Dokument & lagar (169 träffar)

Föredragningslista 2010/11:14

2010/11:14 Fredagen den 12 november 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1  2010/11:25 av Monica Green S Den digitala klyftan Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M 2  2010/11:26

2010-11-12

Föredragningslista 2010/11:14 (doc, 121 kB) Föredragningslista 2010/11:14 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:16

2010/11:16 Onsdagen den 17 november 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 11 november Avsägelser 2  Edward Riedl M som suppleant i trafikutskottet 3  Mats Gerdau M som suppleant i arbetsmarknadsutskottet Utökning av antalet suppleanter

2010-11-17

Föredragningslista 2010/11:16 (doc, 186 kB) Föredragningslista 2010/11:16 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2010/11:15

2010/11:15 Tisdagen den 16 november 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 9 och onsdagen den 10 november Anmälan om kompletteringsval 2  Oskar Öholm M som ledamot i utbildningsutskottet Ansökan om ledighet,

2010-11-16

Föredragningslista 2010/11:15 (doc, 137 kB) Föredragningslista 2010/11:15 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:114

2010/11:114 Måndagen den 13 juni 2011 Kl. 11.00 Arbetsplenum ingen votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 7 juni Avsägelse 2  Désirée Liljevall S som suppleant i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval 3  Lars Mejern Larsson S som suppleant i EU-nämnden Meddelande om frågestund

2011-06-13

Föredragningslista 2010/11:114 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2010/11:114 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:113

2010/11:113 Fredagen den 10 juni 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1  Erik A Eriksson C fr.o.m. den 14 juni Därmed upphör Marie Wickbergs C uppdrag som ersättare Utökning av antalet suppleanter 2  Från 28 till 29 i utrikesutskottet 3  Från 26 till 27 i miljö- och

2011-06-10

Föredragningslista 2010/11:113 (doc, 108 kB) Föredragningslista 2010/11:113 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2010/11:112

2010/11:112 Torsdagen den 9 juni 2011 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Aktuell debatt börjar direkt efter voteringen Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 1 juni Anmälan om kompletteringsval 2  Hannes Beckman M som suppleant i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m.

2011-06-09

Föredragningslista 2010/11:112 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2010/11:112 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2010/11:111

2010/11:111 Onsdagen den 8 juni 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 31 maj Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2010/11:24 Tisdagen den 31 maj SkU Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen,

2011-06-08

Föredragningslista 2010/11:111 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2010/11:111 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:4

2010/11:4 Tisdagen den 12 oktober 2010 Kl. 10.00 Val 13.00 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Val 1  Val av sjutton ledamöter i samtliga utskott 2  Val av sjutton suppleanter i samtliga utskott 3  Val av sjutton ledamöter i EU-nämnden 4  Val av sjutton suppleanter i EU-nämnden 5  Val av

2010-10-12

Föredragningslista 2010/11:4 (doc, 139 kB) Föredragningslista 2010/11:4 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2010/11:9

2010/11:9 Onsdagen den 3 november 2010 Kl. 09.00 Partiledardebatt Allmänpolitisk debatt 15.30 Återrapportering från Europeiska rådets möte 1  Partiledardebatt Avsägelse 2  Mats Melin som chefsjustitieombudsman fr.o.m. den 3 januari 2011 Anmälan om protokollsutdrag från utskott 3  2010/11:5 Tisdagen den 2

2010-11-03

Föredragningslista 2010/11:9 (doc, 117 kB) Föredragningslista 2010/11:9 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:8

2010/11:8 Tisdagen den 2 november 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 21 och tisdagen den 26 oktober Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Amir Adan M som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 26 oktober Anmälan

2010-11-02

Föredragningslista 2010/11:8 (doc, 136 kB) Föredragningslista 2010/11:8 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:10

2010/11:10 Torsdagen den 4 november 2010 Kl. 12.00 Allmänpolitisk debatt forts.Avsägelse 1  Carina Ohlsson S som suppleant i trafikutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Monica Green S som suppleant i trafikutskottet 3  Allmänpolitisk debatt forts.

