Dokument & lagar (169 träffar)

Föredragningslista 2010/11:110

2010/11:110 Tisdagen den 7 juni 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet måndagen den 30 maj Avsägelse 2  Abir Al-Sahlani C som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 8 juni Anmälan om kompletteringsval 3  Ola Johansson

2011-06-07

Föredragningslista 2010/11:110 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2010/11:110 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2010/11:109

2010/11:109 Onsdagen den 1 juni 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Meddelande om aktuell debatt om ojämlik sjukvård 1  Torsdagen den 9 juni direkt efter voteringen kl. 16.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2010/11:363 av Tina Ehn MP Lysekilsbanans framtid 3  2010/11:366 av Siv Holma

2011-06-01

Föredragningslista 2010/11:109 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2010/11:109 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:108

2010/11:108 Tisdagen den 31 maj 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1  Gustav Blix M fr.o.m. den 4 juni Därmed upphör Christoffer Järkeborns M uppdrag som ersättare Avsägelse 2  Leif Pagrotsky S som ledamot i riksbanksfullmäktige

2011-05-31

Föredragningslista 2010/11:108 (doc, 108 kB) Föredragningslista 2010/11:108 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2010/11:107

2010/11:107 Måndagen den 30 maj 2011 Kl. 13.30 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 17, onsdagen den 18, torsdagen den 19 och fredagen den 20 maj Meddelande om partiledardebatt 2  Onsdagen den 15 juni kl. 9.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2010/11:383

2011-05-30

Föredragningslista 2010/11:107 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2010/11:107 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2010/11:126

2010/11:126 Torsdagen den 25 augusti 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 27, tisdagen den 28 och torsdagen den 30 juni samt från fredagen den 1 juli 2  Anmälan om interpellationer 3  Anmälan om skriftliga frågor och svar Anmälan om återtagande

2011-08-25

Föredragningslista 2010/11:126 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2010/11:126 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2010/11:117

2010/11:117 Torsdagen den 16 juni 2011 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 10 juni Anmälan om ordförande i utskott 2  Ulf Berg M som ordförande i skatteutskottet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december under Henrik

2011-06-16

Föredragningslista 2010/11:117 (doc, 74 kB) Föredragningslista 2010/11:117 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:116

2010/11:116 Onsdagen den 15 juni 2011 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1  Partiledardebatt Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 9 juni Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 3  Morgan Johansson S fr.o.m. den 18 juni Därmed upphör Laila Olsens S uppdrag

2011-06-15

Föredragningslista 2010/11:116 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2010/11:116 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2010/11:115

2010/11:115 Tisdagen den 14 juni 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 8 juni Ansökan om ledighet 2  Henrik von Sydow M fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december Ersättare Marianne Kierkemann M Anmälan

2011-06-14

Föredragningslista 2010/11:115 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2010/11:115 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2010/11:119

2010/11:119 Måndagen den 20 juni 2011 Kl. 13.30 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 13 och tisdagen den 14 juni Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen 2  RiR 2011:22 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och

2011-06-20

Föredragningslista 2010/11:119 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2010/11:119 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:118

2010/11:118 Fredagen den 17 juni 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Interpellationssvar Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1  Jonas Jacobsson M fr.o.m. den 23 juni Därmed upphör Mats Sanders M uppdrag som ersättare 2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Meddelande

2011-06-17

Föredragningslista 2010/11:118 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2010/11:118 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2010/11:120

2010/11:120 Tisdagen den 21 juni 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 15.30 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 15 juni Avsägelse 2  Urban Ahlin S som suppleant i EU-nämnden Anmälan om kompletteringsval 3  Kenneth G Forslund S som suppleant

2011-06-21

Föredragningslista 2010/11:120 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2010/11:120 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:123

2010/11:123 Tisdagen den 28 juni 2011 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 13.00 Återrapportering Aktuell debatt 1  Debatt om gränskontroller i Europa Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 21 juni Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 3  Hillevi Larsson S fr.o.m.

2011-06-28

Föredragningslista 2010/11:123 (doc, 65 kB) Föredragningslista 2010/11:123 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:122

2010/11:122 Måndagen den 27 juni 2011 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 17 och måndagen den 20 juni Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Torsdagen den 30 juni kl. 17.00 2  Bordläggningsplenum tillkommer Fredagen den 1 juli kl.

2011-06-27

Föredragningslista 2010/11:122 (doc, 49 kB) Föredragningslista 2010/11:122 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2010/11:121

2010/11:121 Onsdagen den 22 juni 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Interpellationssvar börjar direkt efter avslutningen Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 16 juni 2  Meddelande om preliminär sammanträdesplan hösten 2011 Anmälan om inkommen

2011-06-22

Föredragningslista 2010/11:121 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2010/11:121 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:125

2010/11:125 Fredagen den 1 juli 2011 Kl. 10.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen 1  RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Skrivelser 2  2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med

2011-07-01

Föredragningslista 2010/11:125 (doc, 53 kB) Föredragningslista 2010/11:125 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2010/11:124

2010/11:124 Torsdagen den 30 juni 2011 Kl. 17.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 22 juni Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2010/11:FPM126 Direktiv om rätt till tillgång till försvarare

2011-06-30

Föredragningslista 2010/11:124 (doc, 51 kB) Föredragningslista 2010/11:124 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:71

2010/11:71 Fredagen den 11 mars 2011 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Aktuell debatt 1  Debatt om arbetsmarknadspolitiken Meddelande om aktuell debatt om situationen i Libyen 2  Onsdagen den 16 mars kl. 16.30 Meddelande om återrapportering från det extrainsatta mötet med Europeiska rådet 3  Torsdagen

2011-03-11

Föredragningslista 2010/11:71 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2010/11:71 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2010/11:70

2010/11:70 Torsdagen den 10 mars 2011 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 4 mars Meddelande om aktuell debatt om arbetsmarknadspolitiken 2  Fredagen den 11 mars kl. 9.00 Anmälan om fördröjt svar på interpellation 3  2010/11:261

2011-03-10

Föredragningslista 2010/11:70 (doc, 63 kB) Föredragningslista 2010/11:70 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:69

2010/11:69 Onsdagen den 9 mars 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 mars Avsägelse 2  Mona Sahlin S som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3  2010/11:255 av Rossana Dinamarca V Avgifter

2011-03-09

Föredragningslista 2010/11:69 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2010/11:69 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:72

2010/11:72 Tisdagen den 15 mars 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 8 och onsdagen den 9 mars 2  Meddelande om statsministerns frågestund Torsdagen den 17 mars kl. 14.00-14.45 Meddelande om nytt datum

2011-03-15

Föredragningslista 2010/11:72 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2010/11:72 (pdf, 27 kB)