011-02-10

Riksdagens protokoll 2010/11:57 (pdf, 784 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:56

Riksdagens protokoll 2010/11:56 Onsdagen den 9 februari Kl. 09:00 16:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 februari. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2010/11:168 Till riksdagen  Interpellation 2010/11:168 Framförhållning

2011-02-09

Riksdagens protokoll 2010/11:56 (pdf, 497 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:89

Riksdagens protokoll 2010/11:89 Fredagen den 15 april Kl. 09:00 10:20 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Bodil Ceballos MP avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas

2011-04-15

Riksdagens protokoll 2010/11:89 (pdf, 488 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:88

Riksdagens protokoll 2010/11:88 Torsdagen den 14 april Kl. 12:00 20:39 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 april. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Julia Kronlid SD skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 18 april, varigenom uppdraget

2011-04-14

Riksdagens protokoll 2010/11:88 (pdf, 1479 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:87

Riksdagens protokoll 2010/11:87 Onsdagen den 13 april Kl. 09:00 19:47 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 april. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2010/11:312 Till riksdagen  Interpellation 2010/11:312 Konkreta åtgärder

2011-04-13

Riksdagens protokoll 2010/11:87 (pdf, 1697 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:75

Riksdagens protokoll 2010/11:75 Fredagen den 18 mars Kl. 09:00 10:04 1 Ledighet Talmannen meddelade att Ibrahim Baylan S ansökt om ledighet under tiden den 28 mars15 augusti. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde att Lars Lilja S skulle tjänstgöra som ersättare för Ibrahim Baylan. 2 Svar på interpellation

2011-03-18

Riksdagens protokoll 2010/11:75 (pdf, 443 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:74

Riksdagens protokoll 2010/11:74 Torsdagen den 17 mars Kl. 12:00 21:18 1 Val till Statsrådsarvodesnämnden Från konstitutionsutskottet hade inkommit följande skrivelse: Till riksdagen  Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ny ledamot i Statsrådsarvodesnämnden efter Ove Lindh som har avlidit. Konstitutionsutskottet

2011-03-17

Riksdagens protokoll 2010/11:74 (pdf, 1458 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:1

Riksdagens protokoll 2010/11:1 Måndagen den 4 oktober Kl. 11:00 14:54 1 Hälsningsanförande av ålderspresidenten Anf. 1 Ålderspresident PER WESTERBERG MÄrade riksdagsledamöter Jag vill i egenskap av riksdagens ålderspresident hälsa er varmt välkomna till den nyvalda riksdagens första sammanträde. Ni är många nya ledamöter

2010-10-04

Riksdagens protokoll 2010/11:1 (pdf, 603 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:3

Riksdagens protokoll 2010/11:3 Onsdagen den 6 oktober Kl. 14:00 14:30 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Tobias Krantz FP anhållit om att från och med den 6 oktober bli entledigad från uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna anhållan. Talmannen anmälde att Emma Carlsson Löfdahl FP kvarstår som

2010-10-06

Riksdagens protokoll 2010/11:3 (pdf, 375 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:2

Riksdagens protokoll 2010/11:2 Tisdagen den 5 oktober Kl. 14:05 17:01 1 Öppnande av riksmötet Program för öppnandet har fogats som bilaga till detta protokoll. Anf. 1 TALMANNEN: Jag hemställer att Ers Majestät förklarar riksmötet öppnat. Anf. 2 HANS MAJESTÄT KONUNGEN: Herr talman Ärade ledamöter av Sveriges riksdag

2010-10-05

Riksdagens protokoll 2010/11:2 (pdf, 437 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:6

Riksdagens protokoll 2010/11:6 Torsdagen den 21 oktober Kl. 12:00 15:01 1 Nya riksdagsledamöter Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Yilmaz Kerimo

2010-10-21

Riksdagens protokoll 2010/11:6 (pdf, 766 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:5

Riksdagens protokoll 2010/11:5 Tisdagen den 19 oktober Kl. 13:00 13:12 1 Avsägelser Talmannen meddelade att Thomas Bodström S anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 19 oktober 2010. Kammaren biföll denna anhållan. Talmannen meddelade att Anna König Jerlmyr M anhållit om

2010-10-19

Riksdagens protokoll 2010/11:5 (pdf, 461 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:4

Riksdagens protokoll 2010/11:4 Tisdagen den 12 oktober Kl. 10:00 16:24 1 Val av ledamöter i utskotten Anf. 1 ULF BERG MFru talman Jag vill börja med att tacka kansliets personal, som på ett föredömligt sätt har sammanställt dessa listor så att valberedningen har kunnat ha ett snabbt och bra möte. Där har valberedningen

2010-10-12

Riksdagens protokoll 2010/11:4 (pdf, 907 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:8

Riksdagens protokoll 2010/11:8 Tisdagen den 2 november Kl. 13:00 13:55 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 21 och 26 oktober. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2010-11-02

Riksdagens protokoll 2010/11:8 (pdf, 533 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:7

Riksdagens protokoll 2010/11:7 Tisdagen den 26 oktober Kl. 13:00 18:49 1 Avsägelser Talmannen meddelade att HG Wessberg M anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 26 oktober 2010. Kammaren biföll denna anhållan. Talmannen meddelade  att Lars-Erik Edlund avsagt sig uppdraget

2010-10-26

Riksdagens protokoll 2010/11:7 (pdf, 807 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:9

Riksdagens protokoll 2010/11:9 Onsdagen den 3 november Kl. 09:00 19:41 1 Partiledardebatt Anf. 1 MONA SAHLIN SHerr talman Låt mig börja med att säga att jag var i Malmö i torsdags. Jag blev både berörd och upprörd. Det fanns familjer i Malmö som inte vågade lägga sina barn i deras sängar av rädsla för att de ska bli

2010-11-03

Riksdagens protokoll 2010/11:9 (pdf, 1739 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:12

Riksdagens protokoll 2010/11:12 Onsdagen den 10 november Kl. 09:00 09:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 november. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Ingela Nylund Watz S avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2010-11-10

Riksdagens protokoll 2010/11:12 (pdf, 338 kB)