Dokument & lagar (237 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2010:11 utredningen, se dir. 2010:80

2010 års penningtvättsutredning Ju 2010:11 Beteckning Ju 2010:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-08-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:80 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2010-08-19

Kommittéberättelse S 2010:04 kommittén, se dir. 2010:48, dir. 2011:40, dir. 2012:26, 2012:90 och 2015:7

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen S 2010:04 Beteckning S 2010:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-29 Direktiv för kommittén, se dir. 2010:48, dir. 2011:40, dir. 2012:26, 2012:90 och 2015:7 Lokal

2010-04-29

Kommittéberättelse Ku 2010:04 kommittén, se dir. 2010:77, dir. 2012:71, dir. 2013:99, dir. 2014:151 och dir. 2015:30

Kommittén Kulturbryggan en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet Ku 2010:04 Beteckning Ku 2010:04 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2010:77, dir.

2010-07-08

Kommittéberättelse Ju 2010:09 kommittén, se dir. 2010:75, dir. 2012:13, dir. 2013:115, dir.2014:17 och dir. 2015:20

Polisorganisationskommittén Ju 2010:09 Beteckning Ju 2010:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2010:75, dir. 2012:13, dir. 2013:115, dir.2014:17 och dir. 2015:20 Lokal Regeringskansliets

2010-07-08

Kommittéberättelse N 2010:06 utredningen, se dir. 2010:67

ITS-rådet N 2010:06 Beteckning N 2010:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:67 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Rode, Hans, fr.o.m. 2010-06-10

2010-06-10

Kommittéberättelse S 2010:08 utredningen, se dir. 2010:87

Tolktjänstutredningen S 2010:08 Beteckning S 2010:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Bååth,

2010-09-09

Kommittéberättelse N 2010:08 utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109

Cyklingsutredningen N 2010:08 Beteckning N 2010:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2010-09-09

Kommittéberättelse Fö 2010:02 utredningen, se dir. 2010:125

Fredsinsatsutredningen Fö 2010:02 Beteckning Fö 2010:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2012-02-17 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2010-11-18

Kommittéberättelse Ju 2010:05 utredningen, se dir. 2010:56 och dir. 2011:63

Fridskränkningsutredningen Ju 2010:05 Beteckning Ju 2010:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-05-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:56 och dir. 2011:63 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2010-05-20

Kommittéberättelse U 2010:D arbetsgruppen, se PM Dnr U2010/5005/SAM

Arbetsgrupp med uppdrag att utveckla en strategi för införande och förankring av systematiskt och kontinuerligt samspel mellan utbildning, forskning och innovation kunskapstriangeln U 2010:D Beteckning U 2010:D Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2010-09-20 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt

2010-08-31

Kommittéberättelse U 2010:C

Utvärdering av forskningskvalitet som en grund för tilldelning av resurser till universitet och högskolor U 2010:C Beteckning U 2010:C Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-05 Direktiv för Lokal Uppdraget

2010-07-05

Kommittéberättelse U 2010:B se PM, dnr U2010/3005/S

Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor om sameskolan U 2010:B Beteckning U 2010:B Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2011-01-13 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-05-10 Direktiv för se PM, dnr U2010/3005/S Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört den 31 januari 2011. Sammansättning

2010-05-10

Kommittéberättelse U 2010:A se PM dnr U2010/14558/SAM § 49

Arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av vissa mål i förskolans läroplan U 2010:A Beteckning U 2010:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2010-09-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-03-09 Direktiv för

2010-03-09

Kommittéberättelse U 2010:04 utredningen, se dir. 2010:47 och dir. 2010:137

Utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp U 2010:04 Beteckning U 2010:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-03-07 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:47 och dir. 2010:137

2010-04-22

Kommittéberättelse U 2010:03 utredningen, se dir. 2010:44

Utredningen om skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen U 2010:03 Beteckning U 2010:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2012-02-23 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-14 Direktiv för utredningen,

2010-04-14

Kommittéberättelse U 2010:02 utredningen, se dir. 2010:25, dir. 2011:15 och dir. 2011:64

Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter U 2010:02 Beteckning U 2010:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2012-02-23 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-18 Direktiv för utredningen, se dir.

2010-04-18

Kommittéberättelse U 2010:01 kommittén, se dir. 2010:8

Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm U 2010:01 Beteckning U 2010:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2012-02-23 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-01-21

2010-01-21

Kommittéberättelse S 2010:07 utredningen, se dir. 2010:82

Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet S 2010:07 Beteckning S 2010:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-21 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-08-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:82 Lokal Uppdraget är därmed

2010-08-26

Kommittéberättelse S 2010:05 utredningen, se dir. 2010:58, dir. 2010:90 och dir. 2010:107

Organisationskommittén för inrättande av Myndigheten för vårdanalys S 2010:05 Beteckning S 2010:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-05-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:58, dir. 2010:90 och dir. 2010:107

2010-05-20

Kommittéberättelse S 2010:03 utredningen, se dir. 2010:21 och dir. 2010:85

Utredningen om alkoholfrågor S 2010:03 Beteckning S 2010:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-03-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:21 och dir. 2010:85 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2010-03-04