2010-11-04

Föredragningslista 2010/11:10 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2010/11:10 (pdf, 14 kB)

Föredragningslista 2010/11:7

2010/11:7 Tisdagen den 26 oktober 2010 Kl. 13.00 Val Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Avsägelser 1  HG Wessberg M som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag 2  Lars-Erik Edlund som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond fr.o.m. den 1 november 3  Birgitta Svensson som

2010-10-26

Föredragningslista 2010/11:7 (doc, 191 kB) Föredragningslista 2010/11:7 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2010/11:6

2010/11:6 Torsdagen den 21 oktober 2010 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Berättelse från Valprövningsnämnden 1  Yilmaz Kerimo S som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 19 oktober 2  Jessica Rosencrantz M som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 19 oktober Anmälan om ersättare för statsråd 3  Amir Adan M

2010-10-21

Föredragningslista 2010/11:6 (doc, 153 kB) Föredragningslista 2010/11:6 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2010/11:3

2010/11:3 Onsdagen den 6 oktober 2010 Kl. 14.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut Avsägelse, m.m. 1  Tobias Krantz FP som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag 2  Statsrådsersättare Emma Carlsson Löfdahl FP kvarstår som ersättare tills ny riksdagsledamot har utsetts Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2010-10-06

Föredragningslista 2010/11:3 (doc, 122 kB) Föredragningslista 2010/11:3 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2010/11:2

2010/11:2 Tisdagen den 5 oktober 2010 Kl. 14.00 Riksmötets öppnande Kl. 17.00 Bordläggning 1  Riksmötets öppnande Kl. 17.00 Ansökan om ledighet, m.m. 2  Mikael Sandström M fr.o.m. i dag t.o.m. den 4 oktober 2011 Ersättare Johnny Munkhammar M Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 3  2009/10:219

2010-10-05

Föredragningslista 2010/11:2 (doc, 138 kB) Föredragningslista 2010/11:2 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2010/11:1

2010/11:1 Måndagen den 4 oktober 2010 Kl. 11.00 Upprop Val 1  Hälsningsanförande av ålderspresidenten Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Anmälan om granskning av bevis för riksdagens ledamöter och ersättare 3  Anmälan om ersättare för statsråd 4  Anmälan om ledigheter vid dagens sammanträde 5  Upprop Val

2010-10-04

Föredragningslista 2010/11:1 (doc, 176 kB) Föredragningslista 2010/11:1 (pdf, 30 kB)

Föredragningslista 2010/11:106

2010/11:106 Fredagen den 20 maj 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1  Åsa Lindestam S som suppleant i EU-nämnden 2  Carina Moberg S som personlig suppleant för Thomas Strand S i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2010/11:348 av Börje Vestlund

2011-05-20

Föredragningslista 2010/11:106 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2010/11:106 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:105

2010/11:105 Torsdagen den 19 maj 2011 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 13 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2010/11:367 av Eva-Lena Jansson S Regeringens skattepolitik 3  2010/11:369 av Patrik Björck

2011-05-19

Föredragningslista 2010/11:105 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2010/11:105 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:104

2010/11:104 Onsdagen den 18 maj 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 12 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2010/11:354 av Torbjörn Björlund V Demokratiska värderingar i Försvarsmakten 3  2010/11:360 av Peter Jeppsson

2011-05-18

Föredragningslista 2010/11:104 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2010/11:104 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2010/11:103

2010/11:103 Tisdagen den 17 maj 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 10 och onsdagen den 11 maj Meddelande om frågestund Torsdagen den 19 maj kl. 14.00 2  Följande statsråd kommer att delta: Justitieminister

2011-05-17

Föredragningslista 2010/11:103 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2010/11:103 (pdf, 24 kB)